Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/9

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/9

qua admin
0 nhận xét

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GAS

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam, nhưng giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 128.000 đồng/cổ phiếu (từ 135.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá 13%.

việcchiềuchỉnhgiámgiámụctiêuchúngtôilàdựatrenwacctînglêntronggiáteophươngphápdcf, vàp/emụctiêutiêutieu tongs. From 2022 he will start trading at US$85 and from 2023 he will start trading at US$95.

Trong N³ 2023, Chúng TôiướCTính Gassẽghinhhậnkếtquảkinhdoanhgiảmnhhẹ, cụlợinhuậndựbáosẽgiảm 5.1%

Tuy nhiên, chúng toi tin rằng GAS sẽ ghi nhận sản lượng khí tăng lên (tăng 10% so với cùng kỳ). Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị của chúng toi là sản lượng khí khô và giá nhiên liệu thấp hơn ước tính .

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS

CTCK KIS Vietnam (KIS)

ガスcongbốkếtquảkinh doanhsơbộ9thángvớisảnlượngkhíkhôðtạt5.700Triệum3(t頭2,6%sovớicùngkỳntonæmngoái) lợinhuậntrướcthuết14nghìntỷng(tòng62%)、hoànthànhlầnlượt64%/95%/160%kếhhochtthậntrọng鹿ng br

riêngtrongquýii/2022、côngtyghinhậnsảnlượngkhíkhôhôπht1.700triour u m3(t頭Sovớicìngkỳn¡nòngái)、doanh thung 16 nhgn thntướcntướcntướcntướcntướcntướcngng(thunh thung( đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (タン 4%).

Cho coungnî 2022, côngtyướctínhtổngdoanh thu h dut100nghìntỷsing ng (thead 26,5% sovớinæmtrước)

Công ty đạt mục tiêu doanh thu sẽ đạt tăng trưởng bình quan trong 3 năm tiếp theo 7-9%.

BANLãnhCCONG Ty ChorằngKhíkhílngnhhậpkhẩuhiountạivẫnởmứcchch chchấpnhậnSex nếu

PV Gas đã nhập khẩu khí gas tự nhiên từ Malaysia qua đường ống và đang lên kế hoạch nhập khẩu khí từ Indonesia.

Theo banlãnhcho, luậtdầukhímớisắp cao và rủi ro nhiều hơn so với các nước khác.

Định giá: Dựa trên ước tính kết quả kinh doanh 2022 mới, 12MF PE là 18x thấp hơn mức trung vị 2 năm là 21.2x and PB là 3.6x cao hơn 3.5x. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS.

NT

You may also like

Để lại một bình luận