Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu ITA của bà Đặng Thị Hoàng Yến bị cảnh báo

Cổ phiếu ITA của bà Đặng Thị Hoàng Yến bị cảnh báo

qua admin
0 nhận xét

sởgia odịchchứngkhoántp.hcm (hose)

theosởgiaodchchchchngkhoántp.hcm, ita vi phphạmquy yonh trongtổchứcniêmyếtvềccôngbố chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

mớiy y, ngày 24/8, hose cho hei nhnhậnchượccôngvìncủactcp

Theo ITA, doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính do “đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác”.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chị tịch Đặng Thị Hoàng Yến – được biết đến với tên mới là Maya Dangelas) ra các quyết định hợp tác, liên doanh Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh. khoảnủythácycoầutưnàytínhtới30/6/2022là1.335tỷ鹿のphảihạchtoánvàoutưkhácnhhngkếtonhạchtoánnhhầmmv

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có văn bản nhắc nhở ITA về việc chậm công bố thông tin theo yêu cầu. Theo đó, ngày 10/8, HoSE đã gửi công văn yêu cầu Tân Tạo giải trình vềc điều chỉnh báo cáo tài chít quý II vàm rûi d -quan cán cán cán cán. văn bản giải trinh cần ược côc Côc 24 giờ tân tân tân tân tân ược của hose.

Ngoài ra, ngày 16/8, HoSE tiếp tục gửi công văn đề nghị Tân Tạo thực hiện giải trinh theo yêu cầu.

Nhưng sau đó, HoSE vẫn chưa nhận được văn bản giải trinh của Tân Tạo. cæncứtheoquycyịnhtại12thôngtư96/2020/tt-btcngày16/11/2020hướngdẫnvềcôngbốthtin tin tin tintrêntrêntrênttrườngngchkhoán、tântạoạchng

dovậy, hose, hose comvìnbảnnhắcnhởvàtiếptụcnghịtântạootựochhioungh hioungbốthôngtintintinyêucầucung cung cung cungcouncấpp

You may also like

Để lại một bình luận