Trang chủ Kinh doanh Chủ tịch bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu từ ngày 16/11

Chủ tịch bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu từ ngày 16/11

qua admin
0 nhận xét

Đầu tư Hải Phát: Chủ tịch bị bán giải chấp 2,3 triệu cổ phiếu từ ngày 16/11

Sau khi cổ phiếu giảm 59,75% từ đỉnh, Chủ tịch CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX – sàn HoSE) bất ngờ bị cứng khoán bán giải hải hấp.

cụthể, côngtytnhhchứngkhoánmaybankchobiếtsẽbángiảichấp2,3trioucổphiếuhpxcủaaôngquýhải, chủtịchhhsqttạictcp

Ông Đỗ Quý Hai, Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Hai Phát .

Ở một diễn biến khác, CTCP Chứng khoán Ganghan Thutư Vàpháttrio unviệtnam (bsc -mãchứngkhoánbsi) ngày14/11/2022 November 14, 2022.

ngượclại, từngày 18/11 deer ngày 16/12, ôngchỗquêhảivàemtraiquêthànhvừangloạt

Dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho 4 lô trai phiếu

Theo nguồn tin của phóng viên Báo điện tử Đầu tư – baodautu.vnĐầu tư Hải Phát đang có 4 lô trai phiếu thế chấp bằng cổ phiếu.

Trong đó、lô trai phiếu co mã HPXH2123004 phát hành ngày 6/7/2021, kỳ hạn 18 phát và mệnh giá 100 tỷ đồng. Trong đó, tài sản đảm bảo cho khoản trai phiếu la cổ phiếu HPX và đơn vị đăng ký là Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Như vậy, so với thời điểm phat hành lo trai phiếu HPXH2123004, cổ phiếu HPX đã giảm 45,9% giá trị từ giá 29.740 đồng/cổ phiế.

Lô thứ hai có mã HPXH2123008 phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 24 tháng với mệnh giá 250 tỷ đồng. Trong đó, tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX và các tài sản khác, đơn vị lưu ký là chứng khoán Dầu khí.

HPX đã giảm 51,4% từ giá 33.100 đồng/cổ phiếu.

Lô tứ ba có mã HPXH2124001 Phát hành ngày 5/5/2021, kỳ hạn 36 thorngi với mệnh 650 tỷ ồng. Trong đó, tài sản ảm bảo là bất động sản khác. Được biết, đơn vị quản lý và lưu ký là Ngân hàng Quân Đội.

Như vậy, so với thời điểm phát hành lô trai phiếu thứ ba, giá cổ phiếu HPX đã giảm 46,7% từ 30.130 đồng/cổ phiếu.

Lô thứ tư có mã HPXH2124009 phát hành ngày 25/11/2021, kỳ hạn 36 tháng với mệnh giá 250 tỷ đồng. trongchó、tàisảnāmbảolà18,3triệucổphiếuhpx(18,16triệucổphiếucong鹿quýhải、chủchhhooqtầutưhảiphátvà140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000 Lô trái phiếu được đăng ký và lưu ký bởi Chứng khoán Bảo Việt.

Như vậy, so với thời điểm phát hành lô trai phiếu thứ 4, giá cổ phiếu HPX đã giảm 58% từ 38.300 đồng/cổ phiếu.

nóiTómLại, Cả4LôtráiPhiếUuc Pháthànhvàcótàisản sex ảbảo, kểtừkhipháthànhcổphiếuhpx deer giảmtừ45,9% đáng kể so với thời điểm ph.

Việc giá trị tài sản đảm bảo của 4 lô trai phiếu trên sẽ giảm mạnh, nếu giá trị tài sản đảm bảo giảm qu phiዻ trị trị doanh nghiệp DIC Corp (mã DIG).

Tron ke chi fidi dig ji gia van bang bang bang run va ngi ling Quancủadic corpliêntụcbịbángiảichchấpcổphiếu, ghnvịnày

Cụ thể, ngày 8/11, dic corp thay ổi ổ dig lam tài sản ảm bảm bảo thành 79,2 triệu cổ ảm 30,8 triệu.u phiếu. cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu DIG từc chia cổ tức và cổ tức th.

dic corp cop cop copcũngng ng sungsảntạixãyạchc, huyệnnhơntrạch, thuyngng nailàmtàisản deer bán giải chấp.

chiểmānglưuÞu, tàisảnthmbảocủa3lôtráiphiếutrenlàttoànbộtàisản, quyềnttàis đầu tưphát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm duan Khu Đô thị du lịch Long Tân với diện tích 331,9 ha tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai; và cổ phiếu DIG và toàn bội tức, cổtc phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng mà Công ty sở hữu.

Theotìmhiểu, tínhti30/9/2022, dic corpcorpcomtổngdưngnhạnvànvànlà5.301, 99Tỷ sex Trong đó, công tyết minh có tổNG d dư Nợ 3.417,34 tỷ ồngu ồnguếu.

DIC Corp thuyết minh trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/09/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/24; trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024; và lô trai phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạ0n ngày 26/11 /2

QuayTrởlại Với4Lôtráiphiếucủ autưhảiphát, tàisảnthmbảocủa4lôtráiphiếugiảgi nợ, đơn vị này sẽ phải bổ sung tài sản đ

2.650,04 tỷ đồng

Tínhtới30/9/2022、nutưhảiphátcótổngngngnngắnhạnvàidàihạnlà4.754,7tỷsung、chiếm46,2%tổngnguồnv Trong đó, 1.518,6 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 3.236,1 tỷ đồng là nợ vay dai hạn.

Theo thuyết minh của Báo cáo Tai Chi quý III/2022, Đầu tư Hải Phát đang có tổng dư nợ 2.650,04 tỷng dai hạn liên quan tới 8 lô trái phiếu.

Cụ thể, lô trị giá 449,82 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Navibank; lô 349,79 tỷ đồng được tư vấn bởi Navibank; lô 300 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Smart Invest; lô 255,47 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán MB; lô 496,45 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Smart Invest; lô 298,73 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; lô 249,78 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Dầu khí;

chóng cửa phiêngia odịchngày 16/11, cổphiếuhpxgiảmsàn 1.200yngvề16.100yng/cổphiếuvvàyâylàphiêngiảmsàntth.4liêntiếpvớn 15. HPX đã giảm 59.75% từ 40.000 đồng/cổ phiếu.

You may also like

Để lại một bình luận