Trang chủ Kinh doanh Khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của DNNN

Khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của DNNN

qua admin
0 nhận xét

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đềra.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025, theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, quy định củ a phá pluật và cá c chỉ đạo củ a Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng trước ngày 31/5.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đôn đốc các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty thực hiện nghiêm túc các kế hoạch sắp xếp, cổ phầnhóa, thoái vốn nhà nước tại doanhng hiệp; báo cáo Thủ tướng xửlý nghiê m cá c trườ nghợl

Đồngthời、tổngkếttìnhhìnhthựchiệncôngtácsắpxếp、đổimớidoanhnghiệpnhànước、đ rà soát, kiến ​​nghị Thủ tướng điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội và các cơ chế, chính sách liên quan để thúc đẩy mạnh mẽ công tác sắp xếp, cổ phầnhóa, thoái vốn nhà nước tại doanhng hiệp.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành xây dựng, phê duyệt, triển khai Đề án cơ cấu lại của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025, đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

Trongđó、tậptrungvàonhữnglĩnhvựcthenchốt、thiếtyếu、địabànquantrọngvềquốcphòng、ninh; pháthuyvaitròdẫndắtpháttriểncácdoanhnghiệpthuộcthànhphầnkinhtếkhácpháttriển; quảnlýchặtchẽ、bảotoànvàpháttriểnvốn、tàisảnnhànướctạidoanhnghiệp。

Bộ Tài chính, tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cùng các nghị định và các văn bản pháp luật khác có liên quan để khắc phục vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở phương án đề xuất của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành kịp thời phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của các doanh nghiệp cấp I thuộc Trung ương quản lý và nhà, đất của doanh nghiệp cấp It huộ cđịa phương quản lý trên địa bàn khác theothẩm quyền và quy định củ

Thủ tướng cũng yêu cầu đôn đốc các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý và doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn địa phương khác theoquy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các quy định về đất đai trong cổ phần hóa, thoái vốn để có hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cá cquy định có liên quann hằm tháo gỡ các vướng mắc, khókhăn trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ

Thủ tướng cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu với các cơ quan đại diện chủ sở hữu, trong đó có việc xử lý nghiêm trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan ; coi việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN là một tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan…

Tree Hằng

You may also like

Để lại một bình luận