Trang chủ Kinh doanh Doanh nghiệp của “nữ tướng” Nguyễn Thị Mai Thanh bị xử phạt

Doanh nghiệp của “nữ tướng” Nguyễn Thị Mai Thanh bị xử phạt

qua admin
0 nhận xét

The o thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này vừa ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE Corp, mã chứng khoán: REE).

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh-Chủ tịch Hội đồng quản trị REE Corp (Ảnh: REE).

Cụ thể, REE Corp bị UBCKNN phạt tiền 110 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013 ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

The ocơquan quản lý, doanhng hiệp của “nữtướng” Nguyễn Thị Mai Thanh đã có hành vivi phạm hàn hchính khikhông báo cáo về việc dự kiếngiao dịch.

REE Corp là tổ chức có liên quan đến ông Quách Vĩnh Bình – người đại diện được chỉ định tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán: NBP) và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (mã chứng khoán: ISH).

Đồng thời, REE Corp cũng là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quang Quyền – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH), Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ( mã chứng khoán: CHP), Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC), Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán: TMP), Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh ( mã chứng khoán: VSH).

Ngoàira, REE Corpcòn liên quan đếnông Lê Tuấn Hải–thành viên Hội đồng quản trị Côngty Cổ phần Thủy điệ

Vậy nhưng, REE Corp đã thự chiện chu yển qu yền sở hữu 3.789.400 cổ phiếu NBP, 33.324.802 cổ phiếu CHP, 38.365.168 cổ phiếu TBC, 29.843.740 cổ phiếu TMP, 102.138.910 cổ phiếu VSH, 10.389.490 cổ phiếu SHP, 10.389.490 cổ. ngày October 11, 2020 Song không báo cáo về việc dự kiếngiao dịch.

Tại REE Corp, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – là cổ đông cá nhân lớn nhất với sở hữu 43,37 triệu cổ phiếu REE chiếm tỷ lệ 12,2% vốn điều lệ; cổđôngcánhânlớnthứhailàchồngbàThanh、ôngNguyễnNgọcHải、sởhữu19 , 45 triệu cổ phiếu REE, chiếm

Haingười của bà Nguyễn Thị Mai Thanhlà Nguyễn Ngọc Thái Bình và Nguyễn Ngọc Nhất Hạn hlần lượt sở

You may also like

Để lại một bình luận