Trang chủ Kinh doanh Hai công ty chứng khoán bị phạt vì gian dối hồ sơ trái phiếu Tân Hoàng Minh

Hai công ty chứng khoán bị phạt vì gian dối hồ sơ trái phiếu Tân Hoàng Minh

qua admin
0 nhận xét

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt với 2 công ty chứng khoán vì có những vi phạm liên quan tới các đợt phát hành trái phiếu của Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Công ty chứng khoán Everest và An Bình bị xử phạt do gian dối hồ phát hành trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh

Cụ thể, Công ty chứng khoán Everest (EVS) là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty CP Cung Điện Mùông thực hiện đợt chào bán Traifieu riêng lẻ mã trai phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, EVS chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu ếu. Chẳng hạn, tại mục III.B Bản Công bố thông tin của Cung Điện Mùa Đông về việc đáp ứng các điều kiện chào bán Traifieu ghi nhận công ty thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lai của trai phiếu đã phát hành. tuynhiên、tạimụcii.4bảncôngbốthôngtinnêunộidungvềtìnhhìnhthanhtoángốcvàlãicủatráiphiếufiếufiếuyえhànhhhahhomc giá 450 tỉ đồng nhưng tính đến ngày 30.11.2021 chưa kết thúc các đợt phát hành này và chưa phát sinh nợ gợc, lãi trái phiếu. Kien Giang), tại EVS không có hồ sơ, tài liệu thể hiện vai trò của Cung Điện Mùa Đông liên quan đến Dự án này. Bên cạnh đó, EVS cũng báo cáo sai lệch các thông tin liên quan về khối lượng trái phiếu làm đại lý Tổng cộng Công ty chứng khoán Everest bị phat tiền 400 triệu đồng và buộc cải chính thông tin.

\n

tongtự、côngtychứngkhoánanbìnhbịphạt250triourghôngdokhôngbảocácthôngtintronghồs côngtycpchứngkhoánanbìnhlàtổChứctưvấnchocôngtycpthutưvàdịchvụkháchsạnsoleil(ソレイユ) Đó là phương án phát hành trai phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến ​​phát hành. Hay Bản Công bố thông tin nêu công ty SOLEIL chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán trái phiếu trong khi ở Báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL, côngtycóvayvànợthuêtàichínhbằngtráiphiếunhưngtrongnîmcóbioubiounchngnggiảmvàsốdưbằbằ00Song song song song đầu tư sở hữu trai phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ…

Vào đầu tháng 4, Ủy ban Chứng khoan Nhà nước đã ra quyết định hủy 9 đợt chào bán trai phiếu riêng lẻ để huy động 10.030 tỉ đồng từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 của 3 công ty gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản ngôiSaoviệt(ngôiSaoviệt)、côngtycpcungcungchiệnmùagvàcôngty cp utưvàdịchvụkháchsạnsoleil(thuộctậpthiựchn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chn chm tin trong hoạt động phát hành trai phiếu riêng lẻ.

You may also like

Để lại một bình luận