Trang chủ Kinh doanh Đề xuất thu phí BOT Cai Lậy trở lại vào ngày 7-10

Đề xuất thu phí BOT Cai Lậy trở lại vào ngày 7-10

qua admin
0 nhận xét

Thu phí BOT Cai Lậy dự kiến ​​thu phí trở lại vào ngày 7-10 – Ảnh: MẬU TRƯỜNG

theo charcoal, tổngcụcb bviệtnamkiếnnghịbộgiaothôngvậntảithốngnhhấtchủtrươngtổchchulạilạidựánánbotcailậyvớigi 10-2022.

</p> <p><span style="">Hiện cả hai</span><span style=""> trạm thu phí trên tuyến tránh và quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phi không dừng; hoàn thành công tác vận hành chạy thử đảm bảm thu phí theo hình thức không dừng như các trạm thu phí trên cả nước .</span></p> <p><span style="">sơn sửa, vệ sinh khu vực trạm thu phi… </span></p> <p><span style="">hivớimộtsốtsốtồntạivềcôngtácquảnlý, bảotrìtrêntuyN, ngày12-9Tổcôngtáckiểmtra hukiệnuki ệnethu thu cococủng ể ểo ảo an toe à à ô ô g g g g g g g à à ý </span></p> <p><span style="">Sau khi được thu phí trở lại, nhà đầu tư phải sửa chữa, khắc phục dứt điểm.</span></p> <p><span style="">Về giá vé tại trạm thu phí ở quốc lộ 1 (theomc thuế VAT 8%) thấp nhất la 14.000 đồng, cao nhất la 118.000 đồng. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh (theo mức thuế VAT 8 %) thấp nhất là 24.000 đồng, cao nhất l0.1.3</span></p> <p><title/></p> <p>Sở Giao thông vận tải Tiền Giang cũng đã báo cáo Tổng cục Đường bộ danh sách các xe đủ điều kiện miễn giảm của đợt 1 vủa đợt 1 vớ1 hư0.3 Trong thời gian thu phi, doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với địa phương kịp thời thực hiện miễn giảm theo quy định.<span style=""><br /></span></p> <p>Phạm vi miễn giảm cho các xe vùng lân cận trạm thu phí gồm 41 xã, phường, thị trấn. Giámgiálàcácxecơgiớicủachủhữucóhộkhẩuthườngtrú(chủsởulàcánhân) 、Thịtrấntrongphạmvibánkính10kmQuanhTrạmThuPhíkm1990+300Quốclộ1vàyồngthờivớichỉghitrêngiấych nhgngnhậnthngkýdocです</p> <p>Mức giảm giá: xe buýt giảm 100%; các loại xe không sử dụng để kinh doanh giảm 100%;</p> <p><span style="">T</span><span style="">rong đó, pHần tuyến tránh ư tư tưt mới tưn toàn dài khoản dài với tỉn 1.000 tỉn 1.000 tỉ ồng; pHần sửa chữaquec lộ 1 Dai 26,5km vớn ầu tưn ầu tưn ầu tưn ầu tư</span></p> <p><span style="">khidựánhoànthành, navàovậnhànhtthờigian, nutháng8-2017, trạmthuphíbotcailậyducaượchun to chunhh chunh thunh thun thức hoạt động. </span><span style="">Tuy nhiên, ngay ngày đầu thu phi, trạm BOT này đã vấp phải sự phản đối của giới tài xế và liên tục phải xả trạm. </span></p> <p>quátrìnhthuphídidnraphứctạp, nhhằm deer bả, trậttựtrongkhuvựcvàgiảithaùntắcgiaothông, nha deerutư <span style="">đầu tháng 12-2017 cho đến nay.</span></p> <p>ngày8-9, ubndtỉnhtiềngianghọpvềviệcchuẩnbịthuphílạidựánbotcailậy, trong chenhhấttheonghịcủanhà thức là ngày 7-10.</p> </p></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/bo-giao-thong-van-tai/" rel="tag">Bộ Giao thông Vận tải</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bot/" rel="tag">Bot</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bot-cai-lay/" rel="tag">bot cai lậy</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cai/" rel="tag">cãi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/de/" rel="tag">để</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/lai/" rel="tag">lái</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/lay/" rel="tag">lấy</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ngay/" rel="tag">ngày</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phi/" rel="tag">Phi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/quoc-lo-1/" rel="tag">quốc lộ 1</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thu/" rel="tag">Thứ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tram-thup-phi/" rel="tag">trạm thup phi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tro/" rel="tag">trợ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/vao/" rel="tag">vào</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/xuat/" rel="tag">xuất</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="63568" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20thu%20ph%C3%AD%20BOT%20Cai%20L%E1%BA%ADy%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20v%C3%A0o%20ng%C3%A0y%207-10%20-%20https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fde-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10%2F&name=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20thu%20ph%C3%AD%20BOT%20Cai%20L%E1%BA%ADy%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20v%C3%A0o%20ng%C3%A0y%207-10"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20thu%20ph%C3%AD%20BOT%20Cai%20L%E1%BA%ADy%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20v%C3%A0o%20ng%C3%A0y%207-10 %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fde-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Đề%20xuất%20thu%20phí%20BOT%20Cai%20Lậy%20trở%20lại%20vào%20ngày%207-10&BODY=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/xon-xao-clip-phuong-oanh-shark-binh-hen-ho-o-san-golf/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Xôn xao clip Phương Oanh – Shark Bình hẹn hò ở sân golf</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/texas-cho-nguoi-di-cu-toi-truoc-cua-nha-pho-tong-thong/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Texas chở người di cư tới trước cửa nhà Phó tổng thống</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/29/biz-20221129171356153-avatar-15x10-20221129171458115.jpeg?