Trang chủ Kinh doanh Bộ Công an đề xuất cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi

Bộ Công an đề xuất cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi

qua admin
0 nhận xét

Mới đây Bộ Công anđã cholấyý kiến ​​về dự thảo hồ sơ đềng hị xây dựng Luật Căn cước công dân

Theo đó, tại dự thảo của báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật CCCD (sửa đổi) Bộ Công an cho biết việc sửa đổi Luật CCCD 2014 nhằm đáp ứng năm mục tiêu chính như:

Một là, phục vụi ải quyết thủ tụ chành chính và cung cấp dịch vụcông trực tuyến. Hailà, phục vụ phát triển kinhtế, xã hội. Balà, phục vụcông dân số. Bốn là, hoà n thiện hệs inh thái phục vụ kết nối, khaithác, bổ sun glàm già u dữ liệu dân cư. Nămlà, phục vụchỉ đạo, điều hành củ alãnh đạo các cấp.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong những mục tiêu cụ thể mà Bộ Công an đặt ra là bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người không quốc tịch nhưng đã sinh số ngổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Bộ Công nđề xuất cấp thẻ CCCD chongười dưới 14 tuổi trong dự thảo hồ sơ đềng hị xây dựng Luật CC

Cụ thể, các trường hợ pđượ cđiề u chỉ nh bổs ng gồm:

–Bổ sung quy định cấp thẻ CCCD chocông dân là trẻem dưới 14 tuổi (hiện naycó khoảng 20 triệ ungười);

Đối với trẻe m mới sinh việc thự chiện cấp thẻ CC CD được thự chiện đồng thờ itrong thủ tụ cliên

– Bổ sung quy định giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ CCCD cho người không có nơi thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác như ngày, tháng sinh, quê quán (theo 03 cấp hành chính), có thông tin kêkhai về dân tộc, tôn giáo khác không nằm trongdan hmục quy định củ a cơquan quản lý nhà nước chuyên ngành.

– Bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam được sinh ra tại nước ngo à inhưng đã trở về Việt Namsinh sốn gliên tục từ 05 năm trở lên.

CũngtheoBộCônganhiệnnaycó507trườnghợpngườichưacóquốctịchViệtNamnhưngđãđượcgiảiquyế 870trườnghợplàconlaigiữacôngdânViệtNamVớingườinướcngoàichưaxácđịnhđượcquốctịch; 15.227trườnghợpngườikhôngxácđịnhđượcquốctịch、chưađượcđăngkýcưtrú、cấpgiấytụ 9.679trườnghợpngườikhôngcógiấytờtùythân。

Như vậy, với đề xuất mới này, theo quy định hiện nay không chỉ người từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp thẻ CCCD mà người dưới 14 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ.

Bạn đọc có thể gó pý chohồ sơ đềng hị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại đây.

You may also like

Để lại một bình luận