Trang chủ Kinh doanh Bộ GTVT nghiêm cấm việc không minh bạch trong chọn nhà thầu cao tốc Bắc- Nam

Bộ GTVT nghiêm cấm việc không minh bạch trong chọn nhà thầu cao tốc Bắc- Nam

qua admin
0 nhận xét

Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi không bảo đảm minh bạch trong lựa chọn nhà thầu tại dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 (2021-2025). Quá trinh tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu phaải đảm bảo khách quan, cong khai, minh bạch.

Bộgtvtvừacóv¨nbảnchỉchạocácbanquảnlýdựánán 2, 6, 7, 85, sound point Đông giai đoạn 2.

THEO, bộgiaobanqueNLýNLýán6chủtrì, PhốihợpvớpvớnkhẩnkhẩnkhẩNKHONTHINHồs hợp ồp ồng) và xâ dựng hồ s mời thầu

Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến ​​Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng ẩm định, phê duyệt theo ; tổ chức triển khai bảo đảm tính thống nhất, đáp ứng tiến độ yêu cầu dự án.

cácbanqueảnlýnlý nlầncầu ・ hồsơmờithu ầ, hồsơyêucầuy QUY ịnh c ịnh c ị ể vản lý chất lượng, tiến ộ, xử lý thầp ồp ồng.

Riêng đối với hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp, cần quy định trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, quy định về việc mở tài khoản chuyên chi để quản lý chặt chẽ tiền tạm ứng, thanh toán hợp đồng bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng phục vụ goi thầu…

TV.nh: TV.nh.

GTVT nghiêm các hành vi không bảo đảm minh bạch trong lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm khác trong đấu thầu; quá trinh tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

ngoàira, banquảnlýdựánthchứcthechhiệncôngtáclựnhàthầugóithầuxâylắp, tưvấngiámsát, kiện khởi công, thi công xây dựng theo quy định.

giámchốcbanquảnlýdựánchịutráchnhiệmtrướcbộtvttrongviệctổchứclựachọnnhàthầu、lập、thẩmznh、phêduyệth xác định nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện goi thầu; đánh giá, thẩm định, phê duyệt, đăng tải thông tin kết quảlựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng bảo 2 2.

dựánāngcaotốcbắc-nam giaiđn2dài729kmāiquaphận12tỉnh, thànhphốgồmcáccoạnhàtĩnh-quảngtrị (267 km) Mau (109 km).

Tổng mức đầu tư sơ bộkhoảng 146.990 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từăm.

Trong đó, 12 dự án thành phần này được chia thành 25 gói thầu, trong đó gói thầu có giá trị lớn nhất là gần 8.000 tỷ đồng.

hiệntại12/25góithầutiầutiênthuộc12dựánthànhphphầncaotốcbắc -nam giai n dho hothànhcôngtthecthẩmchnhthiếtkếtkế,

Theo kế hoạch, 12 gói thầu của 12 dự an sẽ được khởi công trong tháng 12 tới.

You may also like

Để lại một bình luận