Trang chủ Kinh doanh Khảo sát tiền lương tại 18 tỉnh thành

Khảo sát tiền lương tại 18 tỉnh thành

qua admin
0 nhận xét

Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội sẽ khảo sátvề tiền lương trongdoanhng hiệp, mức sống tối thiể

Khảosátthựchiệntrongmộttháng, tại2.000doanhnghiệpgồmcôngtynhànước, cổphầngópvốnnhànướ CAC DJIA Puonkao SATLaNOI CO so Luong DoanhnghiepLON, THI Chuonraosu động Fat triene, Hanoi, TP HCM, Đà Nan, Hai, BAC Giang, Bac Ninh, Vinh Phuc, Quang, Binh Duong NHU …

NOI Feces Khao SAT CHU YEUL à việc thực Hien Kui định Luong TO It hiểu Vung Tau, điề u chỉ nh CUA doanhng hiệp trong Kui I Nam No RA Star KHI KHI Tien Luon TO Ithiốu thốngkêmứclươngthấpnhấtthựctrảcholaođộngtạibốnvùngtrongcảnước; quỹtiềnlươngtheocôngviệchoặcchứcdanh, tiềnlươnglàmthêmgiờ; sốgiờlàmviệctrungbìnhcủangườilaođộng; lương, thưởng, cáckhoảnphúclợi, chitiêu, nhàở ..

Kết quảk hảo sátlà một trongnhững cơ sở choviệc điều chỉn hlương tối thiể uvùng năm 2023.

Một xóm trọcông nhân tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), tháng 1/2022. Ảnh: Ngọc Thành

Lương tối thiể uvùng có hainămliên tiếp không tăng dotá cđộng của đại dịch Covid-19. Từ 1/1/2020 đến nay, lương tối thiể uvùng Ilà 4,42 triệu đồng, vùng II 3,92 triệu, vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu

Đầu NAM 2021 Tonlien đoàn Laos động Vietnam DJ Exuất Tang Luong TO It hiểu Vung Tau Difficult to carry VI Juan CA NAM, Song Chua THE String Qualification DOđại DICH Keo DAI, DAI THời CO Izumiya Town biết SE TIEP TUC Kiengi TAIphiên Hop CUA Hoi An đồng Tien Luong Quoc GIA trong Nam No, BOI việc điề u chỉnh Luong TO Ithiểu Vung Tau Là Cap Tiet, KHI Kai PHI

Thốngkêcảnướccókhoảng70% laođộngđangthuêtrọởcáckhunhàngườidântựxây, diệntíchdưới3m2 / Hơn1,7triệucôngnhâncảnướccầnchỗởổnđịnh, trongkhithunhậpbìnhquân4-6triệuđồng / tháng 70% côngnhânthuộcnhómthunhậpdưới10triệuđồng. Người laođộng hầun hư không có khản ăng tíchlũymuanhà.

Perform ảnh hưởng của đợt dịch lần thứtư (từ cuối tháng 4/2021), khoảng 2,2 triệungười hồi hương. Để phụ chồi thị trườn glao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lấyý kiến ​​dự thảo về hỗ trợ tiền thuên hà chongười la ođộng khu vực chính thức, có đón g bảo hiểm xãhội. DU Kien, MOI Lao động LAM việc TAI CAC KHU Kong nghiệp, CHExuất, Buntaukin TE trọng điể mđang PHAI thuê NHA, O TRO được HO TRO 500.

Hồng Chiêu

You may also like

Để lại một bình luận