Trang chủ Kinh doanh Metro số 2 TP.HCM: Phương án phân luồng để di dời hạ tầng kỹ thuật

Metro số 2 TP.HCM: Phương án phân luồng để di dời hạ tầng kỹ thuật

qua admin
0 nhận xét

Đường Cách Mạng Tháng Tám nơi có tuyến metro số 2 đi qua – Ảnh: QUANG ĐỊNH

sởgiaothôngvậntp.i tp.hcmcơbảnthingngnhhấtphươngángngngng giaothôngphụcvụthicôngdidời -táilậpcáccôngtrìnhhhhung nug nug nug(thung(thung)メトロ số 2 tại hai đoạn đào hở và 10 nhà ga theo như đề xuất của chủ đầu tư.

</p> <p class="">Trao đổi thêm với <i style="">Tuổi Trẻ Online</i>mộtlãnhchono banquảnly chngsắtotothịtp.hcm (chủutầ)chobiếckhởicôngdidờihạt</p> <p class=""><span style="">tạiphươngánphânluồng、sởgiaothôngvậntponghịchủchủutưxâydngkếhoạch鹿 Việc này nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, tránh tình trạng đào và tái lập nhiều lần gây bức xúc dư luận. </span></p> <p class=""><span style="">Dự án metro số 2 dai khoảng 11km đi qua sáu quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. </span><span style="">– </span><span style="">Tân Quý (quận Tân Bình)…</span></p> <p class=""><span style="">dochó、sởgiaothôngvậntảitp Thời gian rào chắn để thi công tất cả các vị tri từ 22h đến 5h sang hôm sau. Ngoài thời gian nêu trên, đơn vị liên quan phải thu dọn rào chắn và lắp đặt tấm thép có gờ tạo nhám để tạo thuận Ļiưải cho.</span></p> <p class=""><span style="">Đối với các vị tri băng ngang đường phải thi công, tái lập xong từng phân đoạn mới được chuyển sang phân đoạn tiếp theo. Lúc thi công phải bố trí lực lượng điều tiết 24/24 giờ, không để xảy ra ùn tắc giao thông .</span></p> <p class=""><span style="">Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng kẹt xe, S</span><span style="">Giaothôngvậnt pongnghịcôngantpvàcácquậnnơicódựánycquachỉcạchacácv </span></p> <p class="">Metrosố2cótổngmức鹿utưhơn47.890tỉ鹿ng、妖精のduyệtthờigianhoànhonhnæm2026nhưng biết đã chỉ đạo các quận có dự án đi qua phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định c trong quý 3 năm nay. </p> <p class="">Các sở ngành phải hoàn thành di dời toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật trong năm 2024 để bàn giao mặt bằng sạch.</p> </p></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/an/" rel="tag">Ấn</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cong-trinha-tang-ky-thuat/" rel="tag">công trinhạ tầng kỹ thuật</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/doi/" rel="tag">dội</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/de/" rel="tag">để</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/duong-sat-do-thi/" rel="tag">đường sắt đô thị</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ha/" rel="tag">Hà</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ket-xe/" rel="tag">kẹt xe</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/khoi-cong-metro-so-2/" rel="tag">khởi cong metro số 2</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ky/" rel="tag">Kỳ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/luong/" rel="tag">lương</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/metro/" rel="tag">metro</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/metro-so-2/" rel="tag">Metro số 2</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nyaga-metro/" rel="tag">Nyaga Metro</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phan/" rel="tag">phản</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/phuong/" rel="tag">phương</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/so/" rel="tag">số</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/subway-ben-thanh-tham-luong/" rel="tag">Subway (bến thành - tham lương)</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tang/" rel="tag">tăng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tau-dien-ngam-so-2/" rel="tag">tàu điện ngầm số 2</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thuat/" rel="tag">thuật</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tphcm/" rel="tag">TPHCM</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="70571" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20Metro%20s%E1%BB%91%202%20TP.HCM%3A%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%A1n%20ph%C3%A2n%20lu%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%83%20di%20d%E1%BB%9Di%20h%E1%BA%A1%20t%E1%BA%A7ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20-%20https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fmetro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat%2F&name=Metro%20s%E1%BB%91%202%20TP.HCM%3A%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%A1n%20ph%C3%A2n%20lu%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%83%20di%20d%E1%BB%9Di%20h%E1%BA%A1%20t%E1%BA%A7ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Metro%20s%E1%BB%91%202%20TP.HCM%3A%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%A1n%20ph%C3%A2n%20lu%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%83%20di%20d%E1%BB%9Di%20h%E1%BA%A1%20t%E1%BA%A7ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fkinh-doanh%2Fmetro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=Metro%20số%202%20TP.HCM:%20Phương%20án%20phân%20luồng%20để%20di%20dời%20hạ%20tầng%20kỹ%20thuật&BODY=https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phim-viet-lo-nang-vi-khan-gia-khong-con-de-dai/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">‘Phim Việt lỗ nặng vì khán giả không còn dễ dãi’</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-tphcm-0-2-sai-gon/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Kết quả bóng đá TPHCM 0-2 Sài Gòn</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670561046955-1670561047268766936154.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/">Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:49:00+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/cang-hang-khong-crop-1670555800187.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cuc-hang-khong-de-xuat-nghien-cuu-bo-sung-quy-hoach-9-san-bay-moi/" title="Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch 9 sân bay mới"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cuc-hang-khong-de-xuat-nghien-cuu-bo-sung-quy-hoach-9-san-bay-moi/">Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch 9 sân...