Trang chủ Kinh doanh Lãi suất ngân hàng Eximbank tiếp đà tăng tại nhiều kỳ hạn tháng 12/2022

Lãi suất ngân hàng Eximbank tiếp đà tăng tại nhiều kỳ hạn tháng 12/2022

qua admin
0 nhận xét

Bước sang tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank ghi nhận tăng tại nhiều kỳ hạn. Trong đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn 15 – 36 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ có mức lãi suất cao nhất là 7.5%/năm.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Eximbank cho khách hàng cá nhân tháng 12/2022

khảosátngày1/12 choấy、biểulãisusttiềngửitiếtkiệmyượcngânhàngtmcpxuấtnhhậpkhẩuviệtnam(eximbank)nam(eximbank)chiềuchi Vì vậy, khung lãi suất của các khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 – 60 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ đang nằm trong khoảng 5,6 – 7,5% /Name.

Nguyen: Eximbank.

yes, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 2 tháng là 5,7%/năm, cùng tăng 1,1 điểm % so với tháng trước.

Các khoản tiết kiệm kỳ hạn 3 – 5 tháng được Eximbank điều chỉnh tăng 1,1 điểm %, hiện được ap dụng cùng mức lãiất lă %,

Tương tự, tại kỳ hạn 6 tháng, rye suất Gangan go downrice fieldtăng 0,8 điểm % lên Mac 6.8%/namba kỳ Hahn 7 Tan Korai suất tăng 0,9 điểm % lên Mac 6.9%/nam.

Cùng lúc, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng và 10 tháng cùng tăng 1 điểm %, lần lượt đạt mức 7%/năm, 7.1%/năm và2%/m

singing đó, lãi suất tiết kiệm kỳhạn11thángdeerC eximbank

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn kéo dai từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng Eximbank ược GHI NHận ạt mứt mứt mứt mứt mứt mứt mứt la 7,5%/năm, tăng 0, 9 đi ểm%so vớNG kỳ tháng trước. riêi suất kỳ hạn 60 thán ược eximbank giữnguyữn ượ ă ămứmứmứmứmứmứmứmứmứmứmứmứmứ mứ

Trong trounghợpkháchhàngthamgiagửitiềntiếtkiệmngắnhạn1-3tuầnsẽnhận ượcmứclãisusuấngứngứnglà1%/næm- ,2%/nam.

Nguyen: Eximbank.

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng cũng có thể lựa chọn các hình thức lĩnh lãi khác khi gửi tiền tiết kiệm tại Eximbank, cụth ụth:

– Lĩnh lãi trước: Lãi suất trong khoảng 4,2 – 6,5%/năm, ap dụng tại kỳ hạn 1 – 60 tháng.

– Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất trong khoảng 5,2 – 7,3% per person, ap dụng tại kỳ hạn 2 – 60 tháng.

– Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất trong khoảng 5.5 – 7.4% per person, ap dụng tại kỳ hạn 6 – 60 tháng.

– Lĩnh lãi hàng 6 tháng: Lãi suất là 7.3%/năm, chỉ ap dụng đối với kỳ hạn 12 tháng.

– Lĩnh lãi hàng năm: Lãi suất trong khoảng 5,6 – 7,4% per person, ap dụng tại ba kỳ hạn 24, 36 và 60 tháng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Eximbank còn triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm khác với mức lãi suất ưu đãi như Tiết kiệm Eximbank VIP, Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn, Tiết kiệm có kỳ hạn, Sinh nhật trọn niềm vui cùng Eximbank , Tiền gửi Online,…

You may also like

Để lại một bình luận