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/">Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:30:54+00:00">November 30, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/29/20220520163118-n-tri-1-2read-only-16697363208991835275962-crop-1669736745122203008145.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-bo-quen-lam-phat/" title="Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm phát"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-bo-quen-lam-phat/">Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm phát</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:04:58+00:00">November 30, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/cong-nhan-mat-viec-crop-1669696236192.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/41-000-nguoi-bi-mat-viec-co-hoi-nao-giup-cac-lao-dong-duy-tri-thu-nhap/" title="41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào giúp các lao động duy trì thu nhập?"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/41-000-nguoi-bi-mat-viec-co-hoi-nao-giup-cac-lao-dong-duy-tri-thu-nhap/">41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào giúp các lao động duy...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:39:23+00:00">November 30, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/template-imoney-thumb-home-4-crop-1669735828954.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/imoney-bat-ngo-voi-khoan-chi-dang-gia-nhat-mot-nam-qua-cua-nguoi-tre/" title="iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá nhất một năm qua của người trẻ"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/imoney-bat-ngo-voi-khoan-chi-dang-gia-nhat-mot-nam-qua-cua-nguoi-tre/">iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá nhất một năm qua của...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:12:54+00:00">November 30, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/11/29/Settop-1669725053-3714-1669725057.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pWNDCfLAOosJwcBHoKAbtQ" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-ra-mat-can-ho-danh-cho-nguoi-tre-tai-quy-nhon/" title="Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành cho người trẻ tại Quy Nhơn"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-ra-mat-can-ho-danh-cho-nguoi-tre-tai-quy-nhon/">Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành cho người trẻ tại Quy...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:46:47+00:00">November 30, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/29/biden-xe-dien-1read-only-16697363208961667481359-crop-1669738181418555264922.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dan-my-san-xe-dien-hao-hung-cho-xe-vinfast/" title="Dân Mỹ săn xe điện, hào hứng chờ xe VinFast"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dan-my-san-xe-dien-hao-hung-cho-xe-vinfast/">Dân Mỹ săn xe điện, hào hứng chờ xe VinFast</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:20:47+00:00">November 30, 2022</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='63568' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-4660" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/11/30/3500-jpeg-1669776094-8086-1669776110.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sTI9tuqkHZNYKq8dT2vlRQ" href="https://bestinvn.vn/the-thao/southgate-rashford-gio-khac-so-voi-euro-2021/" title="Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/southgate-rashford-gio-khac-so-voi-euro-2021/" rel="bookmark" title="Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’"> Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/my-an-do-crop-1669774457139.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/an-do-tap-tran-chung-voi-my-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc/" title="Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/an-do-tap-tran-chung-voi-my-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc/" rel="bookmark" title="Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc"> Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/29/biz-20221129171356153-avatar-15x10-20221129171458115.jpeg?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" rel="bookmark" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg"> Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image-us.24h.com.vn/upload/4-2022/images/2022-11-29/1669694174-27-thumbnail-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-quyet-de-ty-phu-amazon-hoi-xuan-tu-mot-sach-gay-yeu-thanh-u60-cuong-trang/" title="Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-quyet-de-ty-phu-amazon-hoi-xuan-tu-mot-sach-gay-yeu-thanh-u60-cuong-trang/" rel="bookmark" title="Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng"> Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/310844257-1422475164946431-5186041268213050793-n-931-527.