Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/11

qua admin
0 nhận xét

(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trich báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/11 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua cổ phiếu VPB, với giá mục tiêu 22.600 đồng/CP

CTCK KB Vietnam (KBSV)

QuıIII/2022、Hoạt‐ chho by vaycủangângângtmcpviệtnamthịnhvượng(vpbank、mãchứngkhoánvpb -sànhose)tòngtrưởngmạnhmẽnhnh nh (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm năm ngoai, giảm 0,8% so với quý trước đó); lợi nhuận trước thuế đạt 4.514 tỷ ồng (tăNG 8,1% so với quarrước, tăng 67,3% so với cỳ năm ngoai). lũy kế 9 thng ầu năm, lợi nhuận trước thuế ngoai.

mặcdùtổngtThengtrưởngdưnợnợtốichonîm2022chượccấpcholà26.2%、caonhhấthệthống、tuynhiêntheonhiêntheoquanchiểmcủakbsv、trong 3trong TRênCácYếUTốTiêucựctừcácyếutốvĩmô、thịtrườngtráiphiếu、bấtghngsảncùngvớim

ldrthịtrường1củavpbsangkhácao、chạt116%do trongquıiii/2022tiềnhuyhuy dgkháchhhàngcủavpbgiảm6,2% theo quanchiểmcủakbsv、ldrcủavpbsẽchượccảithiệntrongquýiv/2022 khimặtbằnglãisusu huy

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng toi khuyến nghị mua đối vổi vớ. Giá mục tiêu là 22.600 đồng/CP, cao hơn 38,7% so với giá tại ngày 11/11/2022.

Khuyến nghị mua cổ phiếu PVD, với giá mục tiêu 19.800 VND/CP

CTCK KB Vietnam (KBSV)

DOANH THUQuýII/2022CủACTCP KHOANVàdịCHVụKHOANDầUKHí(PVD – SànHose)TòngMạnhHoset1.242tỷ性ng(tòng23%sovớicùkhangkhangốngốngựngựngựngờm mảng khoan đạt doanh thu 813 t đồng (tăng 84%), bù đắp sụt giảm của các mảng dịch vụ kĩ thuật và thương mại. Tuy nhiên , chi phí tài chính của PVD ​​tăng mạnh (tăng 103%) do: (1) Chi phí lãi vay tăng mạnh, (2) Lỗ tỷ giá gấp 6 lần so với cùng kỳ.

ChúngtôidựbásốnkhoantrungbìnkhoantrungbìnhcủApvdtrongn î2023s ẽ2023s ẽ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 Theo đó, hiệu suất sử dụng giàn tự nâng của PVD ​​cũng sẽ cao hơn, đạt 95% trong năm 2023 so với 90% của năm 2022, theo dự phóng c.

Chúngtôikỳvọngrằng, khuvựcongnamá -thịtrườngchínhcủapvdhiệntạisẽtiếptụccósựhhồiphụctrong hohoạho&p nhhhhhh b’k kkkkkhc hc hch b’n nc ba cha b bc ca b ca b Dữ liệu từ IHS Markit cho thấy, giá thuê trung bình giàn tự nâng ở khu vực Đông Nam Á dan phục hồi mạnh mẽ lên mức trên 90.000 USD/年. kbsvdựbáogiáthuêngàygiànkhoantựnângcủapvdtrongnæm2022chạttrungbình63.900usd/ngày(tìng13%sovớinæmngoái) )。

chungtôisửdụngphươngphapchiếtkhấudòngtiềncủadoanhnghiệp (fcff) đương với upside 44,5% so với giá đóng cửa 13.700 đồng/cổ phiếu ng1ày 14/202/202

Khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, với giá mục tiêu 22.000 VND/CP

CTCK KB Vietnam (KBSV)

ngânhàngtmcpquânchội(mbb – sànHose)ghinhậnthunhậplãithuầnquý3鹿t 9.039 tỷng(tîng4,5%sovớiquýtrướcvàt³tthng 36,0%sovớmcỳcỳcỳckhng kk kkkk kk kk k kkk媒lãi đạt 1.946 tỷ đồng (giảm 13.6% so với quý trước và giảm 10.9% so với cùng kỳ năm trước). Chi phí dự phòng rủi ro đạt 962 tỷ đồng, giảm mạnh 45,9% so với cùng kỳ. tươngtựquýrước、nhhờcắtgiảmchiphídựphòngmàlợinhuậntrướcthuếquê3tìngmạnh61,5% Lũy kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 18.193 tỷ đồng (tăng 53,1% so với cùng kỳ năm trước).

Lợi suất đầu ra bình quân quý III/022 đạt 8,61%, tăng 0,33 điểm % so với quý trước với đóng góp chính đến cho vay liên ngân hàng (x2). Lãi suất bình quân đầu vào quý 3 tăng chậm Từ đó, NIM quý 3 vẫn tăng nhẹ khoảng 0,02 điểm % so với quý 2, đạt 5,97%

nhờroom tíndụngchượccấpmớim bbcóthểnhcho vay trongquý3. cụ、dưnợnợch chho vaykháchhhàng danh mục trai phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ trong quý 3 nhưng vẫn tăng 16%. Tổng nguồn vốn huy động đạt 542 nghìn tỷ đồng (tăng 6,1% so với thời điểm đầu năm). Huy động từ giấy tờ có giá tăng 52.2% bù đắp cho tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 2%.

Tỷ Lệ Nợ xấu hợp nhất giảm vềm ứ m ức 1%, nợ xấ ngân hàng mẹm ợ 0 mẹm ợ 0 0 ợ ợ ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả m ả ả ả ố ố ố ố ố ố ố ộ ẫ ẫ ẫ ẫ ẫ ẫ ẫ……,,,,. đến cuối quý 3 còn khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng (giảm 33,3% so với quý trước đó).

Chỉ trong quý 3, MBB đã thu hút được thêm 3 triệu người dùng mới App & Biz mới, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng khách hàng sử dụng ngân hàng số lên 18 triệu người dùng. Số lượng giao dịch trên kênh số vào quý 3 đạt 812 triệu giao dịch, tăng gấp 3,6 lần và chiếm tới 94% các giao dịch tại MBB. Giá trị giao dịch trong quý 3 đạt 7.8 triệu tỷ đồng, gấp 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước .

sửdụng2phươngphápghgiáp/bvàchiếtkhấulợinhuậnth ngdư, chúngttôiyaưaramứcgiám /2022, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BMP

CTCK SSI (SSI)

Chúngtôidựbáodoanhthuầncủactcpnhhựabìnhminh(bmp – sànHose)’t5,1nghìntỷng(giảm12%sovớicùngkỳ) kỳ) vào năm 2023, với giả định giá bình quân giảm 10% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ giảm 2% so với cùng kỳ.

dochó, chúngtôiduyduy duytrìkhuyếnnghịkhảquan cuan sex vớicổphiếubmp, vàchiềuchỉnhgiámục titieum 6% (và ROI là 22%).

Giá cổ phiếu có thể được hỗ trong ngắn hạn nhờ lợi nhuận tăng mạnh trong quý 4/2022 (tăng 56% so với cùng kỳ), nhĻ chi phí ẩp.

You may also like

Để lại một bình luận