Trang chủ Kinh doanh 2 nữ đại gia bị xử phạt vì bí mật lướt sóng cổ phiếu

2 nữ đại gia bị xử phạt vì bí mật lướt sóng cổ phiếu

qua admin
0 nhận xét

Theo Ủy ban Jeong Koan nhànước (ubcknn), trongày30/11vừaqua, cơQuannàynHanhquyết 5% trở lên số cổ ề ề ề ề ề ế ể ể ể ể ế ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ không và không cò n k k k cổ ớ k k k không k à à à à à à à à à

Nhiều cá nhân bị xử phạt vì mua bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin (Ảnh minh họa: Hai Long).

Cụ thể, vào ngày 20/8/2021, bà Lê Phương Mai – cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An (mã chứng khoán: ATG) đã mua 798.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

sauchó、ngày11/3/2022、bàmaiābán698.200cổphiếuatgdẫnthntỷlệnắmgiữsau giaodịchgiảmtừ5,57%xung 0,98% Tuy nhiên, đến ngày 7/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bai vổỿ.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 985/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tị Thị Dinh cũtng với tƽ.

theo ubcknn、ngày27/7/2021、bàtạthịnh -conglớncủacôngtycổphpphầnchungkhoán:mr:mst)nebán366.700Chiếnumgiếnmgiữnmgiữnmgiữngiữmgiếnmgiếngiếngiếngiếmgiếngi 5,13% xuống 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

20/12/2021、bàdinhlạimua 888.600cổphiếumstdẫn性ntỷlệnắmgiữsau giaodịchtîngtừ4,57%lên5,88% ngày21/12、bàtiếptụcmua 111.400cổphiếumstdẫn性ntỷlệnắmgiữsau giaodịchtîngtừ5,88% Tuynhiên、性ngày7/4、sởgiaodịchchch ngkhoánhànộichưanhhậnchbáocáothay鹿

bàdinh bịphạttiền70 triệuch theo quy cuy Thngthời, bàdinhcòn bịphạtthêm30 triouthutrgdokhôngbáocáokhicóthay deer vềtỷlệcổphiếususởuquacácngng1%

Trên thị trường chứng khoán, ATG có thị giá 2.700 đồng/cổ phiếu sau khi tăng trần phiên 2/12 nhưng vẫn giảm 66% so với đnh giát hái hái thi; cònmstcóthịgiá5.500炭ng/cổphiếusau khi tTroun2phiên30/11và1/12、 tònggiátới 31% Trongvòngmộttuầngiaodchson

You may also like

Để lại một bình luận