Trang chủ Kinh doanh Đồng Nai nói gì về vụ vợ bí thư huyện Long Thành gom chục ha đất dự án?

Đồng Nai nói gì về vụ vợ bí thư huyện Long Thành gom chục ha đất dự án?

qua admin
0 nhận xét

Cuộc họp của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để làm rõ thông tin vụ vợ bí thư Long Thành gom đất dự án – Ảnh: TD

Thôthông Cáo Báo Chí, DựánhudâncưPhuh (nơibáo ChíPhảnánhbàhuỳnhkimyến -vợhuyệhuyệylongthànhdngminh d ubndtỉnhsnag naichấpthuậnchủtrươngvớithi

2013年5月5日、ubndtỉnhngng naiy banhànhthôngbáovềvviệcthuhồihunhtoểchhioundựánkhudâncưphhữu、cungậbhng án đầu tư và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên UBND huyện Nhơn Trạch vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sau khi luật ấai năm 2013 có hiệu lực, dựn khu dân cư phúhúhữhựn lạc hiện lạt ất ất đai. Nîm2017, nîm2017

Khi Công ty Tây Hồ không tham gia lam dự án trên, năm 2018 UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành quyết định chủ trương đầu Th tư cho Công ty Dự án này sau đó được đưa vào danh mục dự án thu hồi đất và được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua với diệ0 1

ThôthôngCáoBáoChí、TừCuốinæm2005’nnay、Khu Quyhoạchlàmdựántrenchỉcóthôthhaovềviệcthuhồiấtvàchưacócコイキャニ・nàonàonhn’n’n’n’n’n’n’n’nàonhn’nàonhnàonhnàonhnàonàonhnàonàonàonàonàonàonàonhnàonhnàonhnàonnàonnàonnàonnàonnàonnàonnàonnà đất đai 2013.

Vợ bí thư có 30 thửa đất, đứng tên gần 9,3ha đất

giảithíchthôngtinbáochínêuvợbíthuhuyện Huỳnh Kim Yến (vợ ông Dũng) có đđng ký biến động quyền sử dụng đất với 4 thửa dichệệt.

Giai đoạn 2010 – 2020, bà Yến tiếp tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất 26 thửa, diện tích hơn 8,2ha.

Tổng cộng vợ chồng ông Dũng có đăng ký biến động quyền sử dụng đất thuộc xã Phú Hữu đối với 30 thửa đất, diện tíha 3. Trong đó, có 17 thửa với diện tích gần 5,5ha nằm trong ranh giới quy hoạch khu dân cư Phú Hữu.

Theo bantuyêngiáo, từn¡ Trondant.

Dẫn chứng quy định của Luật đất đai 2013, thông cáo báo chí nêu: Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền theo quy định.

“Do đó khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và chỉnh lý biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mọi corn dang, tron ​​coco ba ba fu hoon kim yin yin kin bi bi bi bi bi Quyềnsửdụng’tivới17thdintíchgần5,5hanằmtron báo chí nêu.

ra rathôngcáobáochí, chạidi di d bantuyêngiáotrung vợ bí thư Huyện ủy Long Thanh gom đất dự an…

Trướcđó, trảlời Tuổi Trẻ Online.

You may also like

Để lại một bình luận