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dinh-chi-vu-an-phu-huynh-vac-dao-ep-hieu-truong-quy-xin-loi/" title="Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dinh-chi-vu-an-phu-huynh-vac-dao-ep-hieu-truong-quy-xin-loi/" rel="bookmark" title="Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi"> Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-4660 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-4660 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(10,767)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(10,583)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(9,286)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(8,987)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(20)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(8,923)</span></a> </li> </ul> </aside><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/my-an-do-crop-1669774457139.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/an-do-tap-tran-chung-voi-my-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc/" title="Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/an-do-tap-tran-chung-voi-my-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc/" title="Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc">Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:32:30+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/30/1373241-1669772758-7709-1669772813.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TYagFW5PhwoXcs8ZPnvJqw" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-medvedev-keu-goi-nato-an-nan-va-giai-the/" title="Ông Medvedev kêu gọi NATO ‘ăn năn và giải thể’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-medvedev-keu-goi-nato-an-nan-va-giai-the/" title="Ông Medvedev kêu gọi NATO ‘ăn năn và giải thể’">Ông Medvedev kêu gọi NATO ‘ăn năn và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:40:34+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/30/b2spiritvigilance001JPG-166977-3887-1409-1669773545.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=viBIiMx-lLzsLtMRsLpFOQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/oanh-tac-co-tang-hinh-my-dan-hang-khoe-suc-manh/" title="Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ dàn hàng khoe sức mạnh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/oanh-tac-co-tang-hinh-my-dan-hang-khoe-suc-manh/" title="Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ dàn hàng khoe sức mạnh">Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ dàn hàng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:14:11+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/nguoiphatngon-bongoaigiaongamariatass-crop-1655346088883-crop-1669769508060.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-neu-ly-do-rut-khoi-dam-phan-thoa-thuan-hat-nhan-cuoi-cung-voi-my/" title="Nga nêu lý do rút khỏi đàm phán thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-neu-ly-do-rut-khoi-dam-phan-thoa-thuan-hat-nhan-cuoi-cung-voi-my/" title="Nga nêu lý do rút khỏi đàm phán thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ">Nga nêu lý do rút khỏi đàm phán…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:47:50+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/thien-duong-du-lich-bui-crop-crop-1669735450957.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thien-duong-du-lich-bui-keu-cuu-da-mo-toang-cua-khach-van-thua-thot/" title="“Thiên đường du lịch bụi” kêu cứu, đã mở toang cửa khách vẫn thưa thớt"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thien-duong-du-lich-bui-keu-cuu-da-mo-toang-cua-khach-van-thua-thot/" title="“Thiên đường du lịch bụi” kêu cứu, đã mở toang cửa khách vẫn thưa thớt">“Thiên đường du lịch bụi” kêu cứu, đã…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:21:43+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/310844257-1422475164946431-5186041268213050793-n-931-527.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dinh-chi-vu-an-phu-huynh-vac-dao-ep-hieu-truong-quy-xin-loi/" title="Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dinh-chi-vu-an-phu-huynh-vac-dao-ep-hieu-truong-quy-xin-loi/" title="Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi">Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:14:32+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/wsxrxqeiod/2022_11_29/cot-moc4-4087.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/moc-so-trung-noi-reo-cao/" title="Mốc số trùng nơi rẻo cao"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/moc-so-trung-noi-reo-cao/" title="Mốc số trùng nơi rẻo cao">Mốc số trùng nơi rẻo cao</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:44:36+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/nong-thonmoi-crop-crop-1669735357353.