Trang chủ Kinh doanh Lộ diện top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2021

Lộ diện top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2021

qua admin
0 nhận xét

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người theo tháng của cả nước giảm 1,1% so với năm 2020. TNBQ năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,388 triệu đồng/người/tháng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,486 triệu đồng / người / tháng).

Trướ cnăm 2019 thun hập bình quân đầung ười lên tụt tăng, tuyn hiêns au 2019 dotá cđộng tiê u cực của đ Tố cđộ giảm thun

Therefore, vớin ăm 2020, thun hập bình quân theotháng năm 2021ở khuvực thành thị giảm 3,6%, trong khithun hập bình quân theothángở

Trong đó, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất) có TNBQ năm 2020 đạt 9,184 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất ), Với mức thunhập đạt 1,152 triệu đồng / người / tháng.

Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5,794 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,837 triệu đồng/người/tháng ).

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 56,7%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,8%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâmng hiệp, thủ ysản chiếm 32.5%.

Cơc ấu thun hập quacá cnăm đã có sự chu yển biến theo hướng tiến bộ hơn. Trong đó, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng giảm dần, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việ clàm.

Trong 63 tỉnh, thành tại Việt Nam, Bình Dương đang là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7,12 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,8 lần mức bình quân chung của cả nước, tăng 1.71% sovớinăm 2020. Xếpở vị trí thứ 2 là TP. HCM với 6,01 triệu đồng / người / tháng và Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 6 triệu đồng / người / tháng.

Top 10 tỉnh, thành có thunhập bình quân đầungười cano nhất cản ướ cnăm 2021 (triệu đồng). Nguồn: TCTK

Trong top 10 tỉnh, thành có thunhập bình quân đầungười cano nhất cản ước, cả 5 thành phố trực thuộc trung Trong đó, TP. HCM(6,01triệuđồng/người/tháng)dẫnđầu、sauđólàHàNội(6triệuđồng/người/tháng)、ĐàNẵ triệuđồng/người/tháng)vàCầnThơ(4,79triệuđồng/người/tháng)。

So vớin ăm 2020, thun hập bình quân của 5th à nh phố trực thuộc trungương đề ugiảm. Cụ thể, thun hập bình quân của TP. HCM giảm 7,54%, Hà Nội gảm 3.23%, Đà Nẵng giảm 1.32%, Hải Phòng giảm 2,12% và Cần Thơ giảm 16.8%.

Ngượ clại, tỉ nhđang có thun hập bình quân đầung ười thấp nhất cản ướ clà Điện Biên vớ

Lộ diện Top 10 tỉnh, thành có thunhập bình quân caon hất và thấp nhất cản ước năm 2021-Ảnh 2.

Top 10 tỉnh, thành có thunhập bình quân đầungười thấp nhất cảnước năm 2021 (triệu đồng). Nguồn: TCTK

Năm 2021, tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (Bình Dương) đang gấp gần 4 lần tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (Điện Biên) cả nước.

You may also like

Để lại một bình luận