Trang chủ Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, Licogi 14 ghi nhận lỗ 65,3% tổng danh mục đầu tư chứng khoán

9 tháng đầu năm 2022, Licogi 14 ghi nhận lỗ 65,3% tổng danh mục đầu tư chứng khoán

qua admin
0 nhận xét

9 tháng đầu năm 2022, Licogi 14 ghi nhận lỗ 65.3% tổng danh mục đầu tư chứng khoán

Quý III/2022, CTCP Licogi 14 (mã L14 – sàn HNX) ghi nhận doanh thu tăng 99.3% lên 35.08 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 7.6% về 8.12 tồng.

9 tháng đầu năm trich lập 68,7 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, chiếm 65.3% tổng danh mục

TrongQuýIII/2022, Limogi 14 Ghinhậndoanh thuạt 35,08tỷchng, ting 99,3% sovớicùgkỳvàlợinhuậnsauthuết 8,12tỷ Truth. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 77.1% về chỉ còn 62.7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 62% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,42 tỷ đồng lên 21,99 tỷ đồng; Tai Chi Giảm 45,6%, tương ứ giảm 1,2 tỷ ồng v ỷ ồng vs 1,43 tỷ ồng; chi pHí tănh tăng 35,53 lần, tương ứ tăng thêm hàng và quản lý doanh nghiệp Tang 45,5%, tương ứng tăng thêm 1,86 t đồng lên 5,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

lũykế9thángnun¡ 2022, licogi 14 ghinhậndoanh thu h ghng, tòng 51,2% sovớicùngkỳnîmtrướcvàlợinhuậnsau nhh gh nh nh nh nh nh nh 39,05 tỷ đồng.

vớiviệcghinhậnlỗtrong9thángchnîm 2022, tínhtới 30/9/2022, tổnglợinhuậnsauthuếl

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 115,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 41,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 90,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 3,37 tỷ đồng.

Được biết, trước đó năm 2021, Công ty cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 184,61 tỷ đồng. Như vậy, nếu dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm trong quý IV, Công ty sẽ có 2 năm liên tiếp dòng tiền kinh doanh âm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tới sản của licogi 14 giảm 3,4% so với ầu năm về553,9 tỷ ồng. Tỷn chủ ế ế ế ế ế ế ế ế ế ầ ầ chiếm 37% tổng tài sản; tồn kho ạt 155,9 tỷ ồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; các khoản hạn hạn hạ ạt 71,5 tỷ ồng chính dài hạn đạt 56,1 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trongchó, cháng ChúÞdanhmụconutưchứngkhoánkinhdoanhnîmlà0−ng, tínhtới30/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9, tương ứng mức lỗ 65, 3% tổng danh mục.

Mặc dù ghi nhận lỗ lỗ lớn do đầu tư chứng khoán nhưng Licogi 14 không thuyết minh danh mục cổ ĺu đang đầu tư.

Từ ngày 19/8, cổ phiếu L14 sẽ không được phép giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa Quyết định đưa cổ phiếu của Licogi 14 vào danh sách không được phép giao dịch ký quỹ, hiệu 1.

Lý do được đưa ra do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Licogi 14 la số âm.

TRONG 6THángHnîm、limogi 14 Ghinhậndoanhthu鹿94,02Tỷng、tòng51,1%sovớicùngkỳvàlợinhuậnsau thu ,26 tỷ đồng, tức giảm 53,99 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 64.3% về chỉ còn 59.3%.

ngoàira, ctcp 5%. Chính vì vậy, Licogi 14 đã chuyển cách ghi nhận từ ty con sang công ty liên kết tại CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 và ngày có hiệu lực từ 2.6/2.6

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu L14 Tang 2.800 đồng lên 52.300 đồng/cổ phiếu.

You may also like

Để lại một bình luận