Trang chủ Kinh doanh Huỷ văn bản công nhận 752 căn thuộc dự án Aqua City đủ điều kiện bán

Huỷ văn bản công nhận 752 căn thuộc dự án Aqua City đủ điều kiện bán

qua admin
0 nhận xét

ngày 15-11, giámchốcsởxxâydựngtỉnhhnaihồv¡ vînhay banhànhv¡ bảnsố3859/sxd-qln-ttbitsgửicôngty tynhhh nhh binh vin vib111111 vib44444444444444444444444 Vàvònbản4700ngày28-12-2021vềchiềukiệncủabấtongsảnhhìnhthànhtrongtươnglaiyược

theo deer, vềchiềukiệncủabấtthngsảnhìnhthànhtrongtươnglaiy tương lai là 752 can, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản 6544 và 4700.

Toàn cảnh dự án Aqua City ( Ảnh: Aqua City)

TRênCơSởNộIDUNGVînBảNSố6544VàHồS cấp tin dụng.

theosởxâydng、việcbảolãnhtrongbánnhàhìnhthànhtrongtươnglaivớivớivớivới752cænnhàtạiphhu i + vphphảingânhàngtmcpảhum -hum -hum -hung h kh hm hk km hm hm hm hm hm- fichm -hum -hum -hum -hum -hum -hum -hum -hum -hum -hung pháp luật về ngân hàng; hợp đồng bảo lãnh co thời hạn cho đến khi nhà ở được giao cho bên mua và không vượt quá thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, Công ty TNHH Thành phố Aqua phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Xây dựng được biết trong trường hợp: “…Trường hợp không được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng bảo lãnh…” .

tuynhiên、mớiy yy、phíasởxâydựngnhnhậnxácnhậntừngânghàngtmcptmcp thcungviệtnam-chinhánhsàigònvới chưa cung cấp hồ sơ để Pvcombank thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng. Vì vậy, bằng công văn này Pvcombank xác nhận hiện nay phía ngân hàng không thực hiện bảo lãnh NGHĩa vụtài choonh Cho cho cho cônh cho cônhố tsqua ối việc bán, chao thuê mu nhà ở ì hình trong tươNG lai ối với 752 căNHà c ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ

từcáccơsởtren, s xxâydngquyếtthunhhuỷbỏbỏhuỷbỏvònbảnsố6544vàvònbảnsố4700về Aqua City, xã Long Hưng, TP Biên Hoà.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Thành phố Aqua phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với việc thực hiện huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại group.

s xxâydựngcongthôngbáocácnộidung trentớiubndtỉnhvàcácsở, Ban, ngànhcóliênquan sex

You may also like

Để lại một bình luận