Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/2

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/2

qua admin
0 nhận xét

(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trich báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 1/2 các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BMP

CTCK Baovieto (BVSC)

ctcpnhựabìnhminh(bmp -sànHose)côngbốkếtquảkinhdoanhquý4/2022khởinhuậnròngtìngkỷlục、aạt260,8tỷ 1% so với cùng kỳ năm trước), với doanh thu thuần đạt 1.407,9 t đồng (giảm 5,9% so với quý trước; đi ngang so với cùng kỳ ).

lũykếcản¡ 2022, doanh thuthuầnvàlợinhuậnròngcủabmpchạt 5.808,3 tỷng (tòngtrưởng 27,6% sovớinîmtrước) và 696,3 tỷngng 100,1%/ 116,4% so với bácự BSC.

nhờvàokếtquảkinh doanhnîmấntượngviệccounglớnnhnhấtmu avàogần sex, giácổphiếubmp what?

Neutral Neutral.

>> Tamorigusa

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu PLX

CTCK Bambiet (VCSC)

chúngtôinânggiámụctiêuthêm35%lên38.400chồng/cpnhưng deer nhhạkhuyếnnghịt 2 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2024 thêm khoảng 30% khi chúng tôi nâng dự báo sản lượng bán hàng trong nước của PLX thêm khoảng 8%.

Chúngtôiduytrìgiảnhlợinhuậntrênmỗilítxxăutrong giai 2023-2027vìCác và chi phí thực tế của PLX, theo công ty. Chúng toi cho rằng điều này là nhờ thị phần vượt trội và quy mô lớn của PLX mang lại cho PLX lợi thế cạnh tranh về chi phí so với cácùng công cong cong cong ty

Khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của PVS

CTCK Bambiet (VCSC)

tổngctcpdịchvụkỹkỹtdầukhíviệtnam (pvs) côngbốkếtquảkinh doanh doanhquý4/2022tíchcựcvớil saulợiíchcongthiểusốcốtl? 3,0% so với 0,5% tron ​​9 tháng năm 2022. Ngoai ra, PVS đã hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành trị giá 135 tỷ đồng.

Trongnîm 2022, pvs ghinhậndoanh thuoạt 16,4 nghìntỷng (tòng 15,6% sovớin valve) 5%).

Chúng tôi cho rằng, doanh thu công ty tăng là nhờ mức tăng trưởng mạnh của mảng M&C và mảng vận hành & bảo dưỡng (O&M), lần lượt đạt đạt.2.5% Tăng trưởng doanh thu mảng M&C đến từ các hợp đồng quốc tế , bao gồm dự án Gallaf – Giai đoạn 3 (Qatar) và Shwe (Myanmar).

Bêncạnh worship, head thunglợinhuậnsauếsaulợiíchcongthiongthiểcốtlõinæm2022tíchcựclànhờ1) lợinhuậnt nhuận gộp mảng M&C và O&M cải thiện.

ngoàira, lợinhuậnkhảquantừcáccôngtyliêndo anhfso/fpso trongn valve

doanh thuvàlợinhuậnsauthuếsaulợiích congthiểusốcốtlõin¡ 2022LầnlượThoànthoNh112, 2 % Do đó, chúng tôi nhận thấn thấng đing điNG đi đnh tănh tăngi vựi dựo n tsen tăn tăn tăn tăn tăn tăi của chúng toi

You may also like

Để lại một bình luận