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:23:01+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/">Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:56:53+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/4926-1666694573-jpeg-2014-1670-4908-2636-1670556664.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFaK5KP2UKORp783Y1LFqA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:30:51+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.vneconomy.vn/640x360/images/upload/2022/10/24/petri.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/">Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:05:07+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/photo-1-16705523008931200159071-crop-167055266286044521384.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/" title="Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác với thời gian đăng ký"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-lanh-dao-bi-dinh-chi-giao-dich-do-ban-co-phieu-khac-voi-thoi-gian-dang-ky/">Một lãnh đạo bị đình chỉ giao dịch do bán cổ phiếu khác...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:39:24+00:00">December 9, 2022</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='70571' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-1681" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/tnaztw/2022_12_09/leopard-2-2635.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/my-ung-ho-duc-gui-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine/" title="Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/my-ung-ho-duc-gui-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine/" rel="bookmark" title="Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine"> Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/41/U.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/gia-dinh-glazer-lan-dau-lam-chuyen-kho-tin-tai-mu-sau-6-nam/" title="Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/gia-dinh-glazer-lan-dau-lam-chuyen-kho-tin-tai-mu-sau-6-nam/" rel="bookmark" title="Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm"> Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670561046955-1670561047268766936154.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" rel="bookmark" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank"> Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670559324363-16705593244961696395350.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/con-lai-4-dong-mau-co-xuat-than-danh-gia-tung-duoc-dinh-san-de-vao-harvard/" title="Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/con-lai-4-dong-mau-co-xuat-than-danh-gia-tung-duoc-dinh-san-de-vao-harvard/" rel="bookmark" title="Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard"> Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/bpav00300112still005-1670559087914717059082-crop-16705591010581347815076.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cong-an-tp-hcm-da-buoc-xuat-canh-2-nguoi-lien-quan-vu-phong-kham-ve-benh-moi-tien/" title="Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cong-an-tp-hcm-da-buoc-xuat-canh-2-nguoi-lien-quan-vu-phong-kham-ve-benh-moi-tien/" rel="bookmark" title="Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’"> Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’ </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-1681 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-1681 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(11,251)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(11,061)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(9,703)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(9,326)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(21)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(9,341)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/tnaztw/2022_12_09/leopard-2-2635.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/my-ung-ho-duc-gui-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine/" title="Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/my-ung-ho-duc-gui-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine/" title="Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine">Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:54:49+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/08/26/lucluongthanngaluganskreuters-crop-1661498943402.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-pha-huy-loat-khi-tai-quan-su-ha-hon-200-binh-si-ukraine/" title="Nga phá hủy loạt khí tài quân sự, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-pha-huy-loat-khi-tai-quan-su-ha-hon-200-binh-si-ukraine/" title="Nga phá hủy loạt khí tài quân sự, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine">Nga phá hủy loạt khí tài quân sự,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:27:50+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/313875405-833114978024532-2049-1563-5540-1670558851.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v9Aq_JqudlLBZdVG1vnz5A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga">Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:01:36+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/trung-quocgetty-crop-1670552520252.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19">Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:35:45+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/screenshot20221208at31811pm-16-3571-3422-1670555568.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RzkVnjg4wisGxjmc_etkDg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân">Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:09:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/bpav00300112still005-1670559087914717059082-crop-16705591010581347815076.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cong-an-tp-hcm-da-buoc-xuat-canh-2-nguoi-lien-quan-vu-phong-kham-ve-benh-moi-tien/" title="Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cong-an-tp-hcm-da-buoc-xuat-canh-2-nguoi-lien-quan-vu-phong-kham-ve-benh-moi-tien/" title="Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’">Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:29:03+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/dam-quang-hung-16705580211201626108326-crop-1670558190989988999135.