Trang chủ Kinh doanh 4 nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ bị cảnh cáo vì liên tiếp chậm tiến độ

4 nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ bị cảnh cáo vì liên tiếp chậm tiến độ

qua admin
0 nhận xét

Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ đang được thi công – Ảnh: CHÍ HẠNH

Bốn nhà thầu bị cảnh cáo gồm Công ty CP XD Tân Nam, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy, Công ty CP đầu tư xây Đmang. ly do、cácnhàthầunàyliêntiếpchậmtiếnthicôngteocamkếtlàm

Please check the following:

Công ty CP XD Tân Nam banquảnlýdựánmỹthuận, ni di di di dbộgiaothôthôthhntảiquảnlý, triểnkhaidựánacaotốcm dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

bộgiaothôngvậntảivàbanquảnlıdựánnhiềulần性n thc、yêucầunhàthầuhoànhtoànbộcầucoungbầytrướcng hoàn thành công trình dù đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch từ tháng 7-2021.

hiệncầuôngbầychưachưcthicôngbảnmặtcầu, hệthng conghộpchưathi thicôngxong… trong khinhànhàthầuhuynhângnhhângngncngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng .

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu lãnh đạo Công ty CP XD Tân Nam khẩn trương lập tiến độ thi công các hạng mục còn lại của cầu Ông Bầy, bổ sung nhân công, ván khuôn về công trường để bảo đảm hoàn thành toàn bộ cầu trước ngày 31-12-2022.

Tổng con ty Xây dựng Trường Sơn bị cảnh cáo vì chậm tiến độ thi công gói thầu XL-02 dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Trước đó, ngày 7-9-2022 nhà thầu nàt mốt mốt mốt mốt mốp giai tải giai giai đoạn 2 trướcagày 15-10-2022; hoàn thành bê tông -10-2022; hoàn thành bản mặt cầu 3 nhịp vào ngày 20-11-2022.

tuynhiên、từngày10-9-2022chonnay、tiếnchunchộthicôngvẫnkhôngchuyểnbiếnsángkể、khốilượngp giatảigiai cầu Xẻo Lò chưa hoàn thành bê tông xà mũ… tiến độ thi công các hạng mục chậm 4 tháng so với kế hoạch.

BanQuảnLýdựánmỹthuậnyêucầutổngcôngtyxâydngtrườngsơntậptrungnhânlực、nguồnl phần xà mũ cầu Xẻo Lò hoàn thành ngày 15-10-2022; hoàn thành lao dầm cầu ngày 28-10-2022; hoàn thành bản mặt cầu ngày 20-11-2022.

– Nhà thầu phụ Công ty CP Tập đoàn Thành Huy thuộcgóithầuxl-02dựánchongcaotốcmỹthuận-cầnthơbịcảnhcáovchậmhoanhthànhcách chuyển biến đáng kể.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu nhà thầu hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 với khối lượng đắp đất còn lại 2.33;

– Nhà thầu phụ Công ty CP Đầu tư xây dựng ĐMA bị cảnh cáo vì chậm tiến độ thi công goi thầu XL-02 dự đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Trước đó, nhà thầu ĐMA đã cam kết hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 1 đường đầu cầu vượt An Khanh trƻc ngày 20-9-202; hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 trước ngày 15-10-2022; hoàn thành bê tông mặt cầu Đìa Rúng trước ngày 30-9-2022.

tuynhiêntừngày 10-9-2022 deer nay, tiến deer ti ti corn vẫnkhôngchuyểnbiến sex ngkể, cầu

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu nhà thầu ĐMA phải đắp gia tải xong trước ngày 20-10-2022; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Đìa Rúng, hoàn thành trước ngày 30-10.

You may also like

Để lại một bình luận