Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/9

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/9

qua admin
0 nhận xét

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu MWG

CTCK KIS Vietnam (KIS)

doanhthuầncủactcpthếgiớidi di ng (mwg – sànhose) trongtháng7/2022 nền thấp cùng kỳ.

trongchó, doanh thuthuếgiớidi di divàyệnmáyxanhtîngvọtlên8,4nghìntỷchng (tòng63%), cânbằngchokhoảndoanhtu2,4nghngngngng ng hng bisch s cha xha xhamghmg x với cùng kỳai nă).

Doanh thu thuần 7 tháng năm 2022 của MWG tăng 14% so với cùng kỳlên 81,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 3% lên 2,9 nghìn tỷ đồng. Cụ thể hơn, doanh thu Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 21% và doanh thu Bách hóa xanh giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoai.

Bách hóa xanh đang hoàn tất tất tát tát tát tát tát tấo tấo tấo tấa n ồ ồ hóa xanh là 1,3 tỷ ồng/tháng/cửa hàng tháng Tháng 7/2022 vh ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ạ ạ ạt 1,5 tỷ ồ ồ ạ ạ ạ ạ ạ trong quý IV/2022 theo quy Ļh.

doanhthubánhàngonline trong 7thángnîm 2022s2nghìntỷng, tîng 84% sovớicùgkỳ, trong

Bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2020, Điện máy xanh Supermini hiện đang vận hành 1,000 cửa hàng tại Việt Nam vào tháng 8/2022. Điện máy xanh Supermini dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu 12,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2022F và 20 nghìn tỷ đồng vào năm 2023F.

8/2022、Mwgcótổngsố1,070Cửahàngthếgiớidi di ng、2,185cửahàngngháyxanh、1,735cửahàngbch(nhhhh nhhh bch(shh umchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchmchchchmchchmchchmchch) tạo), 68 cửa hàng AVAKids và 12 cửa hàng AVASports.

MWG đang giao dịch với P/E TTM là 21.2 lần, cao hơn mức trung bình hai năm là 17.3 lần. Chúng toi đang đánh giá lại dự báo về các yếu tăng trưởng kinh doanh của mảng Điện máy xanh. Đồng thời, khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu MWG.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 31.950 Dong/CP

CTCK SSI (SSI)

Chúngtôi deer u ch ch nhtîng 7%dựbáosảnlượngtiêuthụvà 5%dựbáogiácgm, quayótîng 12% – san HOSE) lên mức 835 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ).

côngtycóthểghinhậnkhoảnchênhlệchthgiá240tỷcungnă222. ngoàira, nt2cótỷlệnợròngtrênvốnch đảm bảo an toàn cho NT2 trong bối cảnh rủi ro lai suất cho vay tăng lên.

giámụctiêu1nîmcủachúngttomiivớicổphiếunt2là31.950

Với mức giá mục tiêu này thì tỷ lệ EV/EBITDA năm 2022 của NT2 tương ứng 5,9 lần & vẫn thấp hơn 33% so với các công ty cùng ngành trong khu vệc. Do đó, chúng toi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu NT2 (từ trung lập) lên khả quan.

NT

You may also like

Để lại một bình luận