Trang chủ Kinh doanh Có 3 phương án xử lý ngân hàng 0 đồng, có thể bán đi như một khoản đầu tư sau khi tái cơ cấu

Có 3 phương án xử lý ngân hàng 0 đồng, có thể bán đi như một khoản đầu tư sau khi tái cơ cấu

qua admin
0 nhận xét

Sángngày 25/4, Ngânhàng TMCP Quân đội (MBB) đã tổ chứ chọp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Mục tiêu lợi nhuận vượt 20.000 tỷ

The obáo cáo doông Lưu Trung Thái, Phóchủ tịch HĐQ Tkiêm Tổng giám đốc trình bày trước đại hội, năm 2022, ngânhàng Vố Dưnợtín dụng tăng khoảng 16% lên 472.600 tỷ đồng và theo giới hạn room mà N gânhàng Nhà nước giaocho.

MB đặt MUCtiêu LO Inhuận trước thuế đạt 20.300 TYđồng, 23% tongue VOI NAM 2021 Trong TRUONG Hopkin TE VI MO Dien Bien Khan GDP <5%、CPI> 5%, Nganhang DU Kien LO Inhuận đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Ngânhàng cũngđặt mục tiêu tăng hiệu quảho ạt động các công ty thành viên, tăng tỷ trọng đóng gón glợi nhu Tăng năng lự. Đồng thời, MB muốn thu hút mới 2,5-3 triệu kháchhàng bán lẻtrong 2022, tiếp tụ cnâng caotỷ lệ tiề ngửi không kỻ

HĐQTMB CHObiết, Nganhangu feces of Xay CAC CHItiêu Chen lượcVE TAIchính Tanguchuon of CaO HON bottle Izumi ngànhVOI Doanh tree VA LOInhuậnKY Vong NAM 2026 gap 2,5 LANđến3 LAN because the VOI 2021 Theo CACkịch ban was LiNH hoạt, phùhợpvớiđiềukiệnthựctiễn.

Muốn nhận chyu yểngiao bắt buộc một tổ chức tín dụng

Đáng chúý, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua việc nhận chu yể ngiao bắt buộc một tổ chức tín dụng (TCTD)

Theo DJO, MBthực Hien nhậnchuyểnGIAO bat buộcMOT TCTD PHU hop VOI Chu TRUONG CUAChínhPHU, Nganhangu NHA Nuoc nhằmTAI CO CAU, CAC Nganhangu Thuong MAI YEU KEM, Lanh of mạnhHOA HOATđộngngành down gun hang Theo von toàn bềnvững, trêncơsởtựnguyệnđềxuấttừphíaMBvàphùhợpquyđịnhphápluật.

Căn cứ Luật các T CTD, sau khiMB nhận chu yểngiao bắt buộc TCT DthìM B trở thành chủ sở hữu 100% vốn điề ulố

MB được AP feces MOT yo quyền VA LOI ICH Teokui định CUA PHA Plật NHU: MB Khong PHAI thực Hien Hop Nhat Bao CAO TAI chính CUA TCTD được chuyển GIA bat. MBđượcloạitrừTCTDđượcchuyểngiaobắtbuộckhitínhtỷlệatoànvốnhợpnhất; khoảnGOP VON VAO TCTDđượcchuyểnGIAO butt PHAIthực Hien TRICH wrap DU Fongiamu GIA CACkhoảnđầuTU VAđượcloạiTRU Kawasaki tínhgiới Han GOP phone buộcKhong, MUA CO Phan CUA MB. MB và TCT Dđược chuyểngiao bắt buộc đượcáp dụng các biện phá phỗ trợ the ophươngán chuyểngiao bắ

Việc nhận chuyển GIAO bat buộc MOT TCTD giúp MB CO CO Hoi An DJE Tang Chuon Kui MO Cao Honmachi MUC Tang Chuon Bin Kuang Ti Chuon khoảng 1,5 ~ 2 LAN trong DAI HAN, Kai Tien tree hang CANH tranh

Ong LUU Chun Thai CHO biết, NHA Nuoc SE HO TRO MOT Yo Bien PHAP DJE GIAI quyết Van DJE L Oluỹ KE CUA to chức tin droppings chuyển GIAO bat buộc No.

DU AN TAI CO CAU to chức tin droppings YEU KEM No DJA 7 NAM nhưng Chua được Trienkai, đến NAM No Là NAM Thu 8, MB MOI THAM GIA Nhận chuyển GIAO Bat buộc

XACđịnh, đâyLànhiệmVU Kokan TA “of PHAILàviệc · de Dan .ViệcKhong of ĐâyKhong Koti · DJA Khong of đếnlượtMB, nhưng Chong TAđượcSU UNG Ho CUA NHNN, VA DU AN CO ICH-cho XA Hoi An. Chong, nhưngdàihạnsẽđemlạicộnghưởnglớnchoMBtăngtrưởng”, ông Lưu Trung Tháinói.

Cổ đông dự Đ H củ a MB

Kế hoạch tăng vốn điề ulệ lêng ần 47.000 tỷ đồng

Một nội dung quantrọng khác sẽ đượ c trình cổ đông là kế hoạch tăng vốn điề ulệt ừ 37.783 tỷ

CU THE, Ngan Hang SE TIEP TUC Trien Kaipuon AN Tang Fong điều Le 892,4 TYđồng DJ Ađược ĐHĐ CĐ String Qualification NAM 2021 Trong DJO, SE Fat Han CO phiế uriêng Le 70 triệu CO

MBcũng SE Trien Kaipuon AN Tang Fong điều Le MOI NAM 2022 Theo DJO, MB Tang Fong điều Le 7.556 TYđồng String Qualification Fat Han 755,6 triệu COphiếu DJE TRA CO TUC, TUONG đươ

Tiếp theo, ngânhàng sẽ chào bán cổ phiế uriêng lẻmới thêm dự kiến ​​65 triệu cp. Giách à obán thỏ a suận, không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian tự chiện chà obán trongnăm 2022 và 2023.

