Trang chủ Kinh doanh Điều chỉnh quy mô dự án 1,2 tỉ USD, lọc dầu Dung Quất xin cơ chế ‘đặc cách’ với nhiều ưu đãi

Điều chỉnh quy mô dự án 1,2 tỉ USD, lọc dầu Dung Quất xin cơ chế ‘đặc cách’ với nhiều ưu đãi

qua admin
0 nhận xét

BSR: BSR

Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan có ý kiến ​​về phương án điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bestinvn.vn/goto/https://tuoitre.vn/loc-dau.html" title="lọc dầu" target="_blank" rel="noopener">lọc dầu</a> Dung Quất giai đoạn 2, trên cơ sở đề nghị của <span style="">Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bestinvn.vn/goto/https://tuoitre.vn/pvn.html" title="PVN" target="_blank" rel="noopener">PVN</a>). </span></p> <p><span style="">Theo tập đoàn này, </span><span style="">việctriểnkhaidựántheocáccơsởdữliệuệduyệttrướcoy(nîm2014)khôngcònphùp、khônghionghiệuquảvàkhảti、 sản phẩm theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng, đảm bảo tính khả thi. </span></p> <p>Vì vậy, trên cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã báo cáo trước đó, PVN đã trình Chính phủ cho phep điều chỉnhán. <span style="">Đồng thời điều chỉnh lộ trinh ap dụng tiêu chuẩn xăng dầu theo quy định tại quyết định 49/2011 cho đến khi BSR ho thà thà th. </span></p> <p><span style=""><b>Kiến nghị tăng hạn mức tín dụng để cho vay và cấp bảo lãnh, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi</b></span></p> <p><span style="">theo deer, côngsung sungbiếncủanhàymáyteokếhochchbanchung/ngày (tương deer 8,5 trioutấn/næm), sảnxuấtsảnphẩm tỉ USD được đề xuất thay đổi. </span></p> <p>cụ、phươngángrunhchỉnhcòn171.000thùng/ngày、vớicácsảnphphẩmlpg、xîongcácloại、nhiênuphảnlực、lưuhuỳnh、lopropyne…dựbingảfgngòf gng c fgngòfgngòf gng chủ sở hữu được khấu hao dồn tích, lợi nhuận sau thuế hằng năm và vốn vay dưới hình thức tín dụng xuất khẩu, â tẫng hẫng. </p> <p>Theo kế hoạch, dự án triển khai trong 37 tháng, dự kiến ​​hoàn thành vào quý 4-2025 và đi vào vận hành thương mại vào quý 1-2026. vìvậy、bsr chorằngdựánkhôngthểtriounkhaituầntựtheocácbướcnhhưdựánánthôngthường、nênkiếnnghịcầcầnchnup d </p> <p>Công ty kiến ​​nghị Thủ tướng sớm chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt, chỉ định nhà tư vấn dự án, chủ đầu tư được triển khai đàm phán, ký kết mở rộng hợp đồng với các nhà bản quyền công nghệ đang có, các giải pháp triển khai nhanh…</p> <p>Đồng thời, kiến ​​nghị được hưởng cơ chế thuế để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đơn cử cơ chế thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi hoàn thành dự án, như 4 năm đầu miễn thuế, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; giãnlộtrìnhmiễnthuếnhậpkhẩuxængdầuvề0% vàonîm2024sangnæm2028 ‘ểbảohiệuquảkinh doanhbìnhhnhgvớinháylọchadầunghu nghun. </p> <p><b>Đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu nâng cấp chất lượng xăng dầu</b></p> <p>góp・ývềphươngánchiềuchỉnhdựántheoyêucầucủavîngchínhphủ、 với các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu tư dự án, đảm bảo bảo toàn và gia tăng giá trị vốnnh nh. </p> <p>Còn theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc Thủ tướng Chính phủ. do do do do do do do dodobáocáothủtướngxemxétquyếtquyết性nh、bộnghịnghịcầncóbáocáogiảitrình khả thi từng phương án; làm rõ khối lượng, giá trị cong việc đã thực hiện. </p> <p>Hồ điều chỉnh cũng phải có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho dự án đã đề xuất, đầy đủ các quy định về ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề </p> <p>Đối với kiến ​​nghị điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn xăng dầu cho đến khi dự án BSR hoàn thành, Bộ Công thương cho rằng chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu về nâng cấp chất lượng xăng dầu, phù hợp với các cam kết quốc tế, định hướng của Việt Nam về lộ trinh tiêu chuẩn chất lượng, lộ trình khí thải. </p> <p>Đồng thời rà soát kỹ các quy định, số liệu đầu vào và chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án. </p> <p>Bộ Khoa học và công nghệ cũng đề nghị doanh nghiệp tuân thủ quy định, yêu cầu về QCVN về xăng dầu, LPG. </p> <div type="RelatedOneNews" class="VCSortableInPreviewMode active"> <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bestinvn.vn/goto/https://tuoitre.vn/loc-hoa-dau-binh-son-da-dat-doanh-thu-87052-ti-dong-2022071022475699.htm" style="padding: 0px;" data-cke-saved-href="https://tuoitre.vn/loc-hoa-dau-binh-son-da-dat-doanh-thu-87052-ti-dong-2022071022475699.htm"> <img decoding="async" style="float: left; width: 150px; height: 120px; margin-right: 10px;" src="https://cdn.tuoitre.vn/zoom/150_120/2022/7/10/3-165746561665139227593-crop-16574675483381186227991.jpg" alt="Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt doanh thu 87.052 tỉ đồng" data-cke-saved-src="https://cdn.tuoitre.vn/zoom/150_120/2022/7/10/3-165746561665139227593-crop-16574675483381186227991.jpg"/> </a><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bestinvn.vn/goto/https://tuoitre.vn/loc-hoa-dau-binh-son-da-dat-doanh-thu-87052-ti-dong-2022071022475699.htm" style="text-align: left;" class="OneNewsTitle" data-cke-saved-href="https://tuoitre.vn/loc-hoa-dau-binh-son-da-dat-doanh-thu-87052-ti-dong-2022071022475699.htm">Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt doanh thu 87.052 tỉ đồng</a> </p> <p class="VCObjectBoxRelatedNewsItemSapo">Sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã được hư᧟ng lợợi ợi ợi nh. Nhờ vậy, tổng doanh thu đạt 87.052 tỉ đồng, nộp ngân sách nước 10.344 tỉ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch đạt .