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tre-so-sinh-nguoi-khuyet-tat-cung-phai-dong-gop-xay-dung-nong-thon-moi/" title="Trẻ sơ sinh, người khuyết tật cũng phải đóng góp xây dựng nông thôn mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tre-so-sinh-nguoi-khuyet-tat-cung-phai-dong-gop-xay-dung-nong-thon-moi/" title="Trẻ sơ sinh, người khuyết tật cũng phải đóng góp xây dựng nông thôn mới">Trẻ sơ sinh, người khuyết tật cũng phải…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:14:50+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/30/thanh-tra-16697692207271723533856-crop-16697694049631518993500.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thanh-tra-chi-ra-nhieu-sai-pham-tinh-dak-lak-van-xin-hop-thuc-hoa/" title="Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, tỉnh Đắk Lắk vẫn xin… ‘hợp thức hóa’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thanh-tra-chi-ra-nhieu-sai-pham-tinh-dak-lak-van-xin-hop-thuc-hoa/" title="Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, tỉnh Đắk Lắk vẫn xin… ‘hợp thức hóa’">Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, tỉnh…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:42:34+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/30/thi-ielts-16697687049611170759746-crop-16697689563871446578004.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xep-hang-dai-cho-thi-ielts/" title="Xếp hàng dài chờ thi IELTS"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xep-hang-dai-cho-thi-ielts/" title="Xếp hàng dài chờ thi IELTS">Xếp hàng dài chờ thi IELTS</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:12:34+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/29/biz-20221129171356153-avatar-15x10-20221129171458115.jpeg?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg">Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:30:54+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/29/20220520163118-n-tri-1-2read-only-16697363208991835275962-crop-1669736745122203008145.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-bo-quen-lam-phat/" title="Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm phát"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-bo-quen-lam-phat/" title="Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm phát">Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:04:58+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/cong-nhan-mat-viec-crop-1669696236192.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/41-000-nguoi-bi-mat-viec-co-hoi-nao-giup-cac-lao-dong-duy-tri-thu-nhap/" title="41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào giúp các lao động duy trì thu nhập?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/41-000-nguoi-bi-mat-viec-co-hoi-nao-giup-cac-lao-dong-duy-tri-thu-nhap/" title="41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào giúp các lao động duy trì thu nhập?">41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:39:23+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/template-imoney-thumb-home-4-crop-1669735828954.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/imoney-bat-ngo-voi-khoan-chi-dang-gia-nhat-mot-nam-qua-cua-nguoi-tre/" title="iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá nhất một năm qua của người trẻ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/imoney-bat-ngo-voi-khoan-chi-dang-gia-nhat-mot-nam-qua-cua-nguoi-tre/" title="iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá nhất một năm qua của người trẻ">iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:12:54+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/11/29/Settop-1669725053-3714-1669725057.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pWNDCfLAOosJwcBHoKAbtQ" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-ra-mat-can-ho-danh-cho-nguoi-tre-tai-quy-nhon/" title="Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành cho người trẻ tại Quy Nhơn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-ra-mat-can-ho-danh-cho-nguoi-tre-tai-quy-nhon/" title="Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành cho người trẻ tại Quy Nhơn">Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:46:47+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.24h.com.vn/upload/4-2022/images/2022-11-29/1669694174-27-thumbnail-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-quyet-de-ty-phu-amazon-hoi-xuan-tu-mot-sach-gay-yeu-thanh-u60-cuong-trang/" title="Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-quyet-de-ty-phu-amazon-hoi-xuan-tu-mot-sach-gay-yeu-thanh-u60-cuong-trang/" title="Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng">Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân”…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:30:52+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/11/30/11635863596-1669778037-1669778-4217-8247-1669778147_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/diep-lam-anh-toi-va-me-chong-xa-mat-nen-cach-long/" title="Diệp Lâm Anh: ‘Tôi và mẹ chồng xa mặt nên cách lòng’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/diep-lam-anh-toi-va-me-chong-xa-mat-nen-cach-long/" title="Diệp Lâm Anh: ‘Tôi và mẹ chồng xa mặt nên cách lòng’">Diệp Lâm Anh: ‘Tôi và mẹ chồng xa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:03:29+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/mc-minh-ha-vtv-ngay-cang-goi-cam-o-tuoi-34-8-crop-1669737445144.