ĐHCĐMB: Có3 phươngán xửlý ngânhàng 0đồng, có thể bán đinhư một khoản đầu tưsaukhitái cơcấu

Số lượng cổ đông đếdựĐ HĐ CĐnăm 2022 củ a MBhơn 1.000người

Phần thảo luận

Phươngán nhận chyu yểngiao bắt buộc ngân hàng yếu kém

Cổ đông: Chúng tôi rất loviệc nhận chu yểngia omột ngân hàng yếu kém. Trong lịch sử gần đây các NHTM, như Sacom bank sáp nhập nhàng Phương Nam, đến nay vẫn chưa khắc phụ chết ết ế

Cổđông: Tôinămnay77tuổi, thamgiachứngkhoántừ1996từkhibắtđầucócổphầnhoá, chứngkiến3lầngiải Tôicũngđãđọcbáocáocủangânhàngvềviệcgiảicứungânhàngyếukémvàđồngýhoàntoàn. Vìnếu đểng ânhàngđó phásản cũngsẽảnh hưởng tới ngànhngân hàng, trong đó sẽ lantru yền tớn tôi nắm nắm

Cổ đông: Lợi ích mà NHNN sẽ hỗ trợ cho MB là gì? Room tăng trưởng haytái cấp vốn?

Cổ đông: Cơch ế đặc biệt nào để ghinhận quyền sở hữu của MB tạing ânhàng yếu kémđó? The otôi hiể ulà sẽ không hợp nhất, vậy qu yền sở hữ un hư thến à o?

Cổ đông: Giảs ửsau 5-7năm, nếu chúng takhông tái cơ cấu không thà nh công, chúng ta có quyền trảlại cho Nhà nướ

Ông Lưu Trung Thái chobiết, phương ánchuyểngiao bắt buộc có 2 lýdo. MB là một trong 7 ngân hàng được mời đến thamgia dựán chu yểngiao bắt buộc, MB đượ clựa chọn vì chúng Đây có unit! Vì chúng ta có khản ăng để thự chiện.

Dựán này cũng là tựn guyện của MB. Lýdo, hàng năm, nhu cầu tăng trưở ng củ a chúng talớn hơn khản ăng đang được NHN Cchophép. Hiện MB hàng nămtăng 20-25% nhưng tacó thể tăng 30-35% mà vẫn antoàn. Với việc nhận chuyểngiao bắt buộc, MB sẽ được nhận ưutiên mở rộng không giantăng trưởng.

Việc chuyểngiao bắt buộc này, chúng takhông phải bỏ tiền, hoàn toàn nhận chu yểngiao 0 đồng. TOI XIN PHEP Chua CONG BO danhtính Nganhang YEU KEM No, nhưng MB CH Inhận chuyển GIAO NHU Puon AN DJA Chin COđông, NAM trong Fam VI dưới 10% TONG TAI SAN CUA MB, L Oluỹ KE

The otính toán, khoảng 7-8 năm thì có thể giải qu yết dứt điể mlỗ luỹ kếc ủ angânhàng này. Biện pháp lớn nhất là sẽ đượ cvay một khoản tiền lãi suất 0% trong thời giantái cơ cấu, cộng thêm MBđ

Tronggia iđoạn đầu, MB sẽ chyu yển sang một số khoản dưnợ tốt chongân hàng nà yđể hỗ trợ.

Chúng takahông nhất thiế thợp nhất. Có 3 phươngán. Saukhi tái cơ cấu, ngânhà ngđó sẽ sáp nhập vào MBđể quymô MB tolên. Thứ hai, chúng ta có thể bán đin hư một khoản đầu tư. Thứba, IPOchuyển thành ngânhàng cổ phần. Trảl ại thì không được nhưng chúng ta có quyề n bán đi hoặc IPO tổ chức này.

DU AN No CO Anhydrous Phone TOI He SINH Thailand MB nhưng Là Anhydrous Phone TOT VI Chung TAđang CO 13 triệu khách Hang nhưng CAI Co Là Chung TA PHAI DJU DJO PHU DJE GIAI quyết NHU CAU KH. Chúng taphải đẩy racáckênh khác để giảm tải lượng K Hđến phòng gia odịch. NHki a có hơn 100 chinhánh PGD, sẽ cộ nghưởng và o mạng lưới của chúng tavà hệ thống Smart Bank.

Hiện ngân hàng nà yđã thuộc sở hữu của Nhà nước. Phương án của chúng talà với Nhà nước chứ không phải cổ đông củ angânhàng yếu kémđó. Chúng takhông phải gúphọ về lợií ch vì họ quản trị ngân hàng không hiệu quả, khiến NHN Nphải gải cứu.

Cổ đông: Dưnợchova y bất động sản của MBlà baonhiêu?

Trongchovay BĐScóchovaykinhdoanh BĐSvàchovaynhu cầu cánhân vềnhàở. Hiện nhucầu của cánhân vền hàở rất lớntron gnền kinhtế. Hiện dưnợchova y BĐ Stại MBđược kiể m soát dưới 10%, nợ xấu cũng rất thấp. Tỷ lệt rái phiếu BĐ Scủa M Blà 3,98%.

https://cafef.vn/dhcd-ngan-hang-mb-ban-ke-hoach-nhan-chuyen-giao-bat-buoc-mot-tctd-muc-tieu-loi-nhuan-vuot-20000-ty- 20220425070439991.chn

You may also like

Để lại một bình luận