</p> </p></div> </p></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/an/" rel="tag">Ấn</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/bsr/" rel="tag">BSR</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cach/" rel="tag">Cách</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/che/" rel="tag">chế</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/chinh/" rel="tag">chỉnh</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/co/" rel="tag">có</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/co-che-dac-cach/" rel="tag">cơ chế đặc cách</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dau-khi/" rel="tag">dầu khí</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/du/" rel="tag">dữ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dung/" rel="tag">dụng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dac/" rel="tag">đắc</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dai/" rel="tag">đại</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dau/" rel="tag">đầu</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dieu/" rel="tag">điều</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dieu-chinh-quy-mo-du-an/" rel="tag">điều chỉnh quy mô dự án</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/loc/" rel="tag">lộc</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/loc-dau-dung-quat/" rel="tag">lọc dầu Dung Quất</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/lok-hoa-dau/" rel="tag">Lok Hoa Dau</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/lok-hoa-dow-vinson/" rel="tag">Lok Hoa Dow Vinson</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/mo/" rel="tag">mơ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nhieu/" rel="tag">nhiều</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/pvn/" rel="tag">pvn</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/quat/" rel="tag">quạt</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/quy/" rel="tag">Quý</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ti/" rel="tag">tỉ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/usd/" rel="tag">USD</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/uu/" rel="tag">ưu</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/uu-dai/" rel="tag">ưu đãi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/voi/" rel="tag">với</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/xin/" rel="tag">xin</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="47543" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%20m%C3%B4%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%201%2C2%20t%E1%BB%89%20USD%2C%20l%E1%BB%8Dc%20d%E1%BA%A7u%20Dung%20Qu%E1%BA%A5t%20xin%20c%C6%A1%20ch%E1%BA%BF%20%27%C4%91%E1%BA%B7c%20c%C3%A1ch%27%20v%E1%BB%9Bi%20nhi%E1%BB%81u%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20-%20https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fdieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai%2F&name=%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%20m%C3%B4%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%201%2C2%20t%E1%BB%89%20USD%2C%20l%E1%BB%8Dc%20d%E1%BA%A7u%20Dung%20Qu%E1%BA%A5t%20xin%20c%C6%A1%20ch%E1%BA%BF%20%27%C4%91%E1%BA%B7c%20c%C3%A1ch%27%20v%E1%BB%9Bi%20nhi%E1%BB%81u%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%20m%C3%B4%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%201%2C2%20t%E1%BB%89%20USD%2C%20l%E1%BB%8Dc%20d%E1%BA%A7u%20Dung%20Qu%E1%BA%A5t%20xin%20c%C6%A1%20ch%E1%BA%BF%20%27%C4%91%E1%BA%B7c%20c%C3%A1ch%27%20v%E1%BB%9Bi%20nhi%E1%BB%81u%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fdieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Điều%20chỉnh%20quy%20mô%20dự%20án%201,2%20tỉ%20USD,%20lọc%20dầu%20Dung%20Quất%20xin%20cơ%20chế%20'đặc%20cách'%20với%20nhiều%20ưu%20đãi&BODY=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tu-vi-tuan-moi-cua-12-cung-hoang-dao-15/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo 15</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ukraine-chat-vat-tim-nguon-tien-trang-trai-chien-phi/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Ukraine chật vật tìm nguồn tiền trang trải chiến phí</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/">Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:56:53+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/4926-1666694573-jpeg-2014-1670-4908-2636-1670556664.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFaK5KP2UKORp783Y1LFqA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:30:51+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.vneconomy.vn/640x360/images/upload/2022/10/24/petri.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/">Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:05:07+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/photo-1-16705523008931200159071-crop-167055266286044521384.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/" title="Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác với thời gian đăng ký"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/">Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:39:24+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/ngan-hang-122-172.