Trang chủ Kinh doanh DIG hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu, tiếp tục điều chỉnh “siêu dự án”

DIG hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu, tiếp tục điều chỉnh “siêu dự án”

qua admin
0 nhận xét

DIG hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu, tiếp tục điều chỉnh “siêu dự án”

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (hose: dig) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 lần 2, dự kiến ​​diễn ra ng1ày 12/

Trướcđó, dig dự kiến ​​tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 14/09. tuynhiên、cuộchọpkhông鹿のkiệntiếntiếnhhànhtheoquy do do sốlượngcổcong thamdựhọpạidi di ddiệnkhôngtren 50%dang dang s ch ch ch ch ch ch chch chch chch chch chch fhing

tronsốcáctờtrìnhcoungmớinhất, ang choohulàtờtrìnhhutiềuchnhphươngánhpháthànhcổphiếuch ch ch ch conghiệnhữu

Hạ một nửa giá chào bán cổ phiếu

dig tiếptụcmuốnthiềuchchỉnhkếhochpháthànhcổphiếuch ch cong hioung hioungnîm222. cụ, congtys

Số lượng cổ phiếu chào bán không thay đổi so với kế hoạch ban đầu, song giá chào bán đã giảm một nửa. Số tiền dự thu theo đó giảm một nửa, còn 1.5 ngàn tỷ đồng. Thời gian dự kiến ​​thực hiện từ quý 4 /2022-1/2023, mục đích vẫn là đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Theo kế hoạch ban đầu được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, dig sẽ chào bán 100 triệu cổ CHO CHO CHO CHO CHO CP CHO CHào bán là 1: 0.164, giá chào bán là 30,000 ồng/cp. dự kiến ​​vào quý 3 và 4/2022.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1, dig ra ra thtrìnhhchiềuchỉnhkếhochchchàobán, tòngsốlượngcổphiếu chaobántừ100 trioucplên150 trioucpvàgimgiácổphiếubas ban xungmiứng13. Số tiền dự thu từ đợt chào bán và mục đích sử dụng không thay đổi.

Sau đó, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 bất thành và dig 2.

Điều chỉnh phương án đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân

Ben Kang Do, dig dựkiếntrìnhcongthôngthôngqua thtrìnhhchiềuchchỉnhphươngángrutưdựánkhuudu du duch longtân, vớily do trongquátrìnhtrìnhtrìnhtrìnhtrìnhtrìnhhimn khn khn khnn chn chn chn chn chn hot water chn.

Cụ thể, Công ty muốn tăng gần 2,846 tỷ chi phi đầu tư cho dự án. Trong đó, tăng thêm hơn 780 トン đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng hơn 1,294 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp; tăng gần 474 tỷ ồng chi chự ự ự ự ự ự ự è è k k k k ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ tầ tầ tầ tầ tầThỉt do đi n ầ ​​ầ ầ ầ ầ ầUt ầu tưu tưu tưu tưi nhất.

Sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án sau thuế hơn 15.7 ngàn tỷ đồng. Trong đó、Công ty dự kiến ​​sử dụng gần 5,478 tỷ đồng vốn huy động ngân hàng và phat hành trái phiếu; hơn 9,540 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác.

Ngoai ra, dự án cũng được phân kỳ triển khai với 5 phân khu. Phân khu 1 với diện tích 82.1 ha、phân khu 2 với diện tích 65.7 ha、phân khu 3 với diện tích 49.07 ha、phân khu 4 với diện tích 69.1 ha

toàndựánsẽhoànhthànhthutưxâydựnghạtầngkỹtvàoquê4/2028, tòngthêm3nîmyhoànhxâydnghạtầngk 14 September 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đầy ap lực

Trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dig Dựkiếnāmvề5ngàntỷngdoanh thuhợpnhhất, tòng 43.2% sovớithựchhiounnn¡ 2021. tổnglợinhuậntrướcthuếhhợpnhhấtd

Công ty dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ 20-25%, vốn điều lệ ước đạt 5,700-8,000 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, dig ghi nhận doanh thu đạt 1,094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ; song lợi nhuận trước thuế lại tăng 53% lên hơn 183 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chỉ mới thực hiện chưa đến 1/10 kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022 đề ra.

Theo dignhiệm vụtrong6thángcuốinæmcôngtycònpphảithiounvôcùgngngngnềvàáplựcvớidoanh thuphải

Thế Mạnh

Fili

You may also like

Để lại một bình luận