Trang chủ Kinh doanh Cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 12/2022

Cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 12/2022

qua admin
0 nhận xét

Sau khi tăng mạnh lãi suất vào đầu tháng 11 thì lãi suất ngân hàng VietinBank được duy triổn định, chưa có ghi thay đổi mới trong khoảng 2 đ ầu .

khảosátngày 2/12/12, lãisustngânghàngmạicổphầngtheng thengviệtnam (vietinbank) ápdngchotiềngửicủakháchhàng /năm, không thay đổi so với tháng trước.

Nguyen: VietinBank.

Khách hài tạm tại kỳn từ hạn từ 1 thung ến dưới 3 thng ược nhận lãi sUất là 4,9%/năm. lãi suất tiết kiệm cùng ghi nhận ở mức 5.4%/năm.

VietinBank duy tri lai suất không đổi 6%/năm, niêm yết cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng cho đến dưới 12 tháng.

Khi ăng ký gửi tạm tại kỳn từ hạn từ 12 thorng ến 36 thng và 36 thng trở lên, khách hàc n ược nhận lāit lān.4%/7% lãi suất ngân hàng cao nhất mà VietinBank đang triển khai ở thời điểm này.

Trường Hợp khách hài tiền vỳi kỳn ngắn dưới 1 thng sẽ ược nhận lãit thấp ở mức 0,2%/name. Tươ tựi suất khôngng ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ở ở ở ở

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 12/2022

Kehan

Trần lãi suất huy động (%/nam)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức

VND

VND

khon cane

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,9

4,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,9

4,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

5,4

5,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

5,4

5,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

5,4

5,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

6

5,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

6

5,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

6

5,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

6

5,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

6

5,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

6

5,7

12 Tan

7,4

6,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

7,4

6,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

7,4

6,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

7,4

6,2

36 Tan

7,4

6,2

Trên 36 tháng

7,4

6,2

Lãi suất ngân hàng VietinBank niêm yết cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp tương tực ược giữ nguyên trong tháng này. năm.

Cụ thể, tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ngân hàng niêm yết lai suất la 4,6%/năm. lãi suất tiền gửi GHI NHận ược là 5.1%/năm. còn với khách hà ài tại tại kỳn từ 6 thung ến dưới 12 thán lai suất tương ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ à à à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được nhận lai suất cao nhất la 6.2%/năm khi đăng ký gửi tiền tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

0

Trên đây là biểu lãi suất trần tại VietinBank đăng trên ウェブサイト, lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thấp hơn trần lãi suất huy động. Để biết mức lãi suất cụ khách hàng có thể liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

You may also like

Để lại một bình luận