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-bom-thanh-khoan-sau-noi-room-tin-dung/" title="Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản sau nới room tín dụng"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-bom-thanh-khoan-sau-noi-room-tin-dung/">Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản sau nới room tín dụng</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:53:05+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/b9e2080687e75eb907f6-1-1424.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-may-nhap-khau-rot-gia-manh-honda-vario-giam-tiep-7-trieu/" title="Xe máy nhập khẩu rớt giá mạnh, Honda Vario giảm tiếp 7 triệu"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-may-nhap-khau-rot-gia-manh-honda-vario-giam-tiep-7-trieu/">Xe máy nhập khẩu rớt giá mạnh, Honda Vario giảm tiếp 7 triệu</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T01:59:18+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='47543' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-7212" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/313875405-833114978024532-2049-1563-5540-1670558851.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v9Aq_JqudlLBZdVG1vnz5A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" rel="bookmark" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga"> Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/dam-quang-hung-16705580211201626108326-crop-1670558190989988999135.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" rel="bookmark" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ"> Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" rel="bookmark" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn” </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/09/celine-dion-4cc74ebb26e840ec8e-9199-5426-1670557163.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UMIFw89WBZREVmu7u3DnjQ" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" rel="bookmark" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?"> Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì? </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/argentina-vs-netherlands-preview-scaled-369.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" rel="bookmark" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina"> Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-7212 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-7212 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(11,249)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(11,059)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(9,701)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(9,324)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(21)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(9,340)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/313875405-833114978024532-2049-1563-5540-1670558851.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v9Aq_JqudlLBZdVG1vnz5A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga">Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:01:36+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/trung-quocgetty-crop-1670552520252.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19">Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:35:45+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/screenshot20221208at31811pm-16-3571-3422-1670555568.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RzkVnjg4wisGxjmc_etkDg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân">Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:09:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/SCDX5HZI6VPXPDNUR4T4L2WJFM-167-9130-5018-1670549465.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NLVaxDoac0IAvWU9ed5_FQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/han-quoc-doi-cach-tinh-giup-nguoi-dan-tre-them-1-2-tuoi/" title="Hàn Quốc đổi cách tính, giúp người dân ‘trẻ thêm’ 1-2 tuổi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/han-quoc-doi-cach-tinh-giup-nguoi-dan-tre-them-1-2-tuoi/" title="Hàn Quốc đổi cách tính, giúp người dân ‘trẻ thêm’ 1-2 tuổi">Hàn Quốc đổi cách tính, giúp người dân…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:43:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/8/photo1670513360703-1670513360801810473094.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ca-the-gioi-se-hung-chiu-con-dia-chan-khi-ga-khong-lo-troi-day/" title="Cả thế giới sẽ hứng chịu cơn địa chấn khi ‘gã khổng lồ’ trỗi dậy"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ca-the-gioi-se-hung-chiu-con-dia-chan-khi-ga-khong-lo-troi-day/" title="Cả thế giới sẽ hứng chịu cơn địa chấn khi ‘gã khổng lồ’ trỗi dậy">Cả thế giới sẽ hứng chịu cơn địa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:58:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/dam-quang-hung-16705580211201626108326-crop-1670558190989988999135.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ">Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:57:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/via-he-nguyen-trai-16705543934721951311859-crop-16705544627191827663680.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?">Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:25:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/20160811145123-img-9341-322.