Trang chủ Kinh doanh Đạm Cà Mau lãi ròng gần 3.3 ngàn tỷ đồng sau 9 tháng

Đạm Cà Mau lãi ròng gần 3.3 ngàn tỷ đồng sau 9 tháng

qua admin
0 nhận xét

Đạm Cà Mau lãi ròng gần 3.3 ngàn tỷ đồng sau 9 tháng

Theo BCTC quý 3/2022 mới công bố của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM), doanh thu và lợi nhuận ròng trong kỳ đều tăng mạnh, lần lượt là 83%
Published in DCM on March 9, 2022


Nguồn: Vietstock Finance

Ông lớn ngành phân bón tiếp tục có kỳ kinh doanh bùng nổ. Quý 3, DCM đạt doanh thu hơn 3.3 ngàn tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng bật tăng 87%, lên gần 2.3 ngàn tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, Công ty lãi gộp hơn 1 ngàn tỷ đồng, tăng 73%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 80.6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. cáckhoảnchiphíy bubậttîng、nhưchiphítàichínhtì83%lên7.8tỷ性ng、chiphíbánhàngtìngnhẹ8%lên146tỷng Công ty cũng ghi nhận phần lợi nhuận khác tăng lên 4.5 tỷ đồng ( cùng kỳ chỉ hơn 200 triệu đồng).

Với doanh thu tăng mạnh, DCM lãi ròng gần 728 to đồng trong quý 3, tăng 93% so với cùng kỳ. theogiảitrìnhtừcôngty、sennlượngtiêuthụcácloạisảnphẩmtì30%sovớicùngkỳ、cùnggiáphónbóntiếptụcneo neo -cao -cụphnureure đồng/kg (タン 20.4%) – ラーム チョ ドアン トゥBan Han Ti Kong Thi Ma Tan Man. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng bật tăng mạnh nhờ khoản lai chênh lệch tỷ giá.

nHHờSảNlượngtiêuthụvàgiágiáphânbónbónlợi, cácyếutốchiphísảnxuất, bánhàng, quảnlýdùtîngcũngkhônglàmgi

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Công ty đạt gần 11.5 ngàn tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế thậm chí gấp 4 lần năm trước, lần lượt gần 3.5 ngàn tỷ đồng và gần 3.3 ngàn tỷ đồng.

thời鹿のcuốitháng9/2022、tổngtàisảncủadcmtòng21%、lênhnhn13.4ngàntỷng、vớitàisảnngắnngnhạnbậttmg45% Trong đó, tiền mặt đạt 772 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm, hầu hết là các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳngạn (751 tồ). Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng lên 6.9 ngàn tỷ đồng (58%) – là các khoản tiền gửi có kỳn hạ

Các khoản phải thu ngắn hạn gấp 3.6 lần đầu năm, lên 671 tỷ đồng, phần lớn là các khoản phải thu của CTCP Vật t Nôstản. Hàng tồn kho giảm nhẹ 4%, còn hơn 2.1 ngàn tỷ đồng.

Bên kia bảng cân ối, nợ ngắn hạn giảm 8%, còn hơn tỷ ồng. Trong đó, Vay nợ thuênh gi m mạnh gi m mạnh từn6 691 tỷ ồng ầ ầngn ồNG còNG còNG còn ồn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn hơn ồN hơn ồN hơn ồN hơn ồN hơn hơn

Giá cổ phiếu DCM kết phiên 24/10 la 29,900 đồng/cp, giảm 34.5% đỉnh đỉnh 45,700 đồng/cp ngày 28/03.

Diễn biến giá cổ phiếu DCM từ đầu năm 2022

Hồng Đức

Fili

You may also like

Để lại một bình luận