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/mc-minh-ha-tiet-lo-ly-do-khong-ngo-tai-xuat-man-anh-sau-7-nam-vang-bong/" title="MC Minh Hà tiết lộ lý do không ngờ “tái xuất” màn ảnh sau 7 năm vắng bóng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/mc-minh-ha-tiet-lo-ly-do-khong-ngo-tai-xuat-man-anh-sau-7-nam-vang-bong/" title="MC Minh Hà tiết lộ lý do không ngờ “tái xuất” màn ảnh sau 7 năm vắng bóng">MC Minh Hà tiết lộ lý do không…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:37:27+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/29/hon-me-1842.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-dot-quy-nao-nguy-kich-nhung-duoc-cha-cuu-song-nho-mot-cau-hoi/" title="Bị đột quỵ não nguy kịch nhưng được cha cứu sống nhờ một câu hỏi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-dot-quy-nao-nguy-kich-nhung-duoc-cha-cuu-song-nho-mot-cau-hoi/" title="Bị đột quỵ não nguy kịch nhưng được cha cứu sống nhờ một câu hỏi">Bị đột quỵ não nguy kịch nhưng được…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:11:48+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/anh-2-108.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/o-to-moi-mua-trong-khac-la-khach-tu-kiem-tra-phat-hien-ra-su-that-bat-ngo/" title="Ô tô mới mua trông khác lạ, khách tự kiểm tra phát hiện ra sự thật bất ngờ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/o-to-moi-mua-trong-khac-la-khach-tu-kiem-tra-phat-hien-ra-su-that-bat-ngo/" title="Ô tô mới mua trông khác lạ, khách tự kiểm tra phát hiện ra sự thật bất ngờ">Ô tô mới mua trông khác lạ, khách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:45:30+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/11/30/3500-jpeg-1669776094-8086-1669776110.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sTI9tuqkHZNYKq8dT2vlRQ" href="https://bestinvn.vn/the-thao/southgate-rashford-gio-khac-so-voi-euro-2021/" title="Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/southgate-rashford-gio-khac-so-voi-euro-2021/" title="Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’">Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:41:29+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/rashford-21-crop-1669764201732.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/marcus-rashford-ly-giai-cach-an-mung-ky-la-sau-sieu-pham-vao-luoi-xu-wales/" title="Marcus Rashford lý giải cách ăn mừng kỳ lạ sau siêu phẩm vào lưới Xứ Wales"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/marcus-rashford-ly-giai-cach-an-mung-ky-la-sau-sieu-pham-vao-luoi-xu-wales/" title="Marcus Rashford lý giải cách ăn mừng kỳ lạ sau siêu phẩm vào lưới Xứ Wales">Marcus Rashford lý giải cách ăn mừng kỳ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:11:35+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/messi-152.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-ba-lan-vs-argentina/" title="Nhận định Ba Lan vs Argentina"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-ba-lan-vs-argentina/" title="Nhận định Ba Lan vs Argentina">Nhận định Ba Lan vs Argentina</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:41:57+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/30/co-dong-vien-1669771708-8933-1669771823.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kGvV2CJZxAJmKsWRuDBLIA" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nguoi-senegal-nhay-mua-an-mung-doi-tuyen-vao-vong-1-8-world-cup-2022/" title="Người Senegal nhảy múa ăn mừng đội tuyển vào vòng 1/8 World Cup 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nguoi-senegal-nhay-mua-an-mung-doi-tuyen-vao-vong-1-8-world-cup-2022/" title="Người Senegal nhảy múa ăn mừng đội tuyển vào vòng 1/8 World Cup 2022">Người Senegal nhảy múa ăn mừng đội tuyển…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:10:33+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/11/30/66/anh.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/buoc-ngoat-tu-thay-doi-cua-southgate/" title="Bước ngoặt từ thay đổi của Southgate"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/buoc-ngoat-tu-thay-doi-cua-southgate/" title="Bước ngoặt từ thay đổi của Southgate">Bước ngoặt từ thay đổi của Southgate</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:39:46+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/my-an-do-crop-1669774457139.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/an-do-tap-tran-chung-voi-my-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc/" title="Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/an-do-tap-tran-chung-voi-my-gan-vung-tranh-chap-voi-trung-quoc/" title="Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần vùng tranh chấp với Trung Quốc">Ấn Độ tập trận chung với Mỹ gần…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:32:30+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/30/1373241-1669772758-7709-1669772813.