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học">Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:55:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/hoc-sinh-12345-15.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội">Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:51:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/khong-yeu-doi-qua-112.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tong-giam-doc-dung-clip-nong-de-doa-doi-tien-nhan-tinh/" title="Tổng giám đốc dùng clip ‘nóng’ đe doạ, đòi tiền nhân tình"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tong-giam-doc-dung-clip-nong-de-doa-doi-tien-nhan-tinh/" title="Tổng giám đốc dùng clip ‘nóng’ đe doạ, đòi tiền nhân tình">Tổng giám đốc dùng clip ‘nóng’ đe doạ,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:20:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”">Nới room tín dụng có giải được “cơn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:56:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/4926-1666694573-jpeg-2014-1670-4908-2636-1670556664.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFaK5KP2UKORp783Y1LFqA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:30:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.vneconomy.vn/640x360/images/upload/2022/10/24/petri.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?">Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:05:07+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/photo-1-16705523008931200159071-crop-167055266286044521384.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/" title="Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác với thời gian đăng ký"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/" title="Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác với thời gian đăng ký">Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:39:24+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/ngan-hang-122-172.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-bom-thanh-khoan-sau-noi-room-tin-dung/" title="Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản sau nới room tín dụng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-bom-thanh-khoan-sau-noi-room-tin-dung/" title="Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản sau nới room tín dụng">Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:53:05+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/09/celine-dion-4cc74ebb26e840ec8e-9199-5426-1670557163.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UMIFw89WBZREVmu7u3DnjQ" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?">Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:55:32+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/topBIGBANG2-1670555005-8899-1670555527.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dl3e8k4EDETdron5rlwQbg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản">T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:29:37+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/12/9/photo1670555140064-1670555140474573204689.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX">Jinni rời NMIXX</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:03:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/q1_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ngoc-quyen-cung-ban-trai-di-xem-phim-viet-o-my/" title="Ngọc Quyên cùng bạn trai đi xem phim Việt ở Mỹ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ngoc-quyen-cung-ban-trai-di-xem-phim-viet-o-my/" title="Ngọc Quyên cùng bạn trai đi xem phim Việt ở Mỹ">Ngọc Quyên cùng bạn trai đi xem phim…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:37:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2022/122022/07/17/in_social/tu-vi-hom-nay-xem-tu-vi-12-con-giap-ngay-9122022-20221207174727.jpg?randTime=1670554199" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tuoi-thin-tai-chinh-nhieu-bat-on/" title="Tuổi Thìn tài chính nhiều bất ổn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tuoi-thin-tai-chinh-nhieu-bat-on/" title="Tuổi Thìn tài chính nhiều bất ổn">Tuổi Thìn tài chính nhiều bất ổn</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:50:00+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/argentina-vs-netherlands-preview-scaled-369.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina">Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:52:39+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/25/Messi.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona">Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:22:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/ronaldo-fury-crop-1670544883156.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”">Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:52:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/croatia-brazil-du-doan-bong-da-135.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-croatia-vs-brazil/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Croatia vs Brazil"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-croatia-vs-brazil/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Croatia vs Brazil">Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Croatia…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:48:20+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/08/nhat1-1670505085_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/hang-tram-fan-don-cac-tuyen-thu-nhat-ban/" title="Hàng trăm fan đón các tuyển thủ Nhật Bản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/hang-tram-fan-don-cac-tuyen-thu-nhat-ban/" title="Hàng trăm fan đón các tuyển thủ Nhật Bản">Hàng trăm fan đón các tuyển thủ Nhật…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:17:44+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/313875405-833114978024532-2049-1563-5540-1670558851.