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ">Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:57:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/via-he-nguyen-trai-16705543934721951311859-crop-16705544627191827663680.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?">Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:25:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/20160811145123-img-9341-322.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học">Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:55:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/hoc-sinh-12345-15.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội">Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:51:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670561046955-1670561047268766936154.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank">Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:49:00+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/cang-hang-khong-crop-1670555800187.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cuc-hang-khong-de-xuat-nghien-cuu-bo-sung-quy-hoach-9-san-bay-moi/" title="Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch 9 sân bay mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cuc-hang-khong-de-xuat-nghien-cuu-bo-sung-quy-hoach-9-san-bay-moi/" title="Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch 9 sân bay mới">Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:23:01+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”">Nới room tín dụng có giải được “cơn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:56:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/4926-1666694573-jpeg-2014-1670-4908-2636-1670556664.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFaK5KP2UKORp783Y1LFqA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:30:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.vneconomy.vn/640x360/images/upload/2022/10/24/petri.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?">Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:05:07+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670559324363-16705593244961696395350.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/con-lai-4-dong-mau-co-xuat-than-danh-gia-tung-duoc-dinh-san-de-vao-harvard/" title="Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/con-lai-4-dong-mau-co-xuat-than-danh-gia-tung-duoc-dinh-san-de-vao-harvard/" title="Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard">Con lai 4 dòng máu, có xuất thân…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:47:32+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/08/318230659670091731289026591895615146303749n-crop-1670514983348.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nu-du-khach-nga-bi-cuop-o-tphcm-toi-van-tin-vao-nhung-dieu-tu-te/" title="Nữ du khách Nga bị cướp ở TPHCM: “Tôi vẫn tin vào những điều tử tế”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nu-du-khach-nga-bi-cuop-o-tphcm-toi-van-tin-vao-nhung-dieu-tu-te/" title="Nữ du khách Nga bị cướp ở TPHCM: “Tôi vẫn tin vào những điều tử tế”">Nữ du khách Nga bị cướp ở TPHCM:…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:21:44+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/09/celine-dion-4cc74ebb26e840ec8e-9199-5426-1670557163.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UMIFw89WBZREVmu7u3DnjQ" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?">Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:55:32+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/topBIGBANG2-1670555005-8899-1670555527.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dl3e8k4EDETdron5rlwQbg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản">T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:29:37+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/12/9/photo1670555140064-1670555140474573204689.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX">Jinni rời NMIXX</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:03:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/41/U.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/gia-dinh-glazer-lan-dau-lam-chuyen-kho-tin-tai-mu-sau-6-nam/" title="Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/gia-dinh-glazer-lan-dau-lam-chuyen-kho-tin-tai-mu-sau-6-nam/" title="Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm">Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:53:39+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/66/ronaldo01.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/chi-gai-khuyen-ronaldo-bo-giai/" title="Chị gái khuyên Ronaldo bỏ giải"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/chi-gai-khuyen-ronaldo-bo-giai/" title="Chị gái khuyên Ronaldo bỏ giải">Chị gái khuyên Ronaldo bỏ giải</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:23:54+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/argentina-vs-netherlands-preview-scaled-369.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina">Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:52:39+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/25/Messi.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona">Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:22:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/ronaldo-fury-crop-1670544883156.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”">Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:52:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2022/tnaztw/2022_12_09/leopard-2-2635.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/my-ung-ho-duc-gui-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine/" title="Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/my-ung-ho-duc-gui-xe-tang-leopard-2-cho-ukraine/" title="Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine">Mỹ ủng hộ Đức gửi xe tăng Leopard…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:54:49+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/08/26/lucluongthanngaluganskreuters-crop-1661498943402.