Trang chủ Kinh doanh Doanh thu từ bất động sản “cứu” tăng trưởng lợi nhuận quý 3 của Dabaco

Doanh thu từ bất động sản “cứu” tăng trưởng lợi nhuận quý 3 của Dabaco

qua admin
0 nhận xét

Doanh thu từ bất động sản “cứu” tăng trưởng lợi nhuận quý 3 của Dabaco

Sau 4 quý tăng trưởng âm vì hoạt động chăn nuôi gặp bất lợi, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (hose: DBC) vừacôngbốbctchợpnhấtquê3/2022 vớilãiròngtthrởi (thead 50% sovớicìngkỳ), dhơn206tỷng, nhhh ghi nhh nh dunh dunh

Theo DBCQuý3/2022, tìnhhìnhkinhtếtrongnướcvàthếgiớitiếcchchịu phí đầu vào, giá nguyên, nhiên, vật liệu và chi phí vận chuyển, logistic Thang Khao.

Ngành chăn nuôi vẫn còn khó khăn, do dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc chăn nuôi và nuôi tái đàn, doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị chăn nuôi cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, DBC ghi nhận doanh thu thuần 3,567 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn (34%), khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 14.3% xuống 13.6%. Lợi nhuận gộp đạt 485.6 tỷ đồng , vẫn tăng 26%.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng 2022 của DBCĐvt: Tỷ đồngKỳnày、doanh thu hoạt động tài chính gần như đi ngang、đạt hơn 4.5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 6%, còn hơn 43 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay gần 40 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí khác biến động không quá nhiều so với cùng kỳ.

Kết quả, DBC báo lãi ròng quý 3 đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận ròng các quý giai đoạn 2021-2022 của DBCĐvt: Tỷ đồng


Nguyen: VietstockFinance

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DBC 木 về 9,339 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% ​​so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu thu kinh doanh bất động sản tăng đột biến, đạt hơn 843.5 tỷ đồng (gấp 3.6 lần cùng kỳ). Sau khi khấu trừ chi phí, Công ty báo lãi ròng hơn 229 tỷ đồng, giảm 68%, do ảnh hưởng từ mảng heo nửa đầu năm.

Nguyen: DBC

cóthấykhoảnthubấtghngsảnchủyếuc ghinhậntrongquý3vàchínhlợinhuậncủahoạthngnàyy n giupcôngtyghinhhậnnnnhhnhnhnh sa nh s bh

Ngoai ra, trong văn bản giải trinh, DBC cho biết mặc dù tình hình chung còn khó khăn nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, Tập đoàn đã luôn chỉ đạo sát sao các đơn vị thành viên tích cực áp dụng các giải pháp kỹ thuật, quản lý, nâng cao năng suất, tiếtkiệmtrioutchểnhằmhạgiáthànhsảnxuất, nhờvậy, hoạtchộngsảnxuấtkinh doanhcủacácnhàmáythứcứcn chnuôiv

DBC dựbáo2022tiếptụclànîmkhókhænkhidchchovid -19vẫndinnbiếnphứctạpvớisựxuấthiệncủacácbiếnthểmới、kèmtheo Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với doanh thu 22,558 tỷ đồng, lãi sau thuế 918 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, DBC thực hiện hơn 41% chỉ tiêu doanh thu và gần 25% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Chi phí xây dựng cơ bản gấp gần 2.3 lần đầu năm

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của DBC đạt hơn 11,314 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và cac khoản tương đương tiền đạt hơn 239 tỷ đồng (tăng 21%), chủ yếu là tiền gửi ngân hàng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 522.7 tỷ đồng (giảm 9%), đều là tiền gửi có kỳ hạn;

Hàng tồngn kho hơn 4,167 tỷ ồNG, gần như đi ngang so với ầu năm; trong đó công ty không còn Phát sinh khán hàn hàn ường (cùng kỳngn 86 tỷNG).

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại cuối quý 3 đạt hơn 1,076 tỷ đồng, gấp gần 2.3 lần đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty đầu tư vào dự án chăn nuôi lợn Thanh Hóa gần 586 tỷ đồng (gấp 7.6 lần đầu năm);
Thuyết minh Tài sản dở dang dai hạn của DBC September 30, 2022


Nguyen: DBC

Về nguồn vốn, nợ pHải trải tới cỳN 6,449 tỷ ồng, tăng 5%, chủ yế ngắn hạn. Trongắn. ngân hàng thương mại Nhà nước (hơn 2,528) tỷdồn; vay nợ thuê dài hạn gần 795 tỷ đồng (hot water 16%).

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4,865 tỷ đồng, tăng 4%;

ThếMạnh

Fili

You may also like

Để lại một bình luận