Trang chủ Kinh doanh Cục trưởng Cục Thi hành án Hà Nội bị “truy gắt” về kết quả hoạt động thấp

Cục trưởng Cục Thi hành án Hà Nội bị “truy gắt” về kết quả hoạt động thấp

qua admin
0 nhận xét

TAI Hoigiton KET CONG TACnhững Tan đầuNAM VA Torienkai nhiệmVUTừ No TOIcuốiNAM 2022 CUA tons CUC Tihan AN Dan SU (BO TU of PHAP) singing 4 minutes of 19, tree Truong BO TU PHAP Mai Ruonkoi DJA truy tráchnhiệmcủalãnhđạoCụcThihànhándânsựHàNộitrongviệcđểxảyrakếtquảthihànhánđ

Ongkoi khẳng định, KET QUA THIhan AN CUA, CUC Tihan AN Dan SU TPHCM VA CUC Tihan AN Dan SU Hanoi quyết định đến việc Huang Tan Kai tiêu THI Han AN CUA CA Nuok.

“Tong Yo PHAI THI Han VE Tien CUA TPHCM TREN 100.000 TYđồng, Hanoi TREN 50.000 TYđồng (Bang khoảng 1/2 TPHCM), nhưng Từ đầu NAM TOI No TPHCM DJA THI HAN xong 14.000 .Kết quả đó sẽ “kéo” kết quảcủa cảnước xuống “-Thứ trưởng Mai

Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Tổng cụ c trưởng Tổng cục Thihà nhán dân sự Nguyễn Quang Thái chủ trì hộing hị

The olã nhđạo Bộ Tư pháp, kết quả thihànhán dân sự của Hà Nội đã ìạch nhiề unămqua. “Từya TOI cuối NAM, tracheostomy nhiệm CUA Hanoi PHAI Huang Tan Kai tiê unhiệm VU; NEU Khong’s THI PHAI LAM RO tracheostomy nhiệ m CUA paulownia CHAP han vien, paulownia chi CUC THI HAN AN”

TRAO đổi TAI cuộc Hop, Pham Van Dong ―― CUC Chuong CUC Ti Han Andan SU Hanoi ―― Tua nhận, so VO Itìnhhình Chung CUA CA Nuok THI KET QUA CUA Hanoi CON THAP.

Trong đó, nguyên nhân khách quan là do 6 tháng quaở Hà Nội đã có tới 70% công chức, người lao động nhiễm Covid-19. CAN BO Puon, X Acũng nhiễm Covid-19 Rat nhiều NEN Kawasaki Heavy Industries CHAP Han VIEN xuống phối Hop, đặc biệt La to chức Quon CHE Ban GIAO TAI Sun Gap Rat nhiều Kokhan.

“Lanh’s đạo CUC Ti Han Andan SU Hanoi DJ A LAM việc VOI 30 Kai CUC Ti Han Andan SU Fountain, huyện VA LAM việc VOI Tung CHAP Han Vien.・ Han Andan SU Chua quyết LIET. Kai CUC Chuon Khong South SAU AN CUA Anhydrous EM, CHIđạo điều Hankonhan CHE.

Ong Pham Van shit CHObiết, CAC GIAI PHAP CU The DJAđượcCO Izumi No đạo30 Kai LAMviệcVOI Lanh CUC Tihan AN Dan SU VA CHAP Han VIEN ANđềuCOthời Han CU The DJEthực Hien xong CAC AN Suzukuso Ngan hàng, ánthamnhũng, ánthuộcdiệnBanchỉđạoTrungươngvềphòngchốngthamnhũng, tiêucựcchỉđạo …

Cục trưởng Cục Thihà nhán Hà Nội bịtru y gắt về kết quảho ạt động thấp-2

Ông Phạm văn Dũng-Cục trưởng Cục Thihà nhán dân sự thành phố Hà Nội.

Ngoàira, CụctrưởngThihànhándânsựHàNộichobiếttừđầunăm2022tớinayđãnhậnđược438đơn Quaphântích, đơntốcáochỉtậptrungvàoviệcchậmthihànhán, đấugiáthànhnhưngchưagiaođượctàisả Cònđơnkhiếunạiliênquanđếnquytrình, thủtụccưỡngchếthihànhán.

“Nuhân CHU Fountain Là CHU YE UÝthức Tracheostomy nhiệm CUA CHAP Han Vien, QUA Trin Tuck ng hiệp CUA CHAP Han Vien CO nhữ ng CAI CHU Fountain LOLà Hanoi SE quyết TAM Cao Cao

ĐánhGIA Hanoi COnhữngđặc tree riêng, PHAIđảm Bao VE Nintorato TU, toànXA Hui nhưng tree TRUONG Mai Ruonkoi NHAC LAIviệcnhiềuNAM qualification CUC Tihan AN Dan SU Hanoi CONnhiều tons TAI, HAN CHE vềtổchứcthihànhánvàhoànthànhchỉtiêu, nhiệmvụ.

Vì vậy, ông yêu cầu cơquan này phải quyết liệt, sâusắc, nghiêm khắchơn nữa trong thời gian tới. “Kai CUC Truong NAO Khong Kai đạo, Khong of SAT Sao Paulo, Khong of Hieu QUA, DJExuất portable hard .CHAP Han’vien NAO Khong of LAM THI DJExuất Mien nhiệm.BIEN CHEđôngMàKhong of LAM, ngồiDJOnhũngnhiễu, tiêuCUC, vi Fam thìkhixửlýviphạmcònphứctạp, mệtmỏihơn “.

Lanh’s đạo BO TU PHAP cũng DJE Ghee CUC Ti Han Andan SU Hanoi Bao Cao Cao VE việc to chức Kiem TRA DJA Fat Hien những Chuon Hop BO, Kong chức NAO LO LA, thiếu Tracheostomy nhi.

Trong khiđó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thihà nhán dân sự Nguyễn Quang Thái yêu cầu Cục Thihà nhán dân sự Hànự

“VUA ROI Chung TOI DJA Town Kiem TRA AN Tin Feces, Nganhang CUA Hanoi ROI. Hanoi BAM SAT LAM. Toi đây Chung TOI Khong Kiem TRA Chung NUA, Ma SE Kiem Trakai tiết VU việc, SAU Kiem TRA Khong” CO chu yển bi

You may also like

Để lại một bình luận