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-pha-huy-loat-khi-tai-quan-su-ha-hon-200-binh-si-ukraine/" title="Nga phá hủy loạt khí tài quân sự, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-pha-huy-loat-khi-tai-quan-su-ha-hon-200-binh-si-ukraine/" title="Nga phá hủy loạt khí tài quân sự, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine">Nga phá hủy loạt khí tài quân sự,…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:27:50+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/313875405-833114978024532-2049-1563-5540-1670558851.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v9Aq_JqudlLBZdVG1vnz5A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/ong-trump-chi-trich-thoa-thuan-trao-doi-tu-nhan-my-nga/" title="Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Nga">Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:01:36+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/trung-quocgetty-crop-1670552520252.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-an-mung-sau-khi-noi-long-phong-dich-covid-19/" title="Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới lỏng phòng dịch Covid-19">Người Trung Quốc ăn mừng sau khi nới…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:35:45+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/screenshot20221208at31811pm-16-3571-3422-1670555568.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RzkVnjg4wisGxjmc_etkDg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/khoanh-khac-nga-my-trao-doi-tu-nhan/" title="Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù nhân">Khoảnh khắc Nga – Mỹ trao đổi tù…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:09:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/bpav00300112still005-1670559087914717059082-crop-16705591010581347815076.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cong-an-tp-hcm-da-buoc-xuat-canh-2-nguoi-lien-quan-vu-phong-kham-ve-benh-moi-tien/" title="Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/cong-an-tp-hcm-da-buoc-xuat-canh-2-nguoi-lien-quan-vu-phong-kham-ve-benh-moi-tien/" title="Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2 người liên quan vụ phòng khám ‘vẽ bệnh, moi tiền’">Công an TP.HCM đã buộc xuất cảnh 2…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:29:03+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/dam-quang-hung-16705580211201626108326-crop-1670558190989988999135.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/phat-hien-500-trieu-dong-trong-vu-cuu-chu-tich-quan-o-da-nang-nhan-hoi-lo/" title="Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ">Phát hiện 500 triệu đồng trong vụ cựu…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:57:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/12/9/via-he-nguyen-trai-16705543934721951311859-crop-16705544627191827663680.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/da-lat-via-he-do-ben-70-nam-nut-toac-co-dung-la-da-tu-nhien/" title="Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’ nứt toác: Có đúng là đá tự nhiên?">Đá lát vỉa hè ‘độ bền 70 năm’…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:25:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/20160811145123-img-9341-322.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/den-nam-2025-co-5-7-truong-dat-dieu-kien-len-dai-hoc/" title="Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều kiện lên đại học">Đến năm 2025, có 5-7 trường đạt điều…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:55:40+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/hoc-sinh-12345-15.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/nhung-truong-dang-muon-noi-got-dh-bach-khoa-ha-noi/" title="Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách khoa Hà Nội">Những trường đang muốn nối gót ĐH Bách…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T02:51:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670561046955-1670561047268766936154.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/ong-nguyen-duc-thuy-len-lam-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lienvietpostbank/" title="Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank">Ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:49:00+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/cang-hang-khong-crop-1670555800187.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cuc-hang-khong-de-xuat-nghien-cuu-bo-sung-quy-hoach-9-san-bay-moi/" title="Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch 9 sân bay mới"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/cuc-hang-khong-de-xuat-nghien-cuu-bo-sung-quy-hoach-9-san-bay-moi/" title="Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch 9 sân bay mới">Cục Hàng không đề xuất nghiên cứu bổ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:23:01+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/8/tpbank-14-1325.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/noi-room-tin-dung-co-giai-duoc-con-khat-von/" title="Nới room tín dụng có giải được “cơn khát vốn”">Nới room tín dụng có giải được “cơn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:56:53+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/4926-1666694573-jpeg-2014-1670-4908-2636-1670556664.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tFaK5KP2UKORp783Y1LFqA" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/de-nghi-phat-4-cong-ty-du-lich-de-khach-mat-lien-lac-o-han-quoc/" title="Đề nghị phạt 4 công ty du lịch để khách mất liên lạc ở Hàn Quốc">Đề nghị phạt 4 công ty du lịch…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:30:51+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media.vneconomy.vn/640x360/images/upload/2022/10/24/petri.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/co-phieu-nao-da-giup-ca-map-pyn-elite-fund-lai-ngoan-muc-trong-thang-11/" title="Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn Elite Fund lãi ngoạn mục trong tháng 11?">Cổ phiếu nào đã giúp “cá mập” Pyn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:05:07+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cafefcdn.com/zoom/600_315/203337114487263232/2022/12/9/photo1670559324363-16705593244961696395350.