Trang chủ Kinh doanh Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi 14.450 tỷ đồng năm 2022

Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi 14.450 tỷ đồng năm 2022

qua admin
0 nhận xét

lọchoádầubìnhsơn -chnvịchiếmkhoảngmộtphanbaịphầncung

theobáocáotàichínhquýiv/2022củacôngtycổphinchoádầubìnhsơ (bsr), nhànhàmáylọcdầudungquất, doanh thu nha nghngoồnmo.thuncunv0centbed. Giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần tăng vọt, khiến lai gộp giảm 45% so với cùng kỳ 2021, về gần 1.727 tỷ đồng.

doanh thutàichínhlà648tỷchng, gấp2,7lầnsovớicùngkỳ2021, nhhưngchiphítàichính, bángchiphítàichính, khoản lãi của quý này.

Thay vì dự báo lỗ trước đó, BSR vẫn báo lai 1.495 tỷ đồng hợp nhất quý IV/2022. Mức này bằng khoảng 56% so với cùng kỳ 2021.

Giải trình nguyên nhân lãi quý cuối năm giảm so với cùng kỳ 2021 trên 10%, BSR giải thích, do giá dầu thô năm 2022 biến động mạnh, lêng bẑng bẻtƻt ƻt ấn. 2022年、Giádầuthôbìnhquân87,22usdmộtthùng、tònglên123,7usdvàotháng6/2022rồigiảmvềngng 81,12 usd m tháng 1 năm nay khiến kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2022 không thuận lợi.

ngoàira, chênhlệchgiádầuthôthôthôvàgiácácsảnphphẩmdầu (do, jet a1) quýivcaohơnnhiềusovớicùgkỳn¡ nîmtrước, tron ​​hưởng không nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh.

TUY NHIên, Luỹ Kế Cả Năm 2022, BSR vẫn ạt Doanh Thu thu thu thousn 167.123 tỷ ồi cùng kỳ. Lãi ròng công ts mẹ 14.450 tỷ ồng Kỳ.

Đến cuối tháng 12/2022, tổng tài sản của công ty quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 77.796 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đᑁ. doanhnghiệpcó22.853tỷānglàtiềnvàcáckhoảntươngtiươngtiền、tòngchủyếunhờcáckhoảntiềngửicókỳhạnd

næmnay、bsrsẽtiếptụcvậnhànhnháymáylọcdầudung quent an won、 BSR sẽ tập trung nguồn lực thực hiện công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 5 trong 50 ngày (từ 22/6 đến 11/8/2023).

Tết Quý Mão 2023, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy tri vận hành ở mức công suất 110% để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trong trong n. theokếhoch、bsrsẽnxuấtkhoảng590.000tấnsảnphẩmcácloạitrongtháng1。 côngtycókếhochchtîng1,5lầncôngsusungsungnhhg cnhgầnhg nh

ammin

You may also like

Để lại một bình luận