Trang chủ Kinh doanh Năm 2022, PNJ lãi ròng hơn 1,800 tỷ, tăng mạnh hàng tồn kho đón vía Thần Tài

Năm 2022, PNJ lãi ròng hơn 1,800 tỷ, tăng mạnh hàng tồn kho đón vía Thần Tài

qua admin
0 nhận xét

Năm 2022, PNJ lãi ròng hơn 1,800 tỷ, tăng mạnh hàng tồn kho đón via Thần Tài

Nîm2022, ctcpvàngbạcbạccoýphunhuận (Hose: pnj) lãirrònghơn 1.8 ngàntỷ deer ng, t-head, sovớinæm2021.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và năm 2022 của PNJ

(Đvt: Tỷ đồng)


Nguồn: Vietstock Finance

Quý 4, PNJ Mang về về Hơn 8.3 NGàn tỷ ồng, tăng 18% so với cùng kỳ; hầu hết ến từ doanh thu bán vàng, bạc, đá qung (hơn 8.2 ngàn tỷp. tỷPhốphốphốphốp 17.7%, khi giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng vọt, lên hơn 37 tỷ đồng (gấp 12.3 lần cùng kỳ), chủ yếu do tăng lãi tiền gửi váchỻh thên. Chi phí tài chính và chi phí ban hàng cùng tăng 38%, lần lượt hơn 57 tỷ đồng và gần 707 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ, PNJ lãi ròng quý 4 hơn 466 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

tổngkếtnæm2022, pnjtạtdoanhthuầnhơn33,876tỷngvvàlãirrònghơn1,807tỷ, tînglầnlượt73%và76%.

Tổng tài sản của PNJ tính tới thời điểm 31/12/2022 hơn 13,321 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Chủ yếu tăng mạnh ở hàng tồn kho (タン 20%); tiền và các khoản tương đương tiền ( gấp 2.5 lần).

Vềhàng tồn kho, từ gần 8,755 tỷ ồng ầ nă nă năng l ln gần 10, 506 tỷ ồng vào cuốin Năm 2022 (chaiếm 79% tổng tài sản).

Công ty gia tăng hàng tồn kho khi bước vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng – dịp Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch).
Hàng tồn kho của PNJ

(Đvt: Tỷ đồng)


Nguồn: Vietstock Finance

Nợ PHải Trả Hơn 4,723 tỷ ồNG, tăng gần 4% so với ầu năm, chủu do khoản pHải trả NGười lao ộng gấp 2.3 lầồồn (h 9); Vay nợ thuên hơn hơn hơn hơn hạn hạn hạN hạn hạn hạn hạn ồng.

Tại thời điểm 31/12/2012, vốn chủ sở hữu PNJ gần 8,588 tỷ đồng, tăng 43%; bao gồm hơn 1,212 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển (唐 51%) và gần 2,666 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Tang 37%).

ThếMạnh

Fili

You may also like

Để lại một bình luận