Trang chủ Kinh doanh Dự kiến từ 29/8, NĐT được bán cổ phiếu ngay phiên chiều ngày T+2

Dự kiến từ 29/8, NĐT được bán cổ phiếu ngay phiên chiều ngày T+2

qua admin
0 nhận xét

Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán được nhiều nhà đầu tư ủng hộ vì với dự thảo xây dựng quy chế mới, khái niệm “giao dịch T+2” sẽ đúng với thực chất, nghĩa là cả tiền và cổ phiếu về tài khoản ngay trongngày T + 2.

Để chuẩn bị hệ thống cho việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 theo nội dung dự thảo quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đangtrìnhỦy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) xem xét, phê du yệt, thời gian đề xuất bắt đầuáp dỻ

VS Thông báo một số nội dungliên quan để các thành viên lưu ký biết và chủ động trong việc chuẩn bị hệ thố

Cụ thể, theo trình tự, các thành viên lưu ký bên phải trả tiền thanh toán chứng khoán gửi xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h30 ngày T+1 thông qua Cổng giao tiếp điện tử.

Thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng hanh toán hoàn tất thanh toán tiền ngày T+2 từ 11h00 – 11h30 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký thiếu tiền thanh toán thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là12h00).

Thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoản và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc gia o dịch.

Thành viên lưu ký thông báo VS Kết quảp hân bổ tiền và chứng khoán chonhà đầu tư chậm nhất vào 16h 30ngày T + 2 thông

Về kế hoạch hỗ trợ thà nh viên lưu ký kiể m thử hệ thống, thời giansẽ từ ngày 1/8 đến ngày 26/8/20 22. thành viên lưu ký cầng ửi công văn về kếho ạch đăng ký kiểm thửcho VS Trước ngày 29/7.

Thực tế, việc rút ngắn chu kỳ thanh toán được nhiều nhà đầu tư ủng hộ vì với dự thảo xây dựng quy chế mới, khái niệm “giao dịch T+2” sẽ đúng với thực chất, nghĩa là cả tiền và cổ phiếu về tài khoản gaytrongngày T + 2. Quantrọng hơn nữa là tiền và cổ phiếu về đến tài khoản củ anhà đầu tư khithị trường vẫn còn trong

Dòng tiền và cổ phiếu sẽ được luân chuyển nhanh hơn, tạo cơ hội cho nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong quá trình giao dịch, sớm hơn từ nửa ngày cho đến một ngày so với trước đây.

You may also like

Để lại một bình luận