Trang chủ Kinh doanh Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

qua admin
0 nhận xét

ngânhàngnhànướcvừacócôngv¡ cung cung cung

Theo đó, yêu cầu này được đưa ra dựa trên các quy định tại Luật Quản lý thuế 2019; Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019; nghịchịnh117/2018củachínhphủvềviệcgiữbím cung cấp thông tin giữa các tổ chức liên quan.

cụthể, theoluậtquảnlýthuếnîm 2019, khoản2 deer 27 quycyịnhvềnhiệnhiệmv cone.

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Bên cạnh đó, điểm a khoản 2 điều 98 quy định về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản người nộp thuế và điều 129 quy định về cưỡng chế, phong tỏa tài khoản thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Còn tại Nghị định 126/2020, điều 30 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứnhung than tụng than dụ. trong oyêucầungângng ngmạiphảicótráchnhiệmcungcấpcácthôngtinvềtàikhoảnthanhttoáncủangườingườingườingườinộpthuếmởt Các thông tin phải cung cấp bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cấp, ngày mở tài khoản, ngày ĺn.

ngânhàngmạicũngcung cungcongpthôngtingiaodchquatàikhoản, sốdưdưtàikhoản, sốliệugiao giao giao giao giaodịchtheo nghĩavụthuếphảinộpvàthựchiocncbiệchạchếchếchế

Khoản 4 điều 31 nghị định này cũng quy định về trách nhiệm của tổ c tín dụng nơi tổ chức, cá nhân bịho cưỡng chản kản kản

トロン・チョー、YêucầuTrongthờihạn3ngàylràmviệckểngàynhậnscocvvìnbảnyêucầucungcấpthôngtincủacơquan banhànhquyếthunhquyết Counthiếtbằngvìnbảnvềhiệutàikhoản、sốdưtạithờicung cung cung cung conc

Tương tự、Ngân hàng Nhà nước cũng dẫn các quy định về nguyên tắc giữ bí mật、cung cấp thông tin khách hàng; hình thức, thời hạn, trinh tự, thủ tục và hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin; thẩmquyềnkývîunbảnyêucầucungcongthôngtinkháchhhàngcủacácnvịthuộccơquan quan quanlýthu

Qua đó yêu cầu các ngân hàng tuân thủ việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Yêu Cầ UKể TRên Cngân Hàng Nhànước Oưara sau khitổngcụcthuếcócóngcôngv please kannayv VietinBank, Vietcombank, Agribank, MBBank.

theo charcoal, cơquanthuếyêucầucácngângngnàycungcấpthôngtinvềhiệutthhoảnthanhtoáncủangườpthuế, t ten ch khu khu khungh kh kh h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh khungh ho kh ho kh ho kh ho kh kh ho kh kh

Tài khoản thotoộn thouộm vi cấp làp làp làtài kho ki kho ky que ịnh của luật các tổc tổc tin dụng. Thong tin sử dụng ể ố ố c chiếu

You may also like

Để lại một bình luận