Trang chủ Kinh doanh Lâm Đồng chấm dứt dự án thưởng lãm và trưng bày cà phê của Công ty Trung Nguyên 

Lâm Đồng chấm dứt dự án thưởng lãm và trưng bày cà phê của Công ty Trung Nguyên 

qua admin
0 nhận xét

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017 nhưng dự an thưởng lãm và trưng bày cà phê của Công ty CP Cà phê Trung Nguyên chaận khai triển khai. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấm dứt hoạt động dự án này.

ubndtỉnhlâmchngvừacóquyếtchnhchấmdứthoạt ngcủad

Dự an này toạ lạc tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 15.529m2 và tổng mức đầu tư dự kiồn 33. Trong đó, Công ty Trung Nguyên bỏ vốn 15 tỷ đồng, phần còn lại từ các nguồn huy động khác.

theo ubndtỉnhlâmchng、lýdochấmdứthoạtngdựánnóitrênlàthựchiountheokếtluậncủathanhtrab 2020. Đồng thời, Công ty Trung Nguyên đã chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An của Công ty Trung Nguyên vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt.

Công ty Trung Nguyên có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu t ư theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng được giao thực hiện quy trình thủ tục thu hồi đất đã cho Công ty Trung Nguyên thuê và giao cho UBND huyện Bảo Lâm quản lý.

at hebiết, dựánkhuthunglãmvàtroungbàysảnphẩmcàphêtrungnguyên legend – lộcan chượcubndtỉnhlâmchồngphungngng ngung ngung ngpidmi ng ng ng ngung ngung

Theoến ộ ộu tư, ến hết quý III/2019, công ty trung nguyên pHản thàn thành dựn và ư vào sử dụo dụo dụngy

bêncạnh worship, dựánkhuthunglãmvàtroungbàysảnphẩmcàphêtrungnguyên legend-lộcanlộcanlộ114dựántheịabàntỉnhlâm quyết định chủ trương đầu tưu tưu.

Tại dự an này, Công ty Trung Nguyên đề xuất tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của công ty là 15 tỷ đồng nhưng không nêu cể phương thức và tiến độ gop vốn. Với phần vốn đầu tư còn lại, công ty không có phương án huy động.

Ann Fong

You may also like

Để lại một bình luận