Trang chủ Kinh doanh Giải mã ChatGPT: Vì sao có cơn sốt Chatbot ở Việt Nam và trên thế giới?

Giải mã ChatGPT: Vì sao có cơn sốt Chatbot ở Việt Nam và trên thế giới?

qua admin
0 nhận xét

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Tri tuệ con người và tri tuệ nhân tạo-bên nào giỏi hơn?

ChatGPT, công cụ tí tuệ nhân tạo tương tác với người dùng đang là một hiện tượng trên toàn cầu, trong đó Việt Nam không phải l ngoệi.

dùchưakhảdụngtạiviệtnammàmớich chcóthểdụngởmộtsốquốcgianhưmỹ, anh, phpáp, chatbotnàyngâyracơnsốttrong

Chatbot bằng tiếng Anh rồi dịch các nội dung trả lời của chatbot sang tiếng Việt qua GoogleTranslate.

Bài viết này tổng hợp các nguồn tin đánh giá ChatGPT trên thế giới và hiện tượng Hỏi gì đáp nấy với người dùng tiếng Việt.

You may also like

Để lại một bình luận