Trang chủ Kinh doanh Nghị định 65 có thể sẽ khiến nguồn thu từ trái phiếu của CTCK sụt giảm?

Nghị định 65 có thể sẽ khiến nguồn thu từ trái phiếu của CTCK sụt giảm?

qua admin
0 nhận xét

trảiquanhiềulầngópý、nghịchịnh65/2022/nit-cpsửa鹿島bổsungnghịnh153/2020/nit-cpv Bộ Tài chính với mong muốn phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng bền vững và dài hạn đã có nhiều thay đổi ở Nghị định 65. Điều này ược kỳ vọng sẽ gỡ Gỡ gỡ cỡ nút của ơn vịhát hànht hà như bả nhà bả nhà ầ ầ ầ tướ tướ tước những roi roi roi ầu tư vào kênh huy ộngngn Này.

Vậy cụ những that ổi chochnh củ ổa nghị ịnh 65 là gì? Trong báo mớp nhật, chứng khoán khoán khoán khoán khoán khoán tới tới tớnhc ộnh mới v.

Xét về tác động với nhà đầu tư, thứ nhất, nhà đầu tư có vai trò lớn hơn đối với trai phiếu mà mình đầu tư. nghịchịnh65bổsungyêucầucsựchấpthuậncủangườisởhữutừ65%tổngsốtráiphiếupháthànhtrướckhicóbấtcứtcứthay

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành nếu có vi phạm pháp luật về cháo bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại điện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận sẽ buộc phải mua lại trai phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư. Những điều này sẽ giúp tăng cường sự bảo vệ cho nhà đầu tư trai phiếu,

Thứ hai là việc nâng cao điều kiện để trở thành Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp KhimàyêucầuvềnhàchầutưchứngkhoánChuyênnghiệp鹿ược Vì vậy, dễ dàng nhận thấy số lượng nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện này sẽ bị giảm. Từ đó, cơ cấu nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường trai phiếu doanh nghiệp sơ cấp sẽ bị thu hẹp .

mộtgócnhìnkhác, khinhàchrutưchhhác, khinhàchutưchchưatham gia u thịth th throung thng tpdnsơcấp, cácququỹqu que tpdns louis. Đây cũng phù hợp với định hướng mà Bộ Tài chính khi muốn quy hoạch phát triển thị trường theo hướng dài hạn và bền vững. Nhà đầu tư cá nhân sẽ tham gia vào các quỹ này và thông qua đó có thể đầu tư trai phiếu một cách gián tiếp. ưu鹿làcácQuacquỹcomutưsẽcócácbiệnphápnghiệpvụhhiệuquouquả鹿 Nhược điểm có thể kể đến là độ thanh khoản hoặc độ độ đa dạng về a chọn trai phiếu với nhà đầu đầu để cá nhân sải.

Thứ ba, quy trình mới chi tiết hơn, đề cao tính trách nhiệm của các bên liên quan. Nghị định mới đề cập nhiều về trách nhiệm chi tiết về các bên liên quan trong quá trinh tư vấn và phát hành trái phiếu. Qua đó đòi hỏi cả đơn vị phát hành và đơn vị tư vấn đảm bảo tính trung thực, minh bạch và an toàn trong việc phát hành tri phiếu.

Đặc biệt, đối với các công ty chứng khoán, đối với các nguồn thu từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu, sắt chặt trong chính sách quản lý cũng sẽ khiến các công ty chứng khoán có nguy cơ bị thu hẹp về nguồn thu tại mảng này. Triểnvọngt Distant Troung Doanh thuchuntừviệcphânphốilạitráiphiếudoanhnghiệckis kis kis chorằnglàmộtchiểmchưachắcchchắnsau ngh

kisnhậnthấyvaitròcủavịtưvấn、côngtychứngkhoánhoặcnhtm、cnngânhàngnướcngoàiy môn cao hơn để có thể cung cấp nghiệp vụ này. trongngắnhạn、nh nhng doanhnghiệpchưacóthểnhvềmảngtưvấntráiphiếucócópthểgặpkhókhkh kh khicácdoanhnghiệpvới

Ben Kang Do, chuyên trang thông tin về Trái Phiếu Doanh Nghiệp được triển khai sẽ giúp việc tìm kiếm và theo dõi các thông tin về thị trường TPDN sẽ trở nên minh bạch, cập nhật và dễ dàng hơn cho nhà đầu t. Chuyên trang sẽ bao gồm thông tin về thị trường trái phiếu trong nước và nước ngoài. Không chỉ thể hiện các thông tin cần thiết về thông số trái phiếu, chuyên trang cũng thông tin về các trường hợp DNPH không thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu, sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích hoặc không thực hiện các Cam kết với nhà ầu tư. nhà ầ tư sẽ cộ một nguồn chốNh thống và ượp nhật ể c ttingtin ra que ịnh ầ ầc chíc ch xác hơn.

ChứngKhoánKis鹿giátrongngắnhạn、nghị鹿65sẽlàmgiảmlựccầuutráiphiếuuntừnhàyầutưcánhân、song song thức giúp các doanh nghiệp phát hành có thể tiến hành các kế hoạch phát hành trái phiếu đang bị hoãn lại.

vềdàihạn, giátrịpháthànhtráiphiếudoanhnghiệpcóthểsẽbịchnglạihhơnsovớimặtbằngcácnæmtrướcdochiềukiệnpháthánhtrởnchchặtchẽn.

Trước đó trong báo cáo đánh giá gần đây, FiinGroup đánh giá việc thắt chặt điều kiện kiểm định tư cách nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, dù chưa thể xử lý triệt để lỗ hổng pháp lý, song các điều khoản nghiêm ngặt chắc chắn sẽ khiến các hình thức “lách luật” trở nên đắt đỏ hơn đáng kể.

Bêncạnh鹿、quy nhnângmệnhgiátráiphiếudoanhnghiệptừ100nghìnvnitlên100triou vnh vnh congs quy lunhmớivềnhàchầutưcánhhânchuyênnghiệpckỳvọnggiúpgiảmthiểukhản仲介định kiểm soát trên, nhà đầu tư cá nhân cũng được bảo vệ quyền lợi từ nghĩa vụ công bố thông tin các doanh nghiệp phát hành. Ngoài ra, Nghị định 65 càng củng cố hàng rào bảo vệ đối tượng này bằng việc bổ sung các quy định về quyền biểu quyết cho họ.

nghịnhmớidựbáosẽgópphầngiảmthiểurủiromấtcânchốinguồnvốnhệngngngânhàng、dochócácngângmhạngmngmhạngmngmhợngẽừừượừき Việc khuyến khích các định chế tài chính phi ngân hàng này tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp cũng được FiinGroup cho rằng là hình thức điều chỉnh thị trường phát triển theo hướng dài hạn khi các chiến lược của các quỹ này chủ yếu tập trung vào danh mục đầu tư có tính chất dai hạn, từ đó hạn chế được các rủi ro biến động thị trung.

- Ảnh 2.

You may also like

Để lại một bình luận