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TYagFW5PhwoXcs8ZPnvJqw" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-medvedev-keu-goi-nato-an-nan-va-giai-the/" title="Ông Medvedev kêu gọi NATO ‘ăn năn và giải thể’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-medvedev-keu-goi-nato-an-nan-va-giai-the/" title="Ông Medvedev kêu gọi NATO ‘ăn năn và giải thể’">Ông Medvedev kêu gọi NATO ‘ăn năn và…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:40:34+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/30/b2spiritvigilance001JPG-166977-3887-1409-1669773545.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=viBIiMx-lLzsLtMRsLpFOQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/oanh-tac-co-tang-hinh-my-dan-hang-khoe-suc-manh/" title="Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ dàn hàng khoe sức mạnh"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/oanh-tac-co-tang-hinh-my-dan-hang-khoe-suc-manh/" title="Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ dàn hàng khoe sức mạnh">Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ dàn hàng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:14:11+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/nguoiphatngon-bongoaigiaongamariatass-crop-1655346088883-crop-1669769508060.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-neu-ly-do-rut-khoi-dam-phan-thoa-thuan-hat-nhan-cuoi-cung-voi-my/" title="Nga nêu lý do rút khỏi đàm phán thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-neu-ly-do-rut-khoi-dam-phan-thoa-thuan-hat-nhan-cuoi-cung-voi-my/" title="Nga nêu lý do rút khỏi đàm phán thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ">Nga nêu lý do rút khỏi đàm phán…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:47:50+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/thien-duong-du-lich-bui-crop-crop-1669735450957.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thien-duong-du-lich-bui-keu-cuu-da-mo-toang-cua-khach-van-thua-thot/" title="“Thiên đường du lịch bụi” kêu cứu, đã mở toang cửa khách vẫn thưa thớt"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thien-duong-du-lich-bui-keu-cuu-da-mo-toang-cua-khach-van-thua-thot/" title="“Thiên đường du lịch bụi” kêu cứu, đã mở toang cửa khách vẫn thưa thớt">“Thiên đường du lịch bụi” kêu cứu, đã…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:21:43+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/310844257-1422475164946431-5186041268213050793-n-931-527.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dinh-chi-vu-an-phu-huynh-vac-dao-ep-hieu-truong-quy-xin-loi/" title="Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/dinh-chi-vu-an-phu-huynh-vac-dao-ep-hieu-truong-quy-xin-loi/" title="Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi">Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:14:32+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/wsxrxqeiod/2022_11_29/cot-moc4-4087.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/moc-so-trung-noi-reo-cao/" title="Mốc số trùng nơi rẻo cao"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/moc-so-trung-noi-reo-cao/" title="Mốc số trùng nơi rẻo cao">Mốc số trùng nơi rẻo cao</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:44:36+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/nong-thonmoi-crop-crop-1669735357353.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tre-so-sinh-nguoi-khuyet-tat-cung-phai-dong-gop-xay-dung-nong-thon-moi/" title="Trẻ sơ sinh, người khuyết tật cũng phải đóng góp xây dựng nông thôn mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tre-so-sinh-nguoi-khuyet-tat-cung-phai-dong-gop-xay-dung-nong-thon-moi/" title="Trẻ sơ sinh, người khuyết tật cũng phải đóng góp xây dựng nông thôn mới">Trẻ sơ sinh, người khuyết tật cũng phải…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:14:50+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/30/thanh-tra-16697692207271723533856-crop-16697694049631518993500.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thanh-tra-chi-ra-nhieu-sai-pham-tinh-dak-lak-van-xin-hop-thuc-hoa/" title="Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, tỉnh Đắk Lắk vẫn xin… ‘hợp thức hóa’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/thanh-tra-chi-ra-nhieu-sai-pham-tinh-dak-lak-van-xin-hop-thuc-hoa/" title="Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, tỉnh Đắk Lắk vẫn xin… ‘hợp thức hóa’">Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, tỉnh…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:42:34+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/30/thi-ielts-16697687049611170759746-crop-16697689563871446578004.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xep-hang-dai-cho-thi-ielts/" title="Xếp hàng dài chờ thi IELTS"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/xep-hang-dai-cho-thi-ielts/" title="Xếp hàng dài chờ thi IELTS">Xếp hàng dài chờ thi IELTS</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:12:34+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2022/11/29/biz-20221129171356153-avatar-15x10-20221129171458115.jpeg?width=600" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dao-dong-tu-51-000-dong-kg-den-56-000-dong-kg/" title="Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg">Dao động từ 51.