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/con-lai-4-dong-mau-co-xuat-than-danh-gia-tung-duoc-dinh-san-de-vao-harvard/" title="Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/con-lai-4-dong-mau-co-xuat-than-danh-gia-tung-duoc-dinh-san-de-vao-harvard/" title="Con lai 4 dòng máu, có xuất thân danh giá, từng được định sẵn để vào Harvard">Con lai 4 dòng máu, có xuất thân…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:47:32+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/08/318230659670091731289026591895615146303749n-crop-1670514983348.jpeg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nu-du-khach-nga-bi-cuop-o-tphcm-toi-van-tin-vao-nhung-dieu-tu-te/" title="Nữ du khách Nga bị cướp ở TPHCM: “Tôi vẫn tin vào những điều tử tế”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nu-du-khach-nga-bi-cuop-o-tphcm-toi-van-tin-vao-nhung-dieu-tu-te/" title="Nữ du khách Nga bị cướp ở TPHCM: “Tôi vẫn tin vào những điều tử tế”">Nữ du khách Nga bị cướp ở TPHCM:…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:21:44+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/09/celine-dion-4cc74ebb26e840ec8e-9199-5426-1670557163.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UMIFw89WBZREVmu7u3DnjQ" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/benh-nan-y-celine-dion-mac-phai-la-gi/" title="Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là gì?">Bệnh nan y Celine Dion mắc phải là…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:55:32+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/09/topBIGBANG2-1670555005-8899-1670555527.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dl3e8k4EDETdron5rlwQbg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/t-o-p-big-bang-du-hanh-vu-tru-cung-ty-phu-nhat-ban/" title="T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng tỷ phú Nhật Bản">T.O.P (Big Bang) du hành vũ trụ cùng…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:29:37+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2022/12/9/photo1670555140064-1670555140474573204689.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/jinni-roi-nmixx/" title="Jinni rời NMIXX">Jinni rời NMIXX</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:03:43+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/41/U.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/gia-dinh-glazer-lan-dau-lam-chuyen-kho-tin-tai-mu-sau-6-nam/" title="Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/gia-dinh-glazer-lan-dau-lam-chuyen-kho-tin-tai-mu-sau-6-nam/" title="Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó tin tại MU sau 6 năm">Gia đình Glazer lần đầu làm chuyện khó…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:53:39+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/66/ronaldo01.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/chi-gai-khuyen-ronaldo-bo-giai/" title="Chị gái khuyên Ronaldo bỏ giải"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/chi-gai-khuyen-ronaldo-bo-giai/" title="Chị gái khuyên Ronaldo bỏ giải">Chị gái khuyên Ronaldo bỏ giải</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T06:23:54+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/9/argentina-vs-netherlands-preview-scaled-369.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/du-doan-ty-so-world-cup-2022-ha-lan-vs-argentina/" title="Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà Lan vs Argentina">Dự đoán tỷ số World Cup 2022 Hà…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:52:39+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2022/12/09/25/Messi.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/messi-trong-noi-am-anh-maradona/" title="Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona">Messi, trong nỗi ám ảnh Maradona</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T05:22:38+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2022/12/09/ronaldo-fury-crop-1670544883156.jpeg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/tyson-fury-ronaldo-cung-khong-chong-lai-duoc-tuoi-tac/" title="Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được tuổi tác”">Tyson Fury: “Ronaldo cũng không chống lại được…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2022-12-09T04:52:35+00:00">December 9, 2022</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kinh doanh","item":"https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#webpage","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat","inLanguage":"en_US","name":"Metro số 2 TP.HCM: Phương án phân luồng để di dời hạ tầng kỹ thuật – Tốt nhất của vietname","description":"Đường Cách Mạng Tháng Tám nơi có tuyến metro số 2 đi qua - Ảnh: QUANG ĐỊNH sởgiaothôngvậntp.i tp.hcmcơbảnthingngnhhấtphươngángngngng giaothôngphụcvụthicôngdidời","datePublished":"2022-09-30T15:39:56+00:00","dateModified":"2022-09-30T15:39:56+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/9/30/z3762816905656b86d28c2878b87a6aa9ca4552a154a3d-16645287836362115574375-crop-16645288387331271725367.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#article","url":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat","headline":"Metro số 2 TP.HCM: Phương án phân luồng để di dời hạ tầng kỹ thuật","datePublished":"2022-09-30T15:39:56+00:00","dateModified":"2022-09-30T15:39:56+00:00","wordCount":459,"keywords":["Ấn","công trinhạ tầng kỹ thuật","dội","để","đường sắt đô thị","Hà","kẹt xe","khởi cong metro số 2","Kỳ","lương","metro","Metro số 2","Nyaga Metro","phản","phương","số","Subway (bến thành - tham lương)","tăng","tàu điện ngầm số 2","thuật","TPHCM"],"articleSection":["Kinh doanh"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/kinh-doanh/metro-so-2-tp-hcm-phuong-an-phan-luong-de-di-doi-ha-tang-ky-thuat#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b493fae010","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b493fae010","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"b493fae010"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"44947734c8"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1670569064' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 1.106 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2022-12-09 06:57:44 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>