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v9Aq_JqudlLBZdVG1vnz5A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga">Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:01:36+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/trung-quocgetty-crop-1670552520252.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19">Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:35:45+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/screenshot20221208at31811pm-16-3571-3422-1670555568.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RzkVnjg4wisGxjmc_etkDg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân">Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:09:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/SCDX5HZI6VPXPDNUR4T4L2WJFM-167-9130-5018-1670549465.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NLVaxDoac0IAvWU9ed5_FQ" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/han-quoc-doi-cach-tinh-giup-nguoi-dan-tre-them-1-2-tuoi/" title="Hàn Quốc đổi cách tính, giúp người dân ‘trẻ thêm’ 1-2 tuổi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/han-quoc-doi-cach-tinh-giup-nguoi-dan-tre-them-1-2-tuoi/" title="Hàn Quốc đổi cách tính, giúp người dân ‘trẻ thêm’ 1-2 tuổi">Hàn Quốc đổi cách tính, giúp người dân…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:43:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/8/photo1670513360703-1670513360801810473094.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ca-the-gioi-se-hung-chiu-con-dia-chan-khi-ga-khong-lo-troi-day/" title="Cả thế giới sẽ hứng chịu cơn địa chấn khi ‘gã khổng lồ’ trỗi dậy"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ca-the-gioi-se-hung-chiu-con-dia-chan-khi-ga-khong-lo-troi-day/" title="Cả thế giới sẽ hứng chịu cơn địa chấn khi ‘gã khổng lồ’ trỗi dậy">Cả thế giới sẽ hứng chịu cơn địa…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:58:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/dam-quang-hung-16705580211201626108326-crop-1670558190989988999135.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ">Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:57:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/via-he-nguyen-trai-16705543934721951311859-crop-16705544627191827663680.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?">Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:25:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/20160811145123-img-9341-322.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học">Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:55:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/hoc-sinh-12345-15.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội">Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:51:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/khong-yeu-doi-qua-112.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tong-giam-doc-dung-clip-nong-de-doa-doi-tien-nhan-tinh/" title="Tổng giám đốc dùng clip ‘nóng’ đe doạ, đòi tiền nhân tình"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tong-giam-doc-dung-clip-nong-de-doa-doi-tien-nhan-tinh/" title="Tổng giám đốc dùng clip ‘nóng’ đe doạ, đòi tiền nhân tình">Tổng giám đốc dùng clip ‘nóng’ đe doạ,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:20:23+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”">Nới room tín dụng có giải được “cơn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:56:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/4926-1666694573-jpeg-2014-1670-4908-2636-1670556664.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFaK5KP2UKORp783Y1LFqA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:30:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.vneconomy.vn/640x360/images/upload/2022/10/24/petri.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?">Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:05:07+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/photo-1-16705523008931200159071-crop-167055266286044521384.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/" title="Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác với thời gian đăng ký"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/" title="Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác với thời gian đăng ký">Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:39:24+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/ngan-hang-122-172.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-bom-thanh-khoan-sau-noi-room-tin-dung/" title="Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản sau nới room tín dụng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-tang-bom-thanh-khoan-sau-noi-room-tin-dung/" title="Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản sau nới room tín dụng">Ngân hàng Nhà nước tăng bơm thanh khoản…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:53:05+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/09/celine-dion-4cc74ebb26e840ec8e-9199-5426-1670557163.