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:30:54+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/29/20220520163118-n-tri-1-2read-only-16697363208991835275962-crop-1669736745122203008145.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-bo-quen-lam-phat/" title="Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm phát"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/thue-thu-nhap-ca-nhan-bo-quen-lam-phat/" title="Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm phát">Thuế thu nhập cá nhân ‘bỏ quên’ lạm…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:04:58+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/cong-nhan-mat-viec-crop-1669696236192.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/41-000-nguoi-bi-mat-viec-co-hoi-nao-giup-cac-lao-dong-duy-tri-thu-nhap/" title="41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào giúp các lao động duy trì thu nhập?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/41-000-nguoi-bi-mat-viec-co-hoi-nao-giup-cac-lao-dong-duy-tri-thu-nhap/" title="41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào giúp các lao động duy trì thu nhập?">41.000 người bị mất việc: Cơ hội nào…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:39:23+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/template-imoney-thumb-home-4-crop-1669735828954.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/imoney-bat-ngo-voi-khoan-chi-dang-gia-nhat-mot-nam-qua-cua-nguoi-tre/" title="iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá nhất một năm qua của người trẻ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/imoney-bat-ngo-voi-khoan-chi-dang-gia-nhat-mot-nam-qua-cua-nguoi-tre/" title="iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá nhất một năm qua của người trẻ">iMoney: Bất ngờ với khoản chi đáng giá…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:12:54+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2022/11/29/Settop-1669725053-3714-1669725057.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pWNDCfLAOosJwcBHoKAbtQ" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-ra-mat-can-ho-danh-cho-nguoi-tre-tai-quy-nhon/" title="Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành cho người trẻ tại Quy Nhơn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-ra-mat-can-ho-danh-cho-nguoi-tre-tai-quy-nhon/" title="Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành cho người trẻ tại Quy Nhơn">Chủ đầu tư ra mắt căn hộ dành…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:46:47+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image-us.24h.com.vn/upload/4-2022/images/2022-11-29/1669694174-27-thumbnail-width1200height628-watermark.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-quyet-de-ty-phu-amazon-hoi-xuan-tu-mot-sach-gay-yeu-thanh-u60-cuong-trang/" title="Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-quyet-de-ty-phu-amazon-hoi-xuan-tu-mot-sach-gay-yeu-thanh-u60-cuong-trang/" title="Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân” từ mọt sách gầy yếu thành U60 cường tráng">Bí quyết để tỷ phú Amazon “hồi xuân”…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:30:52+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/11/30/11635863596-1669778037-1669778-4217-8247-1669778147_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/diep-lam-anh-toi-va-me-chong-xa-mat-nen-cach-long/" title="Diệp Lâm Anh: ‘Tôi và mẹ chồng xa mặt nên cách lòng’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/diep-lam-anh-toi-va-me-chong-xa-mat-nen-cach-long/" title="Diệp Lâm Anh: ‘Tôi và mẹ chồng xa mặt nên cách lòng’">Diệp Lâm Anh: ‘Tôi và mẹ chồng xa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:03:29+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/29/mc-minh-ha-vtv-ngay-cang-goi-cam-o-tuoi-34-8-crop-1669737445144.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/mc-minh-ha-tiet-lo-ly-do-khong-ngo-tai-xuat-man-anh-sau-7-nam-vang-bong/" title="MC Minh Hà tiết lộ lý do không ngờ “tái xuất” màn ảnh sau 7 năm vắng bóng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/mc-minh-ha-tiet-lo-ly-do-khong-ngo-tai-xuat-man-anh-sau-7-nam-vang-bong/" title="MC Minh Hà tiết lộ lý do không ngờ “tái xuất” màn ảnh sau 7 năm vắng bóng">MC Minh Hà tiết lộ lý do không…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:37:27+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/29/hon-me-1842.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-dot-quy-nao-nguy-kich-nhung-duoc-cha-cuu-song-nho-mot-cau-hoi/" title="Bị đột quỵ não nguy kịch nhưng được cha cứu sống nhờ một câu hỏi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/bi-dot-quy-nao-nguy-kich-nhung-duoc-cha-cuu-song-nho-mot-cau-hoi/" title="Bị đột quỵ não nguy kịch nhưng được cha cứu sống nhờ một câu hỏi">Bị đột quỵ não nguy kịch nhưng được…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:11:48+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/anh-2-108.