Trang chủ Kinh doanh Dòng vốn toàn cầu qua ETF vào Việt Nam lập kỷ lục mới gần 19.000 tỷ đồng

Dòng vốn toàn cầu qua ETF vào Việt Nam lập kỷ lục mới gần 19.000 tỷ đồng

qua admin
0 nhận xét

Dòng tiền từ cát triển baoển bao gồm mỹ ỹ ã ã ã ướ ướ ướ ướ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ị ị ị ị ị ị ị ị mới nổi nổi nổi nổi gồm việt name.

DÒNG TIỀN DỊCH CHUYỂN TỪ MỸ SANG THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

Một số yếu tố tích cực trong tháng 11 giúp dòng tiền vào các tài sản tài chính cải thiện, đặc biệt là dòng vốn vào thổờ.

cụth、kỳvọngvàolạmphátcóthểểểnhởmỹvfed se schậmdầntốcộtînglãisuấtkhiến鹿usdgiảmt Quốc đã nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch và tăng cường nỗc tiêm chủng đã kích hoạt dòng vốn vào thịho trưng chờng chứng chứng.

Các quỹ cổ phiếu vào ròng nhẹ 6,5 tỷ USD, trong đó dòng vốn vào các quỹ Châu Á ngoại trừ Nhật Bản vào ròng 9,6 tỷ USD. Tính chung 11 tháng, phân bổ dòng tiền chủ yếu vẫn vào các quỹ cổ phiếu (+207 tỷ USD) trong khi đó các quỹ trái phiếu rút ròng 252 tỷ USD.

Dòng vốn vào quỹ cổ phiếu thị trường phát triển (DM) giảm nhiệt. dòngvốndmrútròng3,4tỷusd、trong và triển vọng suy thoái ở các quốc gia phát triển rõ net hơn, các nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc phân bổ vào các quỹ cổ phiếu trờng trờng trờ.

Khảo sát từ BofA cũng cho thấy tỷ trọng tiền mặt vẫn ở mức cao (6,2%, so với mức đỉnh 20 năm là 6,3% vào tháng 10).

Trái ngược, dòng vốn vào cổ phiếu thị trường mới nổi (EM) cải thiện, vào ròng 9,9 tỷ USD, trong đó đang chú ý từ khu vực Châu Á.

rong husng usdg usdyếuupdòng vốn chuyển hướng vàothang mớinổi, trong khicucâuchuyệnv Độ, Hàn Quốc, Đài Loan. yếutốnàyyãgiúpthịtrườngchhoangkhoánchhouáuáuáuáuthrongtháng11cómứct¯vượttrội, khichỉsốmscichâuch (trừnhậtbản) th.i

ssi Researchkỳvọngdòngvốnvàocácquỹcổphiếusẽcósựphâatrongtháng12、trong性Thịtrườngmớinổis mặcdùhiouncònrấtsớmchbbiếttoượckhinàotrungquốcsẽbỏchínhsách “khôngcovid19″、nsẽlàmộtyếutốtíchc quan hệ thương mại lớn với Trung Quốc)。

tráingượclại, dòng vốn vàothịtrườngpháttrutrườnsẽnttrọnghơn, khiyếuyếuyếutốvềvềvềnhgiákhôngcònthếmạnh, s&p500 trong%.

VỐN QUA ETF VÀO VIỆT NAM ĐẠT KỶ LỤC

tạithトレーンヴィヴィヴィーナム、nhhịpgiảmmạnhcủathịtrongtrongtháng10vànửaa ytháng11chíchhoạtdòngvốngiảingânvàothịtrườn Trong đó, dòng tiền tích cực lan tỏa ở nhiều quỹ ETF khi có tới 9/14 quỹ ghi nhận được dòng vốn tăng thêm trong tháng.

Nổi bật nhất là các quỹ Fubon (+2.722 tỷ đồng), VNDiamond (+1.952 tỷ), VanEck (+972 tỷ), VFM VN30 (+689 tỷ), VNFIN Lead (+468 tỷ), và FTSE Vietnam (+354 ) tỷ).

Ngược lại, chỉ có 2 quỹ bị rút ròng với giá trị không đáng kể là Mirae Asset VN30 (-166 tỷ) và Premier Vietnam (-46 tỷ).

Tổng giá trị vào ròng của các quỹ ETF đạt tới 6.981 tỷ đồng trong tháng 10, là giá trị cao nhất ghi nhận kể từ tháng 4/2021. Lũy kế từ đầu năm, dòng vốn ETF ghi nhận giá trị kỷlục là 18.849 tỷ đồng , vượt xa giá trị 13.522 tỷ đồng của cợm 201 nă.

Dòng vốn toàn cầu qua ETF vào Việt Nam lập kỷ lục mới gần 19.000 tỷ đồng - Ảnh 2

dòngtiềntừcácququỹch chng coung gu ngloạtgiảingânt longtháng 11. tổnggiátrịvàoròngthángghinhhậngần900tỷng–mứccao nhhh nhhhkểng12/2019. Điều này đã giúp các quỹ chủ động th hẹp mức rút ròng, chỉ còn gần 500 tỷ đồng cho 11 tháng đầu năm. tínhiệutíchcựctừcácquỹchủnglàcường−giảingânkháchồng鹿、baogồmcảcácquỹnộiquỹngoạivàtrảidàixuyênsung11。

khốingoạiẩymạnhmuavàotrongtháng, vớitổnggiátrịmuaròng deer nhờSựThamgia giatíchcực, tỷtrọnggiaodịchcủakhốingoạit14% strongtháng11, caohơnmức1%

thuhútdòngtiềnhtừnhtừkhốilàilàilàilàilàilàvốnhóatrụtchầungành, chủYếuởnhómbất (stb +13, ngoìn tỷ, ssi +1 ngoìn tỷ, ctg +745 tỷ)

Diễn biến tích cực dòng tiền của các quỹ cổ phiếu trong tháng 11 vượt xa kỳ vọng. cácbiếnchuyểntíchcực % (so với cuối tháng 10) tính đến ngày 2/12, sau khi tăng tới hơn 4% trong tháng 10) về cuối tháng giúp giải quyết tâm lý thị trong hong tr.

Cũng không thể không nhắc đến, khi các yếu tố về tâm lý được cải thiện, diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi ngược lại phần lớn diễn các thị trường khác trên thế giới trong tháng 10, và dòng tiền khối ngoại vàoviệtnamcũngthngcóchộtrễsovớicácquac quac giakháclàmộttrongnhhữngnguyênnhânchượcchollàyónggópvvàosựự

You may also like

Để lại một bình luận