Trang chủ Kinh doanh Gelex muốn mua lại thêm 277,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Gelex muốn mua lại thêm 277,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

qua admin
0 nhận xét

CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX – sàn HoSE) tiếp tục thông qua kế hoạch mua lại trai phiếu trước hạn.

cho đến khi hết dư nợ.

Ược biết, trái phiếu mã tp.gex.2020.01 với mệnh phànhthlà 300 tỷ ồng, còn lại đangu lư là 77,7 tỷ ồng. Trong đđy 13/5/2023, lai suất cố định 9,5%/năm.

Thêm nữa, Gelex cũng thông qua kếch mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã GEXH2124002, thời gian dự kiến ​​mua lại ngày 22/12/20.

Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lai suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu mua thành công, lô trai phiếu mã GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng.

Nếu mua thành công hai lô trai phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại la 277,7 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trai phiếu trước hạn

Theo Báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 3 quý đầu năm 2022, các doanh nghiệp đã mua lại 133.702 tỷ đồn trái hẻphi. Trong đó, quý I mua lại 17.639 tỷ đồng, quý II mua lại 58.340 tỷ đồng và quý III mua lại 57.723 tỷ đồng.

ngoàira、trongtháng10、chỉcóduynhhấtcôngtytnhhkhaithácchchchbiếnkhoángsảnnúipháthành1lôtráiphiếumnhgiá210tỷ trái phiếu trước hạn, tăng mua lại thêm 13.782 tỷ đồng trong tháng 10.

Như vậy, hoạt động mua lại trai phiếu đang và tiếp tục diễn ra, trong khi hoạt động phát hành mới diễn ra chậm.

Ược biết, ầu năm tới nay, trên sànhc doanh nghi niêm yếy mạnh mua trai pHIếu trướn. Trong đron, từ ngày 19/5 ến ngày 25/7 trái phiếu trước hạn; từ ngày 10/6 đến 4/10, Jeong Koan VIX đã mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn; ngày 2/8, Đầu tư LDG mua lại 129,4 tỷ đồng trái phiếu trước hạn; Tínhtớingày1/11、サムランド(comty tyconcủasam holdings(mÃsam)) ‘ualại106,6tỷngtráiphiếutrướchạntronglô237, 5tỷng

mớiy y, dic corp corp th mualại1.600tỷāngtráiphiếutrướchạnvớimãtráiphiếulàdigh2124002vàdigh2124003vànguồnvốnthựchng ng ngngngngngngngngngngngngngngng

Thêm nữa, Đạt Phương (mã DPG) vừa thông qua kế hoạch mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tổng mệnh giá 300 tỷ đồng. cbiết、chráiphiếuvớimãdpgh2124001、kỳhn 36tháng、pháthànhngày26/10/2021vàyảbảobằng19triệucổphiếudpg( )。

Lãnh đạo và người thân liên tục mua vào cổ phiếu GEX

cụthể, bànguyễnliênhương, consáiônguyễnhoacương, chủt ịchhhhsqtvừamuavàO1triuchi ugexnânGexnâutừutừ654c, giao dịch ược THực hựn
từ11111

Trước deer, longnguyễnvîontuấn, tổnggiámchgexvừamuavào10triourucổphiếugexnângs 5.

ngoàira, bànguyễnbíchhà, congáiôngnguyễnhoacương, chủtịchhhsqtgelexvừamua xong 850.000cổphiếunhhưchklek klenângs 7 đến 20/7.

côngtycổphầnchongkhoánvix (mãvix – sànhose) vừamu avàoxong15trioucổphiếugexnângsởhữutừ/7. Như vậy, sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan on Nguyễn Văn Tuấn đã sở hữu 41,89% vốn điều lệ tại Gelex.

Được biết, bà Nguyễn Thị Tuyết đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Ngoai ra, bà Tuyết là chị gái ong Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Gelex. Từ ngày 2/11, bà Tuyết sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VIX.

Xét Vềhoạt deer ng Kinh Doanh, TrongQuýiii, Doanhthuầnāt 7.014 tỷ deer ng, 16% sovớicù gkỳ,

Cơ cấu doanh thu thuần quý này có sự đóng góp chính từ mảng thiết bị điện với 3.339 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác của GELEX đều có sự tăng trưởng, đóng góp vào cấu doanh thu như sau: mảng vật liệu xây dựng đạt 2.611 tỷng, ỷng bất động sản và khu công nghiệp 628 tỷ đồng, năng lượng & nước sạch 362 tỷ đồng.

Xét về 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GELEX là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả2nă.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu GEX tăng 150 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.

You may also like

Để lại một bình luận