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/o-to-moi-mua-trong-khac-la-khach-tu-kiem-tra-phat-hien-ra-su-that-bat-ngo/" title="Ô tô mới mua trông khác lạ, khách tự kiểm tra phát hiện ra sự thật bất ngờ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/o-to-moi-mua-trong-khac-la-khach-tu-kiem-tra-phat-hien-ra-su-that-bat-ngo/" title="Ô tô mới mua trông khác lạ, khách tự kiểm tra phát hiện ra sự thật bất ngờ">Ô tô mới mua trông khác lạ, khách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:45:30+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/11/30/3500-jpeg-1669776094-8086-1669776110.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sTI9tuqkHZNYKq8dT2vlRQ" href="https://bestinvn.vn/the-thao/southgate-rashford-gio-khac-so-voi-euro-2021/" title="Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/southgate-rashford-gio-khac-so-voi-euro-2021/" title="Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’">Southgate: ‘Rashford giờ khác so với Euro 2021’</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:41:29+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/11/30/rashford-21-crop-1669764201732.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/marcus-rashford-ly-giai-cach-an-mung-ky-la-sau-sieu-pham-vao-luoi-xu-wales/" title="Marcus Rashford lý giải cách ăn mừng kỳ lạ sau siêu phẩm vào lưới Xứ Wales"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/marcus-rashford-ly-giai-cach-an-mung-ky-la-sau-sieu-pham-vao-luoi-xu-wales/" title="Marcus Rashford lý giải cách ăn mừng kỳ lạ sau siêu phẩm vào lưới Xứ Wales">Marcus Rashford lý giải cách ăn mừng kỳ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T04:11:35+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/30/messi-152.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-ba-lan-vs-argentina/" title="Nhận định Ba Lan vs Argentina"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-ba-lan-vs-argentina/" title="Nhận định Ba Lan vs Argentina">Nhận định Ba Lan vs Argentina</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:41:57+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/11/30/co-dong-vien-1669771708-8933-1669771823.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kGvV2CJZxAJmKsWRuDBLIA" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nguoi-senegal-nhay-mua-an-mung-doi-tuyen-vao-vong-1-8-world-cup-2022/" title="Người Senegal nhảy múa ăn mừng đội tuyển vào vòng 1/8 World Cup 2022"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nguoi-senegal-nhay-mua-an-mung-doi-tuyen-vao-vong-1-8-world-cup-2022/" title="Người Senegal nhảy múa ăn mừng đội tuyển vào vòng 1/8 World Cup 2022">Người Senegal nhảy múa ăn mừng đội tuyển…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T03:10:33+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/11/30/66/anh.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/buoc-ngoat-tu-thay-doi-cua-southgate/" title="Bước ngoặt từ thay đổi của Southgate"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/buoc-ngoat-tu-thay-doi-cua-southgate/" title="Bước ngoặt từ thay đổi của Southgate">Bước ngoặt từ thay đổi của Southgate</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-11-30T02:39:46+00:00">November 30, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kinh doanh","item":"https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#webpage","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10","inLanguage":"en_US","name":"Đề xuất thu phí BOT Cai Lậy trở lại vào ngày 7-10 – Tốt nhất của vietname","description":"Thu phí BOT Cai Lậy dự kiến ​​thu phí trở lại vào ngày 7-10 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG theo charcoal, tổngcụcb bviệtnamkiếnnghịbộgiaothôngvậntảithốngnhhấtchủtrươngtổchch","datePublished":"2022-09-16T08:34:21+00:00","dateModified":"2022-09-16T08:34:21+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/9/16/tuyentranh-2-15525326094221836657544-1663290771166169810-crop-166329084955748936866.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#article","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10","headline":"Đề xuất thu phí BOT Cai Lậy trở lại vào ngày 7-10","datePublished":"2022-09-16T08:34:21+00:00","dateModified":"2022-09-16T08:34:21+00:00","wordCount":618,"keywords":["Bộ Giao thông Vận tải","Bot","bot cai lậy","cãi","để","lái","lấy","ngày","Phi","quốc lộ 1","Thứ","trạm thup phi","trợ","vào","xuất"],"articleSection":["Kinh doanh"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-xuat-thu-phi-bot-cai-lay-tro-lai-vao-ngay-7-10#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"f04f3afaa6","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"f04f3afaa6","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"f04f3afaa6"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"2658325e3f"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1669783420' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 4.5.0.1 on 2022-11-30 04:43:40 --> <!-- Dynamic page generated in 0.888 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2022-11-30 04:43:40 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>