Trang chủ Kinh doanh 9 tháng đầu đạt 73,31 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 35,8% kế hoạch

9 tháng đầu đạt 73,31 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 35,8% kế hoạch

qua admin
0 nhận xét

Thai Chin Hoang Minh: 9 tháng đầu đạt 73,31 tỷ đồng lợi nhuận, Hoang Thanh 35,8% kế hoạch

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán KPF – sàn HOSE) tiếp tục không ghi nhận doanh thu;

Trong quý III/2022, Đầu tư titin Hoàng Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 26,36 tỷ đồng, tăng 683,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 22,99 tỷ đồng.

Trong kỳ, đáng chú ý Công ty tiếp tục không ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng chủ yếu từ hoạt động tài chính. Cụ thể, trong quý III, doanh thu tài chính tăng 392,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 21,59 tỷ đồng lên 27,09 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29.3%, tương ứng giảm 0.36 tỷ đồng về 0.87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

comty ty chobiếtthêmnguyênnhânlợinhuậntkỷlụctrong do docôngtyychuyểnnhượng44%phầnvốngóptạicôngtyliênk

lũykế9thángnunîm, côngtykhônghậNGHINHậNDOANHTHUSOVớGhinhận25 tỷng, tứcgiảm25tỷngvàinhuậnsau kỳ. trong đ đhí à í…… ế ế ế ế ế ế ế ế…. ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Trong năm 2022, Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đặt kếch kinh doanh với doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 35,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

tráivớikếtquảkinh doanhtîngấntượng, trong 9thángchnîmdòngtiềnkinh doanhchínhtiếptục Ngoai ra, dòng tiền đầu tư dương 73,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính không biến động.

Tài sản chủ yếu khoản phải thu và mang đầu tư sang bên thứ ba

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của ầu tài tài chính hoàng 9,7% so với ăi năm lên 800, 2 tỷ ồng. Trong đng. 1 tỷ ồng, chaiếm 62% tổng tài sản; ầu tưi tài chính ngắn hạn ạn ạt 159,4 tỷ ồng, chiếm 19,9% tổng tàn; ầu tưi tưi tài chính dài hạ ồ à à à ả ả ả ả ạ ả ả ả 1 và các tài sản khác.

Trong kỳ, đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 159,4 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 35,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 129,5 tỷ đồng lên 496,1 tỷ đồng;

Cơ cấu phải thu về cho vay của KPF tính tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

TRONG PHải Thu NGắn Hạn, Công tyết min, ch cu yếu 384, 3 tỷ ồng pHải thu vhao vay. Trong đó, 152,64 tỷ ồng từ từ ctcp từ vấn ầ t t t t t t t k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 9 9 9 Phúc Hậu; 91,9 tỷ đồng Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm; 26,4 tỷ đồng Công ty TNHH New World Capital; 10,3 tỷ đồng Công ty TNHH Alcove Library Hotel; .

Đối với đầu tư tư tài chính dai hạn, 144 tỷ đồng là khoản đầu tư vào công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn (ghi nhận Ƒt Ằt tưd tưd tầu)

Đối với đầu tư tài chính ngắn hạn 159,36 tỷ đồng. Trong đó, 86,38 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu; và đầu tư 72,98 tỷ đồng vào trái phiếu CTCP Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Son.

Dấu chân Central Capital trên hành trình của Đầu tư tài chính Hoàng Minh

cuốitháng 6/2022, côngtyhoàngminhthôngquakếhochchhan hriênglẻ47,27triệuucổphiếunângvốnchiềulệlên1.081,4th bung phát hành riêng lẻ bị hạn chungế1 chuyngế.

THEO đó, cô ty cổ phần vn stock dự kiến ​​mua 22, 5 triệu cổ chiếu, chaiếm 20,81% vốn điều lệ lệ sau phát hành; 86% vốn điều lệ sau phat hành; Lin Yi Hoang mua 1.13 triệu cổ phiếu, chiếm 1.05% vốn điều lệ sau phat hành. Như vậy, 3 nhà đầu tư này sẽ chiếm 43.71% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Dịu Hòa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Central Capital từng giữ chức Tổng giám đốc VN 値; bà Dương Thuỳ Linh từng giữ chức Tổng giám đốc VN Stock và có thời gian giữ nhiều vị trí trong cac công ty liên quan tới Central Capital.

Trong tổng số tiền huy động 614,5 tỷ đồng, Công ty Hoàng Minh dự kiến ​​dùng 369,5 tỷ đồng đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuỻ duan Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng và 245 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty cổ phần Tri Việt Hội An từ cac cổ đông hiệ.

Được biết, bà Trần Thịu Hòa từng là đại diện pháp luật của Tri Việt Hội An (hiện tại đại diện pháp luật là Huỳnh Tiẩn Minh). cònbàtháithịhảiyếnlàyạididinphápluậtcôngtytnhhhhhhutưtháplụaang, conglàyạididincôngtytnhhhhhhhhhhhhhhhhh Dịu Hòa).

The central capital.

Central Capital.

Trong năm 2021, công ty này tăng vốn điều lệ từ 180,2 tỷ đồng lên 579,7 tỷ đồng. trongtổngsốtiềnhuy huy性ng 423,44 tỷng、côngtydùng294tỷānggópvốnmua98% 120 tỷ đồng góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi và 9,44 t đồng bổ sung vƙố

Theo dữ liệu của Báo Đầu tư, hoạt động kinh doanh của Central Capital liên tục gặp khó khān. Trong đó, năm 2020 ghi nhận lỗ 27,9 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận lỗ 30,4 tỷ đồng. Đáng lưu ý, tính tới ngày 31/12/2021, tỷ lệ nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu lên tới 2,67 lần.

Theo quy định niêm yết trên HoSE, doanh nghiệp phải có 2 năm kinh doanh gần nhất có lai, không có lỗ lũy kế tới thời điểm đang ký niêm yải. Như vậy, nếu thực hiện niêm yết trực tiếp, Central Capital khó lòng đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết.

(from March 2016). Đây là đặc điểm tương đồng với khái niệm niêm yết cửa sau (backdoor listings).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10, cổ phiếu KPF giảm 30 đồng, về 9.890 đồng/cổ phiếu.

You may also like

Để lại một bình luận