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UMIFw89WBZREVmu7u3DnjQ" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?">Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:55:32+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/topBIGBANG2-1670555005-8899-1670555527.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dl3e8k4EDETdron5rlwQbg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản">T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:29:37+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/12/9/photo1670555140064-1670555140474573204689.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX">Jinni rời NMIXX</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:03:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/09/q1_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ngoc-quyen-cung-ban-trai-di-xem-phim-viet-o-my/" title="Ngọc Quyên cùng bạn trai đi xem phim Việt ở Mỹ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/ngoc-quyen-cung-ban-trai-di-xem-phim-viet-o-my/" title="Ngọc Quyên cùng bạn trai đi xem phim Việt ở Mỹ">Ngọc Quyên cùng bạn trai đi xem phim…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:37:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.baoquocte.vn/stores/news_dataimages/2022/122022/07/17/in_social/tu-vi-hom-nay-xem-tu-vi-12-con-giap-ngay-9122022-20221207174727.jpg?randTime=1670554199" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tuoi-thin-tai-chinh-nhieu-bat-on/" title="Tuổi Thìn tài chính nhiều bất ổn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tuoi-thin-tai-chinh-nhieu-bat-on/" title="Tuổi Thìn tài chính nhiều bất ổn">Tuổi Thìn tài chính nhiều bất ổn</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:50:00+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/argentina-vs-netherlands-preview-scaled-369.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina">Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:52:39+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/25/Messi.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona">Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:22:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/ronaldo-fury-crop-1670544883156.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”">Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:52:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/croatia-brazil-du-doan-bong-da-135.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-croatia-vs-brazil/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Croatia vs Brazil"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-croatia-vs-brazil/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Croatia vs Brazil">Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Croatia…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:48:20+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn-ngoisao.vnecdn.net/2022/12/08/nhat1-1670505085_1200x0.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/hang-tram-fan-don-cac-tuyen-thu-nhat-ban/" title="Hàng trăm fan đón các tuyển thủ Nhật Bản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/hang-tram-fan-don-cac-tuyen-thu-nhat-ban/" title="Hàng trăm fan đón các tuyển thủ Nhật Bản">Hàng trăm fan đón các tuyển thủ Nhật…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:17:44+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kinh doanh","item":"https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#webpage","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai","inLanguage":"en_US","name":"Điều chỉnh quy mô dự án 1,2 tỉ USD, lọc dầu Dung Quất xin cơ chế ‘đặc cách’ với nhiều ưu đãi – Tốt nhất của vietname","description":"BSR: BSR Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan có ý kiến ​​về phương án điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất giai đoạn ","datePublished":"2022-08-14T14:09:16+00:00","dateModified":"2022-08-14T14:09:16+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/8/14/anh-1-bsr-25-nam-1660474771283283984466-crop-166047478447553983679.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#article","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai","headline":"Điều chỉnh quy mô dự án 1,2 tỉ USD, lọc dầu Dung Quất xin cơ chế 'đặc cách' với nhiều ưu đãi","datePublished":"2022-08-14T14:09:16+00:00","dateModified":"2022-08-14T14:09:16+00:00","wordCount":1063,"keywords":["Ấn","BSR","Cách","chế","chỉnh","có","cơ chế đặc cách","dầu khí","dữ","dụng","đắc","đại","đầu","điều","điều chỉnh quy mô dự án","lộc","lọc dầu Dung Quất","Lok Hoa Dau","Lok Hoa Dow Vinson","mơ","nhiều","pvn","quạt","Quý","tỉ","USD","ưu","ưu đãi","với","xin"],"articleSection":["Kinh doanh"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/dieu-chinh-quy-mo-du-an-12-ti-usd-loc-dau-dung-quat-xin-co-che-dac-cach-voi-nhieu-uu-dai#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b493fae010","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b493fae010","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b493fae010"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"44947734c8"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1670566541' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 1.220 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2022-12-09 06:15:42 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>