Trang chủ Kinh doanh Chân dung tân Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng

Chân dung tân Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng

qua admin
0 nhận xét

Ngay 30/1/2023 vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ c Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Tại Đại hội, Vietcombank đã thông qua bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Thanh Tùng và thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại I look forward to working with you in 2018.

Sau Đại hội, Vietcombank đã tổ chức tiếp lễ công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietcombank.

Theo đó, Vietcombank đã công bố quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ong Nguyễn Thanh Tùng. Đồng thời, Hội đồng quản trị Vietcombank bổ nhiệm ong Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụng giám đốc kể từ ngày 30/1/2023.

Theng sinhnîm 1974 tạihànội, trìnhhhunhhunhcsỹtỹtàichínhngânghâng. n³1997, Öngtùgbbắt

Tháng 8/2001, ông Tùng làm thư ký Ban điều hành, sau đó đến tháng 4/2002 làm thư ký Hội đồng quản trị Vietcombank. November 11, 2004

Tháng 2/2008, ông làm Chánh văn phòng Vietcombank.

Từ tháng 6/2013 , ông Tùng đảm nhiệm các vị tri: Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch; Quyền giám đốc chi nhánh Tây Hồ; Giám đốc chi nhánh Tây Hồ; Giám đốc ban khách hàng doanh nghiệp trụ sở chính; Giám Phó Tổng giám đốc phụ trách khối bán buôn.

Tháng 8/2021 đến nay, ông Tùng làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank.

Năm 2022, Vietcombank hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch. , tăng 1,8 điểm % so với 2021 (tương đương khoảng 428 nghìn tỷ đồng – quan quân về CASA trong hệ thống). Huy động vốn bán buôn tăng trưởng 10,4%; huy động vốn bán lẻ tăng trưởng ở mức 8 ,0% so với năm 2021.

Tín dụng tăng trưởng vượt mốc 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cuốin năm 2021, kiểm soát trong tỷ lệ tăng triưởng được NH. Tín dụng bán buôn tăng trưởng 18.5%; Tín dụng bán lẻ tăng trưởng ở mức 19 ,4% so với năm 2021.

Dư nợ nhóm 2 là 3.289 tỷ ồ ồng, tỷ lệ Nợ nhóm 2 ở mức 0.29%, giảm 0.08 điểm%so với 2021 (0.36%). Tổ dư dư Nợ xấu La 7.662 Tỷ ồngu v Vớ vớ Nợ XấU ở Mức 0,67%ở Mức 0,67% , Thấp hơn đáng kể so với kếch ượch ượch ượch.。 dự pòng ro là rà rà 35.603 tỷ ỷ ồng; tỉ lệ dự pòng bao nợ nợu nộu nột mức cao nhệngng).

Doanh số TTQT-TTTM đạt khoảng 135 tỷ USD, tăng 31,8% so với 2021; thịphầnchạtmức18,5%、ting3,11chiểm%sovớin弁2021. 、 pát triển khách hàng bán buôn-bán lẻ đều đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng từ mức 37% đến 100%.

Thu nhập ngoài lãi tăng 9,2% so với năm 2021, hoàn thành 108,7% kế hoạch năm 2022; Thu thuần kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng 31.7% so với năm 2021, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2022; Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.393 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 80% kế hoạch năm 2022.

lợinhuậntrướcthuriênglẻcủangângângthàng39%sovớinæm2021vàchạt119%kếhochnæm2022. mức cao, tương ứng là 1,84% và 24,25%.

vietcombanktiếptụclàdoanhnghiệpniêmyếtcóquymôvốnholnhhấttrenthịngngchhoán, lọtvào Top100ngânhàngniêmy

Hamai

You may also like

Để lại một bình luận