Trang chủ Kinh doanh Địa phương vừa ký hợp tác đầu tư dự án điện gió hơn 4,6 tỷ USD với Đức có tiềm năng gì đặc biệt?

Địa phương vừa ký hợp tác đầu tư dự án điện gió hơn 4,6 tỷ USD với Đức có tiềm năng gì đặc biệt?

qua admin
0 nhận xét

Bình Định là tỉthuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ của Việt Nam, là một trong năm tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. sovớicáctỉnhtrongkhuvựcmiềntrung -tâynguyên、bìnhchunhcólợithếttrội、làcửangõ kinh tế – xã hội, đặc biệt là kinh tế biển.

dữliệucụcthngkêkêthngchobiết、tổngsảnphẩmchhng(grdp)9thángnunîm2022tîng8,92% ), xếp thứ 7 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và xếp thứ 3 trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

theochỉsốnænglựccạnhtranhcấptỉnh (pci), tỉnhbìnhchnh hungthứ11/63tỉnh, thànhvàyứng3/12chịaphươngthu

Về tình hình đầu tư, toàn tỉnh Bình Định hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 854,88 triệu USD; và 48 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 245,62 triệu USD.

Tính riêng 10 thonh riêu năm 2022, bình ịnh có 1 dựn ăng kớp mớp mớp mớp mớp mới vớn dăi khoảng 49 triệu ồng 49 triệu ồNG vốn

BìnhĐịnhlàtỉnhcótiềmnăngrấtlớnvềnguồnnănglượngtáitạo, đặcbiệtlànănglượnggióvànănglượngmặttrời. cụthể, trênchịabànhhiounnhnaycó7dựánchiệnmặttrời, tổngcôngcôngsu su su sung sung sungnhànhhphátchiện 415,5mwp) phát điện 81 MW). UBND tỉnh Bình Định đang kiến ​​nghị bổ sung vào quy hoạch 18 dự án điện mặt trời (1.169MWp) và 11 dự án điện gió (6.174 MW),

Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2022, song v tăng 7% Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 20, 66%. Năm 2022, lượng nước các hồ điện tích trữ t đảm bảo cho hoạt động sản xuất và phân phối điện. ngoàira、cácdoanhnghiệpsảnxuấtchiệnnînglượngmặttrời、nînglượnggióchínhthứcvàoho Trong đó, sản lượng điện sản xuất tăng 30,28% và sản lượng điện thương phẩm tăng 3,25%.

toàntỉnhbìnhhhiounhhiouncó6nhàymáychiệnnînglượngmặttrờivàchiệngióchhoạtg. Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ, Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ); Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định, Nhà máy phong điện Phương Mai 3 (khu kinh tế Nhơn Hội).

Trong ware, hiệncácdựánchiệnmặttrời điện với tổng công suất là 77.4 MW (điện gió được quy hoạch là 112.1 MW).

Trongnhữngnæmqua、Trênchịabàntỉnhbình鹿Cónhiềunhàyầutư鹿kýnghiênc tỉnhbìnhchnhrấtquantâmchnvviệcpháttriểncácdựánnænglượngtáitạo、nhhấtlàcácd ubndtỉnhchónhiềunhiềuvìnbảnchouxuất、kiếnnghịthủtướngchínhph

thựchiệnchiếnlượcpháttriounnglượngtáitạocủavviệtnam nature n. để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, UBND tỉnh Bình Định đã quy hoạch khu vực phong điện nằm trong khu kinh tế Nhơn Hội và đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà máy phong điện PHương Mai 3 (6 Trụ tuabin gió, pmax: 21MW), tổng mứt cm ầa tưa dựn là 996 tỷ ồng; nhà May phone điN pương Mai 1 (12 trụ tuabin gió, pmax: 26,4MW) 1.076 tỷ ồng; nhà máy điện gió nhơn hội 1 (6 trụ tuabin gió, pmax: 30MW), tổng mức ầu tư là 1.321 tỷ ồng; nhà đión gión gión hội 2 (6 trụ tuabin: tuven gi) mức đầu tư là 1.340 tỷ đồng.

ngoàira、theoánquy ho hotpháttriển性ệnm nguồn năng lượng này trong cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Công Thương sớm xem xét thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời và điện gió trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030; nếu được phê duyệt tỉnh Bình Định sẽ là một trung tâm năng lượng tái tạo lớn của khu vực miền Trung .

You may also like

Để lại một bình luận