Trang chủ Kinh doanh Chúng ta cần có doanh nghiệp ‘sếu đầu đàn’

Chúng ta cần có doanh nghiệp ‘sếu đầu đàn’

qua admin
0 nhận xét

Công nghiệp Việt Nam còn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũngquátrìnhcôngnghiệphóa, hiệnchhóacủ aviệtnam trongtiếntrìnhh deer vàhhộinhậpthờigianqua phát triển kinh tế – xã hội chung của cả nước, tạo dựng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chia sẻ mong muốn đầu xuân Quý Mão 2023

Tuy nhiên, công nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoai. 「Trongcơcấugiátrougiatt tkácsảnphẩmxuấtkhẩucủaviệtnam、giátrịgiath giatòngtừcácyếutốbênngongovẫnchiếmthlệnn、trong dịch đáng kể」、ông Dũng nhận định.

theobộtrưởngkh-性、việtnamcầnxác đòn bẩy kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Bộ KH-ĐT sẽ trinh, tham mưu Đảng và Nhà nước xem xét ban hành các chính sách; tậptrungcácnguồnlựcểcểCトゥチェクhìnhthànhcáctậppongnghiệplớn、chóngvaitròdẫndắth

Ông Dũng cũng chia sẻ trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần xác định được các doanh nghiệp co đủ bản lĩnh trở thành “sếu đầu đàn」 trên cơ sở đánh giá nội lực của doanh nghiệp và nguyên tắc thị trường, tránh việc sử dụng mệnh lệnh hành chính hay lắp ráp háp mộ. Những doanh nghiệp này cần được xem xét, đánh giá trên các yếu tố: quy mô; quản trị; ngành, lĩnh vực hoạt động và tính bền vững của doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp quy mô lớn cần có tiềm lực về tài chính, hoạt động hiệu quả dựa trên năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và tăng khả năng thích ứng , chống chịu của nền kinh tế. chiếmlĩnhthịtrong trongnướcvàcócócóhhướngmởrộngsangthịtrườngngngngo (thôngqua hoo

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng: Chúng ta cần có doanh nghiệp 'sếu đầu đàn' - ảnh 2

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chi Dũng tại một công trình trọng điểm quốc gia

Phát triển “sếu đầu đàn” lĩnh vực mới, dẫn dắt, lan tỏa

チョウルング、congdũp、trungpháttrungngnhghiệpchutrongnhhữngngành、lĩnhvựcmớicókunnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhh nhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh nhghng quan trọng, khoa học công nghệ hiện đại, đi đầu trong tăng cường quốc phòng an ninhcông nghiệp lưỡng dụng để bảo vệ Tổ quốc… Cuối cùng, trong bối cảnh chuyển dịch xanh hướng tới phát triển bền vững, tiêu chí chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch và giảm thải khí carbon là tiêu chí quan trọng để hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải tại COP26.

khixácchịnh deer cáccácdoanhnghiệpquymôlớncóvaitròdẫndắt, thìviệcocổimớitưduyvàxâydngc chch, chnhsáchch Với góc nhìn của Bộ KH-ĐT, các doanh nghiệp nha nước (dnnn)lớncầnlàmnhữngviệclớn、việckhó、việcmới、tậptrungvàor&d(nghiêncứuvàpháttriển)、ni nimớisángtạo triển kinh tế, nhường dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân ở những lĩnh vực khác.

\n

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng: Chúng ta cần có doanh nghiệp 'sếu đầu đàn' - ảnh 3

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chi Dũng

Đối với “sếu đầu đàn” là các DNNN, cần phải thay đổi cách nhìn và phương thức quản lý. co cumquanchiểmchorằng、quảnlýdnnnchangnặngvềkiểmsoát、khiếndnnnkhôngcượcquyềnt dovậy、contậptrungvàoviệcxâydựnghệngc ch ch

Đó là phân cấp mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu; tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc giao mục tiêu tại kấn kết hoảả Kin Doan của doanh nghiệp và quản lý theo mục tiêu.

ngoàira, cácbộ, ngành, cơquanchạidi dchủsởhữucầnthoạinhiềuhơnvớidnnn quymôl khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp.

Đối với “sếu đầu đàn” là doanh nghiệp tư nhân, cần tung vào các giải pháp. Thứ nhất, giải quyết các điểm nghẽn, bất cập làm cản trở doanh nghiệp phát triển, như cải cách hành chính, xây dựng chính phủ – chính quyền Ļn Ļn Ļ; liên thông các thủ t giữa các bộ, 禁止, ngành để giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, công sức, chi phí; chiềunàysẽgiúpchhodoanhnghiệptriounkhaikịpthờinhữngkếhoch, chươngtrìnhkinhdoanh, bắtnhhịp

hello, trong tương lai.

Tuva, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho việc tập trung kinh tế thông qua các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A). Đây là một trong những con đường ngắn nhất để giúp các doanh nghiệp tích tụ nguồn lực về vốn, chất xám, congghệ và tối đa hóa lợi thế cạnh tranh.

Thứtư, tiếp tục phát triển và dạng hóa các kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp tư nhân.

That’s right, đẩy mạnh mô hình hợp tác công – tư. Chínhvìvậy、contthiếtnghiêncứuvàxâydngnhữngmmôhìnhhhợptácgiữanhànướcvàtưnhhânchểhỗtrợvàthúcho Đây là mô hình hợp tác đã được triển khai theo nhiều hình thức khác nhau ở nhiều quốc gia trên thế giới (như Mỹ, Đức, Nhật Bản…).

You may also like

Để lại một bình luận