Trang chủ Kinh doanh Lộc Trời thua lỗ, ‘bán’ và giải thể loạt công ty con

Lộc Trời thua lỗ, ‘bán’ và giải thể loạt công ty con

qua admin
0 nhận xét

ltglànhàsảnxuất、cung vệ thực vật và sản phẩm hữu cơ, đến tổ chức chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản, kết nối tín dụng cho chuỗi sản xuất và hoạt động xuất khẩu để cung ứng nông sản đáp ứng yêu cầu chất lượng thực phẩm và đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Trên thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tương đối phân mảnh, LTG giữ vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo có chất lượng hàng đầu tại Việt Nam với quy mô trên 80.000 tấn gạo/năm, chủ yếu xuất khẩu sang những thị trường lớn như Châu Áu, Đông Nam Á.

Tập đoàn Lộc Trời cong bố báo cáo tài chính tiếp tục lỗ Quý 2/2022 – Nguồn LTG

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của LTG ghi nhận doanh thu tăng 30% lên 3.547 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn 34% nên lợi nhuận gộp tăng 6% đạt 372 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,83 % xuống 10,48%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí tài chính tăng cao do LTG lỗ chênh lệch tỷ giá lớn trong chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển và xuất khẩu tăn. Biên lợi nhuận gộp giảm cùng chi phí tăng đã khiến LTG Quí 1/2021 LTG lỗ 38 tỷ đồng.

nhưvậy、lũykế6tháng、doanh thuthuầnt遠15%lên5.893tỷchng、lãiròngcủaltggiảm40%xung 138 the ng.trongcơc đóng góp đến 57% tổng doanh thu. Các mảng như thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng, bao bì của Tập đoàn đều giảm maạnh. Tuy nhiên, mảng lương thực biên lợi nhuận gộp mỏng hơn 2,4%, chỉ đem về 83 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Mảng thuốc bảo vệ thực vật có biên lợi nhuận gần 37% và hạt giống cây trồng đạt 25.8 %.

Báo cáo tài chính LTG cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm- Nguồn HOSE

Tại thời điểm cuối quý 2, LTG giảm mạnh khoản tiền và tương đương tiền từ 1.799 tỷ đồng xuống 766 tỷ đồng. 歌、khoản phải thu ngắn hạn hơn gấp đôi、chủ yếu tăng trong phải thu ngắn hạn khách hàng. Hàng tồn kho của Tập đoàn cũng tăng từ 2.368 tỷ đồng lên 2.874 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cho thấy, LTG tăng tăng vay nợ ngắn hạn từ 3.579 tỷ đồng 4.600 tỷ đồng, vay nợ dài hạn duy triở mứng 58 tỷng. Tổng nợ vay của doanh nghiệp tăng thêm hơn 1.030 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,6.

Trong khitìnhHìnhKinhDoanhKhókhîn、Lỗlớnnnnnợvaytìcao、ltgvừacôngbốcácquyếthgiảithevàchuyểnnhhngvốnlầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlượnnlượnnlượnnlượnnlượnnlượnnl Giống cây trồng Lộc Trời.

THEO đó, ltg sẽ giải thể Côphần lộphần lời miền bắc, công ty con ltg nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực dầu cám. Bên cạnh đó, LTG cũng thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời. Công ty này có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hở hở U của là là 99,9%. số củphần mà ltg s s Sẽ chượN nhượn NHượn 5, 6 triệu ơn vịi với ơi c ể nhượng bệnh giá là 10.000 ồng/củn pHần.

Công bố Nghị quyết của HĐQT giải thể các Công ty con của Tập đoàn -Nguồn HOSE

Như vậy, LTG sẽ thu về gần 56 tỷ đồng, gần bằng với số tiền đã đầu tư vào Giống cây trồng Lộc Trời, thệ2i gian ự2 gian th.

LTG thành lập giống cây trồng Lộc Trời vào tháng 12/2021. Ngoài LTG, 2 cổ đông khác của Giống cây trồng Lộc Trời là Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời và Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lờic Trờc Trờc Trờ Đối tượng nhận chuyển nhượng là là ty cổphần nôn lộc trời.

Ngay TrongN³2021、ltg’chuyểnnhượngvốn5côngtyconlàcôngtyty tnhh mtvlươngthenhồng(vốnchiềulệ60tỷỷng) ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình (vốn điều lệ 120 tỷ đồng)、Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn (vốn điều lệ 60 tỷng)。

tínhchuncuốiquý2、ltgcótổngcộng21côngtyconvà1côngtyliênkết、hoạtchngtrongcáclĩnhvựcsảnxuấtvàbánbung rằng, với tình hình khó khăn hiện nay khi doanh thu và lợi nhuận giảm sút, nhiều khả năng không chỉ LTG mà nhiều doanh nghiệp khác phải “bán” các Công ty con để hạch toán doanh thu và lợi nhuận vào báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

You may also like

Để lại một bình luận