Trang chủ Kinh doanh Hòa Bình dừng xem xét loạt dự án của FLC Tân Hoàng Minh

Hòa Bình dừng xem xét loạt dự án của FLC Tân Hoàng Minh

qua admin
0 nhận xét

Tỉnh Hòa Bình dừng xem xétng hiên cứu, khảo sá tloạt dự án trên địa bàn, trong đó có 5 dự án liên quanđ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh này vừa ban hành công văn về việc giải quyết các dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và Công ty CPĐầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đó, UBND tỉnh dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 4 dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao vàvuichơigiảitríYênThủy(quymô704,8ha); KhutrungtâmđachứcnăngQuỳnhLâm、thànhphốHòaBình(quymô19ha); Khuđôthị、dulịchnghỉdưỡngsinhtháiTòngĐậu(khoảng118ha)vàKhudulịchnghỉdưỡng、đôthịsinhthái、thợth

Hòa Bình dừng xem xétng hiên cứu, khảo sát loạt dựán trên địa bàn có quymô “khủng” hàng nghìnha

Với dự án Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Yên Thủy tại xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 9/3, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục thự chiện theotiến độ, mục tiêu, quymô … tại quyết định trướcđó. Trường hợ p không đảm bảo tiến độ hoặc nhà đầu tư không thự chiện các nội dungđã yêu cầu, tầu

Đối với các dự án liên quan đến Tân Hoàng Minh đề xuất, tỉnh dừng xem xét giải quyết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Tân Hoàng Minh tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (gần 356ha).

Đối với các dự án liên quan đến CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương gồm Khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện theo mục tiêu, tiến độ và các nội dung đã được tỉ nh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp MIVI Hòa Bình tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc do Công ty CP Thương mại dịch vụ MIVI Hòa Bình đề xuất với diện tích đất đăng ký sử dụng khoảng 44ha, tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quanliên quan rà soát, đề xuất, báo cáo UBND tỉ nh trướcng

ĐốivớicácđềxuấtdựánkhuđôthịsinhtháixãNamThượng(huyệnKimBôi); khu nhà ở sinh thái (xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi), UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển nhàởđếnnăm2030、chỉtiêuquyhoạchsửdụngđấtđãđượcThủtướngChínhphủgiao; hướngdẫnnhàđầutưthựchiệntheođúngquyđịnhhiệnhành。

Trong công văn này, UBND tỉnh Hòa Bình cũng quyết định dừng xem xét việc nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư đối với 3 dự án khác gồm: Khu du lịch sinh thái Mường Village Onsen Eco-river (xã Nam Thượng , Huyện Kim Bôi); Khudulịch sinh tháing hỉ dưỡng quốc tế Hòa Bình Park Resort (thị trấn Bo, huiện Kim Bôi); Khu đô thị Apec Golden Valley

Thuận Phong

Những thương vụ’đất vàng’kín tiếng của Tân Hoàng MinhCác ợ ợ ợnhtráiphi ếnhélộnhélộnhélạndiệndiệncủncủngminhtạilo ạters ếters ếncạnhđó, doanhnghiệpcũngtừngtừngtừngtừngtừunhữungkhu.

FL Cliên tục đề xuất loạt dựán’khủng’ trước hiông Trịnh Văn Quyết bị bắt

Gần đây, tập đoàn FL Cliên tục đề xuất nhiều dựán với quymôlớn, có dự án tổng mứcđ

You may also like

Để lại một bình luận