Trang chủ Kinh doanh NĐT cá nhân chuyển hướng mua ròng hơn 280 tỷ đồng phiên VN-Index lấy lại sắc xanh, tập trung VNM, DGC, KBC

NĐT cá nhân chuyển hướng mua ròng hơn 280 tỷ đồng phiên VN-Index lấy lại sắc xanh, tập trung VNM, DGC, KBC

qua admin
0 nhận xét

Trong phiên VN-Index lấy lại sắc xanh, NĐT cá nhân mua ròng 283,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 222,5 tỷ đồng.

Trước áp lực chốt lời từi từiên trước, thị trường m m m mở tạn trọn trọng và tụp tụp lùi bớc trước. gap 1.088 – 1.092 điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,61 điểmtương đương Thanh khoản giảm với 553,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn HOSE.

Nhóm vn30 cũng ược ỗ tợ tợ tợ tợ tợ tợNG quanh 1.100 đi ụm và pHụi trở li, với mức tăng 1% khi kết phiên. Trong nhóm, có ến 20 mã tăng giá như stb (+4,8%), tpb (+4,8%) 6%), SSI (+2,9%), VJC (+2,9%), ACB (+2,6%) … %), VHM (-1,2%), VIC (-1%), MSN (-0,9%) ), PLX (-0,7%) …

Với động thái lấy lại sắc xanh của thị trường, nhiều nhóm ngành cũng cải thiện vào giai đoạn cuối phiên, nổi bật là nhóm chứng khoán, ngun hang, dầu khí …

Nguyen: Thu Thảo tổng hợp.

Thống kê giao dịch của bộ phận tự doanh công ty chứng khoán, tự doanh mua ròng 7,4 tỷnh họ mua ròng 15,7 tỷ đồ.

Tính riêng giao dịch khớp lệnhtự doanh mua ròng 6/18 ngành. dịch vụ tài chính, timeAnn& dịch vụ cong nghiệp. top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày 31/1 FUEVFVND, GMD, FUESSVFL, HDB, MSN, VIB, VCB, VJC, DGC, VNM.

Trong khi đó, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là tAi Nguyen cơban. top card mã bị MBB, HPG, VCI, FPT, PVD, SSI, LPB, PNJ, VHM, ACB.

Nguyen: Thu Thảo tổng hợp.

Giao dịch ngược chiều với khối tự doanh, NĐT tổ c trong nước bán ròng 171,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì hỷng bán ròng 4 .

Tính riêng giao dịch khớp lệnhtổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm nGanghan. Top Ban Ronco TPB, FUEVFVND, HPG, KBC, PNJ, VCB, DGC, VHC, GAS, DPM.

Trong khi đó, dòng tiền của tổ chức trong nước chủ yếu tìm đến cổ phiếu timeAnn& dịch vụ cong nghiệp. VIB, HAH, MWG, FPT, PLX, PVT, VNM, MSN, VIC, TCH.

Trong phiên VN-Index lấy LysaxanNĐT cá nhân mua ròng 283,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 222,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm VNM, DGC, KBC, VHM, KDH, VCB, DPM, TPB, VHC, PNJ.

Phía bán ròng khớp lệnhNĐT can nhan Hanei 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành tAi Nguyen cơban, dịch vụ tài chính. HPG, SSI, VIB, HDB, HAH, VIC, HCM, GMD, VRE.

Nguyen: Thu Thảo tổng hợp.

Về phia NĐT nước ngoài, họ bán ròng 116,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 64,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm tAi Nguyen cơban, dHPG, SSI, HCM, HDB, VIC, STB, FRT, VRE, VCI, BMI.

Tại phia bên bán ròng khớp lệnh, NĐT nước ngoài chủ yếu rút vốn khỏi nhóm thực phẩm và đồ uống. VNM, DGC, VHM, KDH, VCB, DPM, KBC, BMP, KDC.

You may also like

Để lại một bình luận