Trang chủ Kinh doanh Báo Tuổi Trẻ có thêm 2 phó tổng biên tập

Báo Tuổi Trẻ có thêm 2 phó tổng biên tập

qua admin
0 nhận xét

Bíthư Thànhđoàn TP.HCMPhan Thị Thanh Phương và tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê ThếChữ (bìa phải) tặng hoachúcmỻ

Theođó, bà Phan Thị Thanh Phương–bí thư Thành đoàn TP.HCM–thaymặt Banthường vụ Thànhđoàn TP. Tuoi Che đối vớiông Lê Xuân Trung, với thời hạn 5 năm. Ông Trung giữ chức vụn à y từ tháng 3-2016 đến nay.

Đồng thời, traoquyết định của Banthường vụth à nhđoàn TP.HCM bổn hiệm haiông Trần Xuân Toàn và Nguyễ Tuoi Che với thời hạn 5 năm.

Ông Lê Xuân Trungsinhnăm 1966, quê quán tại Bình Định, trình độcửnhân ngữ văn Anh, kỹ sưnông nghiệp. Ông Trunglà phóng viên báo Tuoi Che từ năm 1997, chuyên viết về nghị trường và các vấn đề dânsinh. Sauđó làm trưởng văn phòng đại diện báo Tuoi Che tại Hà Nội và quản lý tò asoạn hội tụ trong thời kỳ bắt đầu chu yển đổi số báochí.

Báo Tuổi Trẻcó thêm 2 phótổng biên tập--Ảnh 2.

Bíthư Thànhđoàn TP.HCMPhan Thị Thanh Phương traoquyết địn htái bổn hiệm hótổng biên tập báo Tuổi Trẻcho

Ông Trần Xuân Toànsinhnăm 1974, quê quán Hà Nam, trình độcửnhân báochí. Ông Toàn là phóng viên báo Tuoi Che từ năm 2002 và trải qua các nhiệ m vụ biên tập viên, trưở ng ban kinhtế, phó tổng thư ký tò assoạn. Từ tháng 1-2017 đến nay, ông làủy viên ban biên tập phụt rách cá choạt động tru yền thông–sự kiện báo chí lớ

Ông Nguyễn Hoàng Nguyêns inhnăm 1978, quê quán TP.HCM, trình độcửnhân triếthọc, cửn hân luật. Ông Nguyên được Thành đoàn TP.HC Mđiều động về báo Tuoi Che từ năm 2012, giữ chứ củ y viên ban biên tập. Tại báo Tuoi CheÔng trải quacá cnhiệm vụchánh văn phòng, trưởng phòng tổ chức nhân sự, phụ trách báo Tuổi Trẻ Cười..

Báo Tuổi Trẻcó thêm 2 phótổng biên tập--Ảnh 3.

Bíthư Thànhđoàn TP.HCMPhan Thị Thanh Phương traoquyết định bổn hiệm hótổng biên tập báo Tuổi Trẻ choông Tr

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Phan Thị Thanh Phương đánh giá 3 phó tổng biên tập vừa được tái bổ nhiệm, bổ nhiệm đều có quá trình làm việc gắn bó lâu dài và trải qua nhiều vai trò, cương vị ở báo Tuoi Che..

Bà Thanh Phương chohay việc bổn hiệm, bổn hiệm lại 3 phótổng biên tập sẽ góp phần kiện toàn banbiên tập bá Tuoi Che.. Đồng thời, mong muốn 3 ​​phó tổng biên tập sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm để cùng với ban biên tập phát triển các sản phẩm của báo ngày càng chất lượng hơn.

Ông Lê Thế Chữ–tổng biên tập báo Tuoi Che –chobiết với những nhân sự được tái bổn hiệm và bổn hiệm mới sẽ giúp báo Tuoi Che mạn h mẽ và hoạt động hiệu quảh ơn.

Báo Tuổi Trẻcó thêm 2 phótổng biên tập--Ảnh 4.

Bíthư Thànhđoàn TP.HCMPhan Thị Thanh Phương traoquyết định bổn hiệm hótổng biên tập báo Tuổi Trẻ choông Nguy

Thay mặt 3 phótổng biên tập vừ anhận quyết định, ông Trần Xuân Toàngửi lời cảmơn Banthường vụ Thànhđoàn TP.HCM, ban biên tập và tập thể báo Tuoi Che đã tín nhiệm, phân công giữ vị trí mới.

The oông Toàn, Tuoi Che xácđịnh phải phụng sự bạn đọc tốt nhất thì Tuoi Che mới trường tồn, phát triển. Ông hứ asẽ tiếp tục đóng góp, cùng tập thể chăm chút cho từ ng bài báo, trang báo và số báo để Tuoi Che thật sự lớn mạnh.

You may also like

Để lại một bình luận