Trang chủ Kinh doanh Giải ngân đầu tư công thấp: Cán bộ thận trọng, sợ sai?

Giải ngân đầu tư công thấp: Cán bộ thận trọng, sợ sai?

qua admin
0 nhận xét

theobáocáocủasởkếhochvàchutưnghan, tínhchonnngày20/11, tỉlệgiảingântổngvốn Trong khi đó, dự kiến ​​kế hoạch giao đầu năm 2022 là 92,59%.

Cụ thể, giảingân từ nguồn ngân sách Trung ương đạt 53,45%, nguồn ngân sách địa phương đạt 50,39%. Nếu tính cả nguồn ngân sách Trung ương, nguồn chương trình mục tiêu quốc gia mới giao thì tỉ lệ giải ngân chung đạt 41,03%.

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

TheSunh nghệnghệanhànhnhiềuvîunbản’non鹿C、thànhlậpcáctổcôngtáckiểmtra thac thc thac thc thunghiệntrường24dựán khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn vẫn chưa có bước đột phá.

Tính ến 15/11, còn 5 ơn vị chưa có dựn nàn hồn hồ sơ, thủ tục ể giao vốn là cán: kỳ sơn: kỳ sơn thao, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên nhân giải ngân đầu tư công đạt thấp đã được UBND tỉnh chỉ ra. Trong đó nguyên nhân chính la công tác giải phóng mặt bằng, khâu chuẩn bị hồ đầu tư dự án mới còn yếu kém. Bên cạnh đó, còn có các nguyên nhân khác như vật tư, nguyên, vật liệu san lấp, xăng, dầu ều tănh khinhếnhế through nhà thầu gặp khó, pải chờp cấp cấp.

Giải ngân đầu tư công thấp: Cán bộ thận trọng, sợ sai? - 2

Tính đến cuối tháng 11, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An mới được hơn một nửa (Ảnh minh.).

giảingânvốn deer utưcôngquáchậmcũnglàvấn sexềccácbiểuhộihộihộihộihộngnhândânhnhnghnghệanưra raphântích

chbiểunguyễnduycần (tp vinh) chorằng, bêncạnhcácnguyênnhân deer che, thìcónguyênnhâncánbộtthẩmnh

theoāngnguyễnxuânchức -giámchốcsởkếhochvàchutưnghan、nguyênnhângiảingânvốn鹿nhângiảingângch chchậm、ngo vốn nên còn nhiều thủ tục thì còn có c nguyên nhân chủ quan, trong đó có công tác thẩm tra của các đơn vị thận trọng hơn.

Giải ngân đầu tư công thấp: Cán bộ thận trọng, sợ sai? - 3

“nguyễnxuânch -giámchốcsởkếhochhoạch vàchutưnghệantrảilờimộtsốvấn sexuality ềbbiểunênquan can sexuality ntỉlệgiảhong (

chủtịchubndtỉnhnghệannguyễn性nhnhìnnhnhận:quátrìnhgiảiquyếtcácthc、thechủchủủutưbaogồmcács ởmộtsốtrườnghợp、lãnhcho、ngườicótráchnhiệmcủacácngành、cáccha aphng、biệtlàcáccánbộtrongcấp đó là việc của chính quyền, của chủ đầu tư…

bảnthânlongtrung, vớitưcáchlàkhbiểucocủithunvịbầucửhuyệnnamyn, congcảmthytrîtrîtrîtrởtrởvàthấyrstráchnhiệmc ton an ann.

Giải ngân đầu tư công thấp: Cán bộ thận trọng, sợ sai? - 4

nunguyễnduy con chorằnggiảingânchầutưcóngcónguyênnhântừs ss sth ngquámứccủacánbộthẩm deer

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho rằng tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp cũng liên quan đến câu chuyện cách hành chính. dùcóChuyểnBiến、cótíchcựchơnnhhưngnhiềuthủchchínhgiữacácngành、cácaphươngnivớidoanhnghiệpvàngườnhnngngứngứng

“Trongbốicảnh houunnay, córấtnhiềuvấnchềliênquan sex saiphạc

You may also like

Để lại một bình luận