Trang chủ Kinh doanh HAG hoàn nhập dự phòng hơn 1.5 ngàn tỷ năm 2022, ghi nhận doanh thu bán bò thịt từ quý 4

HAG hoàn nhập dự phòng hơn 1.5 ngàn tỷ năm 2022, ghi nhận doanh thu bán bò thịt từ quý 4

qua admin
0 nhận xét

HAG hoàn nhập dự phòng hơn 1.5 ngàn tỷ năm 2022, ghi nhận doanh thu bán bò thịt từ quý 4

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (hose: hug) công bố BCTC hợp nhất với lãi ròng năm 2022 gần 1.2 ngàn tỷ đồng. hug báo lãi trong năm đến từ c hoàn nhập dự phòng hơn 1.5 ngàn tỷ đồng.

Southern Hemisphere 2022 hug đạt doanh thu thuần gần 5.1 ngàn tỷ đồng, tăng 142% so với năm trước.

Doanh thu tài chính giảm 34% xuống còn gần 487 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 50% lên hơn 1.6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay gần 780 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước. Tính bình quan, mỗi ngày hug phải chịu hơn 2 tỷ đồng tiền lai.

Catenham, hug lãi ròng gần 1.2 ngàn tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm trước.
Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của hugMột trong những yếu chính giúp hug báo lãi trong nă nay là hoàn nhận nhận nhận tỷn 1.5 ngàn tỷ ồ ồng.

Nếu không có khoản hoàn nhập dự phòng nói trên, hug sẽ phải ghi lỗ thuần gần 400 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu doanh thu của hug năm 2022 có sự đóng gop từ bán trai cây, bán heo, bán bò thịt, cung cấp hàng hóa dịch vụ. Trong đó、doanh thu từ bán heo và trai cây chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt gần 1.67 ngàn tỷ đồng và 2.15 ngàn tỷ đồng.

Trai cây là mảng có biên lãi gộp cao nhất của hug Trong khi đó, biên lãi gộp từ bán heo giảm từ 35% còn 24%.

Tính chung, biên lãi gộp năm 2022 của hug giảm nhẹ từ 24% xuống còn 23%.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh bò thịt bắt đầu có đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu của Công ty với doanh thu năm qua đạt gần 40 tồng đóng d. Riêng quý 4, doanh thu từ bán bò thịt đạt tới 33 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu năm 2022 của hugĐvt: Tỷ đồng


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2022 của hug

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của hug đạt hơn 19.95 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Nợ phải trả chiếm gần 3/4 cấu nguồn vốn. Trong đó, vay nợ tài chính gần 8.3 ngàn tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Tuy vậy, vay nợ của Công ty có xu hướng chuyển dịch từ dai hạn sang ngắn hạn. Cụ thể, vay ngắn hạn tăng 38% lên 3.46 ngàn tỷ đồng.

Yan Qi

Fili

You may also like

Để lại một bình luận