Trang chủ Kinh doanh 10 bộ, địa phương cùng hàng trăm dự án vay vốn nước ngoài giải ngân 0 đồng sau 11 tháng

10 bộ, địa phương cùng hàng trăm dự án vay vốn nước ngoài giải ngân 0 đồng sau 11 tháng

qua admin
0 nhận xét

Ngày 1/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 11 tháng năm 2022 và giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022.

thôngtintạihộinghị, coccocquảnlýnợvàtàichínhtốingoại (bộtàichính), chobiếtlũykếgiảingânkếhochvốchvốn deer utư ứng đạt 9.014,59

Trong đó, giải ngân của các bộ, ngành là 4.154,05 tỷ đồng, đạt 35,17%, giải ngân của các địa phang là 4.860,54 t đẑng, 2.4

「tỷlệgiảingânchầutưcôngvốnnướcngoài11thángcủanæm2022gấpgần3lầntỷlệgiảingân6thángnunîm222(9,12% giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong nước 11 tháng đầu năm 2022 (đạt khoảng 60% kế hoạch)”, Cục Quản lý nợ và tài ngiính đᑻ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại Trương Hùng Long chủ tri hội nghị.

ngoàira, “47/294dựángiảingândưới 20% kếhoạchvốn, 59/294dựángiảingântrongkhoảngt, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại thông tin.

Cũng đến thời điểm cuối tháng 11, Bộ Tài chính nhận được đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 8/13 bộ, ngành với tổng số vốn đề nghị giảm là 3.678,5 tỷ đồng (số này không bao gồm 250,364 tỷ đồng Củabộtàinguyên & môitrườngv50tỷchồngcủabộythouncchchấpthuận sex chchỉnhgiảm), 35/59 deer aph ngvớitổng

Đáng quan ngại, hiện còn 6 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%. cùngvới鹿、trong thngsố294dựán、tiểudựánánántrongcảnướcoượcgiao kiaokếhochvốnchutưcôngnguồnncncngoàinî2022、cコナン114/294dự số kế hoạch vốn được giao là 6.235,2 tỷ đồng, chiếm 18, 03% kế hoạch vốn.

Nhìn nhận tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài thấp, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho rằng điều này chủ yếu xuất phát từ các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, dẫn đến KhôngCókhốilượnghoànthànhthgiảingânhhoặccomcókhốilượngnhhưngchưachckiểmshat chihoặchoặckiểmsoátchinhưngch

Theo炭、dựánchưacókhốilượnghoànhthànhdocácnguyênnhânnhnh chậm thiết kế cơ sở; chậm đấu thầu, vướng mắc trong đấu thầu hoặc vướng trong thực hiện hợp hiện hợp đồng với nhà thầu; dự an thực hiện các thủc điều chỉ chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vay; dự án chậm tiến hành công tác nghiệm thu, thanh toán hoặc đang kiện toàn ban quản lý dự án; hay ảnh hưởng thời tiết, bão lũ, sạt lở, khiến dự án không triển khai được… .

cùngvới鹿、 “kếhochchvốn2021Kéodàiphảcthhhiệnvàgiảingântrước31/12/2022nhhưngkếhochhochvốnkéodàicủanæm2021 thểgiảingânkếhochchvốn2022trước、ngthờikếhochvốn2021Kéodàigiảingânrấtchậ “、coun ly nlýnợvàtàichínhh

mộtsốnguyênnhânkhácdochùcủadựánsửdụngvốnoda、vay vướngmắcdochậmnhhận性ượkikiếnkhôngphản性nhàtàitrợhoặcýkiếnchấpthuậncủanhàtàitrouthivớihhồmờm Các vướng mắc này thuộc trách nhiệm xử lý của ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án và các nhà tài trợ…

You may also like

Để lại một bình luận