Trang chủ Kinh doanh Doanh nghiệp bất động sản KCN có gần 11.000 tỷ “của để dành”, bán hết cổ phiếu GVR, CSM trong quý 4

Doanh nghiệp bất động sản KCN có gần 11.000 tỷ “của để dành”, bán hết cổ phiếu GVR, CSM trong quý 4

qua admin
0 nhận xét

Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022. Trong kỳ, doanh thu của SIP giảm nhẹ 1% xuống mức 1.440 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phi giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp vẫn tăng gấp đôi cùng kỳ lên 271 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 45% lên mức 106 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ đồng tăng trưởng 73% so với quý 4/2021.

BANLãnh Hunh Doanhnghiệpcobiết, giávốngiảmchyếuyếudogiávốncủadchvụcấcpohnnnướcgi

Luỹ kế năm 2022, SIP đạt doanh hu 6.034 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 902 tỷ đồng. khấutroutrừcácchi chiphí、lợinhuậnsauthuếcủadoanhnghiệpt遠い10%sovớith hhiệnnæmtrướclên909tỷng、lợinhuậnsau

Doanh nghiệp bất động sản KCN co gần 11.000 tỷ của để dành, bán hết cổ phiếu GVR, CSM trong quý 4 - Ảnh 2.

Tại ngày 31/12/2022, SIP có tổng tài sản 18.965 tỷ đồng, tăng 1.148 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó nợ phải trả của SIP đạt 15.304 tỷ đồng, chiến phần trong cấu tài sản của doanh nghiệp.

Tài sản sản tiền và khoản tương ương ương ương ương ương ươNG ồN gần 411 tỷ ồn Gần 411 tỷ ồn 360 tỷ so với ầu năm.

tuynhiên、cơcấunợphảitrảcủasipkhácnhiềusovớidoanhnghiệpkháckhivaynợthuêtàichínhngắnhạnchỉgần690tỷ Cụ thể, SIP có 320 tỷng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và 10.610 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn.

Như vậy, tổng cổng có gần 11.000 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, tăng 600 tỷ so với con số đầu năm. Đây là doanh thu nhận trước của khách hàng thuê đất khu công nghiệp và là “của để dành” để phân bổ dần trong nămp tài chính tắ.

vềhoạtchrgngchutưchứngkhoán、giátrịghinhậncuốiquý4/2022 Theothuyếtminh、trongquý4、sipchãbántoànbộcổphiếugvrcủathap thacôngnghiệpcaosuviệtnam(giágốc117tỷngngtạitha đồng tại thời điểm cuối quý 3)。 hiệndoanhnghiệpchỉcònnắmgiữcổphầntạicao sutâyninh -trc(giágốc122tỷchng、giáthịtrường鹿 Ghi nhận trong cả năm 2022, doanh thu từ bán các khoản đầu tư của SIP ghi nhận hơn 45 tỷ đồng.

ngoàira, côngtycóngcó999tỷ deer ng và KCN Cao su Việt Nam (220 tỷ đồng).

Doanh nghiệp bất động sản KCN co gần 11.000 tỷ của để dành, bán hết cổ phiếu GVR, CSM trong quý 4 - Ảnh 3.

hiệncôngtycomcócódanhmụccácdựánxâydngddand dang 2.583tỷ鹿ng、tònggần100tỷsovớinîm、cụthlàdựánkcn – KCN Đông Nam 373 tỷ, Dự án KCN Lê Minh Xuân 3 607 tỷ đồng, Dự án KCN Lộc An – Bình Sơn đạt 183 tỷ đồng, Dự án Cảng Thanh Phưồố 11

SIP có 1.502 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn chủ sở hữu đạt 3.661 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, SIP chốt phiên 31/1 ở mức 90.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt 8.010 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản KCN co gần 11.000 tỷ của để dành, bán hết cổ phiếu GVR, CSM trong quý 4 - Ảnh 4.

You may also like

Để lại một bình luận