Trang chủ Kinh doanh Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

qua admin
0 nhận xét

Ghinhậnsángngàyhômnay(27/7)、tỷgiáeurotạicácngânhàngđồngloạtgiảmmạnhsovớiphiênđóngcửacuố Tạithịtrườngchợđen、giáeurocũnggiảmxuốnggiaodịchmua–bánởmứclà24.750-24.950VND/EUR。

Tỷ giá eurotron gnước

Tỷ giá euro trong sáng ngà y hôm nay (27/7) tại các ngân hàng đồn gloạt giảm mạnh sovới phiên đóng cửa cuối ngà y hôm qua. Khảo sátlúc 09h45, Vietcombank cùng lúc giảm giá muaxuống 238 đồng và giá bán xuống 251 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro đồn gloạt giảm 229 đồng chocả chiềumu avà chiề ubán xuống gia odị ch với giálà 23.297

Trong khiđó tại BIDV, mức giảm dành cho chiề umual à 220 đồng và chiều bán là 230 đồng so với mứcghin hận cuốingà

Bênkhốingânhàngtưnhân、Techcombankcũngcùnglúcgiảm242đồngtạichiềumuavà239đồngtạichiềubánxuốnggiao Eximbankhiệngiaodịcheurovớigiálà23.415-23.941VND/ EUR、tươngứngcùnggiảm232đồngtạichiềumuavà238đồngtạichiề

Tại Sacombank, tỷ giáeuro cũng giảm 226 đồng chochiều muavà 219 đồng chochiều bán xuống gia odịch với giálà 23.303-24.217 VND / EUR.

Cùng với xu hướng giảm của các ngân hàng trong nước, HSB Chiện cũng giảm 241 đồng tại chiều uavà 250 đồng t Sauđiề

Hiện nay, tỷ giá muaeu rotại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng từ 23.069-23.415 VND / EUR còn tỷ gián trong

Trongđó, Eximbank cógiámua euroca onhất và cũng tại Eximbank cógiá bán thấp nhất trong cá cngân hàng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sátlúc 10h00, đồ ngeuro cũng cùng giảm 200 đồng tại chiềumu avà 100 đồng tại

* Ghichú: Tỷ giámua–bán tiền mặt

Ngày

Ngày July 27, 2022

Thayđổi sovới phiên hôm trước

Ngân hàng

Moore

Ban

Moore

Ban

Vietcombank

23.069

24.361

-238

-251

Vietinbank

23.297

24.432

-229

-229

BIDV

23.266

24.347

-220

-230

Techcombank

23.093

24.412

-242

-239

Eximbank

23.415

23.941

-232

-238

Sacombank

23.303

24.217

-226

-219

HSBC

23.208

24.108

-241

-250

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.750

24.950

-200

-100

Cập nhật tỷ gián goại tệ good morning:

Giáyen Nhật (JPY) muacaon hất là 168,48 VND / JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bányen Nhật (JPY) giá thấp nhất là Agri bankở mức 172,22 VND / JPY.

Tỷ giá USD đanggia odịch muava à o và bán raở mức: 23.185-23.495 VND / USD.

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đanggia odịch mua vào và bán raở mức: 16.389,61-17.088,62 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) đanggia odịch mua vào và bán raở mức: 17.692,98-18.447,58 VND / CAD.

Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đanggia odịch mua vào và bán raở mức: 561,82-648,24 VND / THB.

Tỷ giá euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồ ngeuroghin hận lúc 10 h00 giaodị chở mức 1,0146 USD / EUR, tăng 0,32% sovới gáđóng cửang

Diễn biến tỷgiá EUR / USDtron gngà yhômnay (Nguồn: investment).

You may also like

Để lại một bình luận